zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora MA 21 Státním fondem životního prostředí

28.08.2002
Obecné
Podpora MA 21 Státním fondem životního prostředí
Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil nový program podpory MA 21 s názvem \"Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a Místní Agendy 21. Člení se na tři dílčí programy: Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty Cílem programu je realizace následujících opatření, vedoucích k dostupnosti environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a environmentálního poradenství na celém území České republiky: realizace environmentálních vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie zaměstnanců veřejné správy a pro členy samospráv v rámci jejich vzdělávání podle usnesení vlády České republiky č. 349 ze dne 18. dubna 2001, k Systému vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a o veřejné správě, včetně pilotních vzdělávacích programů pro budoucí školitele; realizace celostátních, krajských, regionálních nebo městských environmentálních vzdělávacích a osvětových programů; činnost regionálních nebo obecních center a středisek environmentální (ekologické) výchovy a environmentálních (ekologických) poraden; koordinace činností environmentálně zaměřených informačních center. Program investiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty Cílem programu je zabezpečení funkční sítě center a středisek environmentální (ekologické) výchovy a environmentálních (ekologických) poraden za účelem plošné dostupnosti environmentálního vzdělávání a osvěty a environmentálního poradenství na celém území ČR. O podporu je možno žádat na opravy a rekonstrukce nemovitostí, které slouží plně nebo z převážné části jako centrum nebo středisko environmentální výchovy nebo environmentální poradna a jsou buď ve vlastnictví žadatele nebo v dlouhodobém pronájmu (nejméně 15 následujících let). Program neinvestiční podpory místních Agend 21 Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje místních Agend 21 realizací následujících opatření: podpora vzniku nových místních Agend 21; podpora přípravy strategických dokumentů rozvoje „Místní Agenda 21“ v obcích a regionech na základě dialogu místních správ s občany, místními nestátními neziskovými organizacemi a soukromými podniky stávajících místních Agend 21; podpora studií, cyklů seminářů a školení a osvětových kampaní celorepublikového dosahu nebo pilotního charakteru.“ O podporu v těchto programech mohou žádat obecně prospěšné společnosti, obce a sdružení obcí a občanská sdružení a to do výše 70 % ze základu pro výpočet podpory. Bližší informace o tomto programu s č. 10 najdete na www.sfzp.cz Zdroj: SFŽP ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí