zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seznam skládek na kterých je možno ukládat odpad vzniklý následkem likvidace povodní

21.08.2002
Odpady
Seznam skládek na kterých je možno ukládat odpad vzniklý následkem likvidace povodní
Při řešení problematiky odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti s povodněmi se postupuje výhradně podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), který je speciálním zákonem k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v případě krizové situace. Shromaždování a odvoz odpadů organizují orgány krizového řízení v příslušném území Určí a informují o místech, kam odkládat odpady (kontejnery, vozy apod.); určí a organizují dopravu; určí místa kam se odpad odváží – skládky, spalovny, překladiště, třídící linky apod. Rovněž se řídí pokyny hygienické a veterinární služby. Zde naleznete ke stažení ve formátu MS Word (150 kB) zařízení pro odstraňování odpadů. Data o zařízeních byla získána na základě hlášení zaslaných z okresních úřadů ČR v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Obsahuje údaje o zařízeních na úpravu, využívání a odstraňování odpadů, která byla v provozu k 31. 12. 2001. Podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. jsou skládky rozděleny podle technického zabezpečení a provozování do tří skupin: skupina S – inertní odpad (S – IO), skupina S – ostatní odpad (S-OO) a skupina S – nebezpečný odpad (S – NO). V tabulce jsou uváděny více skupinové skládky (S - OO S - NO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí