zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Postižení dostanou velké podpory

22.08.2002
Obecné
Voda
Postižení dostanou velké podpory
Ti co přišli o byt nebo dům dostanou 150 tisíc a 850tisícový úvěr * Za vytopený byt 50 tisíc až 200 tisíc korun * Peníze i na demolice a na opravy Vláda včera schválila to co již bylo oznámeno předem - jednorázovou pomoc všem, kteří při povodních přišli o byt či dům. Podporu od státu dostanou i ti, kteří musí poškozený byt nebo dům rekonstruovat. Peníze od státu dostanou i obce, které budou stavět nájemní byty. Stát uhradí i nájemné za dočasné bydlení. Nezapomnělo se ani na podnikatele, kteří mohou získat státní záruky na úvěr či příspěvek na splátku úroků. Vláda současně schválila na pomoc obětem povodní další tři miliardy korun z letošního rozpočtu, které získala jako mimořádný příjem z prodeje státních dluhopisů. Pokud Poslanecká sněmovna tento návrh schválí půjde na náhradu škod letos přes šest miliard. korun. (Pokračování na str. 2) (Pokračování ze str. 1) Nenávratný státní příspěvek ve výši 150 tisíc korun dostanou všichni, kdo při povodních přišli o svůj dům či byt. Nárok na ni mají jak postižení majitelé, tak i nájemníci. Nerozhoduje přitom výše příjmu postižené domácnosti ani fakt, zda byla či nebyla pojištěna. Pokud se občan rozhodne sám si postavit nový byt nebo dům, bude moci Státní fond rozvoje bydlení požádat o půjčku 850 000 korun s dvouprocentním úročením a dvacetiletou splatností. Pokud bude byty obnovovat obec, může získat nenávratnou investiční dotaci 600 000 korun. Pokud postaví obec dům či byt do začátku letošní zimy, dostane dotaci až milión korun. Pomoc získají i ti, kteří budou byt jen opravovat. Pomůže jim desetiletý úvěr s ročním úrokem jedno procento. O dotace může žádat občan, právnická osoba i obec. Další podobný program se týká oprav panelových domů. U oprav vážně poškozených bytů nebo domů bude stát hradit 70 procent nákladů na stavební práce. Od úhrady se bude odečítat polovina přijatého pojistného plnění. Minimální výše dotace je 50 tisíc Kč, maximální 200 tisíc Kč. Stát dále bude poskytovat obcím 200 000 korun na zřízení jednotky dočasného ubytování. Pokud si ubytovací zařízení obec pronajímá, pak na nájem od státu dostane 3500 korun měsíčně na byt. Stát bude také obcím přispívat na aktualizaci územních plánů s ohledem na povodňové nebezpečí. Pomoc podnikatelům Podnikatelé poškození povodní budou moci podle ministra pro místní rozvoj Pavla Němce využít státních záruk za bankovní úvěry či příspěvku na splátky úroků z půjček. Opatření jsou součástí programu ministerstva průmyslu a obchodu Rekonstrukce, který vláda včera schválila. Postižený podnikatel může získat příspěvek na úhradu úroků z bankovních úvěrů, který se bude odvíjet od výše škody na majetku. Státní záruka pro malé a střední podnikatele za podnikatelský úvěr nebo leasing, kdy výše záruky může dosáhnout až 90 procent jistiny úvěru a 30 procent úroků. Vláda nezapomněla ani na oblasti, které letos zasáhly povodně již v červenci. Na obnovu okresů Blansko a Žďár nad Sázavou půjde 26,9 miliónu korun. Výdaje státního rozpočtu na letošní povodně výrazně překročí výdaje na povodně v roce 1997. Letos dá stát na náhrady škod letos přes 6 miliard, příští rok se uvažuje o dvaceti miliardách. K tomu se ještě musí připočítat zdroje z mimorozpočtových příjmů. Na krytí škod z povodní na Moravě v roce 1997, které dosáhly výše 60 miliard bylo z veřejných prostředků využito 17 miliard korun, z toho za pět miliard vydal stát povodňové dluhopisy. Premiér Vladimír Špidla odhaduje škody z letošních povodní mezi 60 až 90 miliardami korun. Rozpočet odložen Vláda o emisi povodňových dluhopisů zatím v souvislosti s letošní povodní neuvažuje. Neuvažuje ani o tom, že by povodně zvýšily schodek státního rozpočtu jak letos, tak v příštím roce. \"Jsem rád, že ministři hledají zdroje nejdříve uvnitř svých resortů,\" řekl ministr financí Bohuslav Sobotka. To si ovšem vyžádá změnu rozpočtu na příští rok. Premiér Vladimír Špidla požádá Poslaneckou sněmovnu, jak řekl Sobotka o odložení zákonem daného termínu pro předložení návrhu státního rozpočtu na příští rok ze září na konec října. Posun termínu předložení rozpočtu pro příští rok Poslanecké sněmovně, neznamená, že by země pro toto zdržení hospodařila automaticky podle rozpočtového provizoria. Pokud rozpočet projde a vláda jej nebude muset několikrát přepracovávat, mohl by být definitivně schválen v původním termínu. O odložení termínu rozpočtu žádáme proto, že přesné vyčíslení škod, budeme znát až koncem září. Chceme předložit rozpočet reálný a to jak na straně výdajů, tak příjmů, kde by již byly započítány ztráty z povodní, řekl Právu Sobotka. Vláda na svém zasedání rozdělila 1,07 mld. z celkem 1,15 mld. korun, které ji na operativní krytí nákladů povodní schválil rozpočtový výbor Sněmovny. Část peněz poputuje jako dotace krajům, kde byl vyhlášen nouzový stav či nejhůře postiženým obcím. Nejvíce peněz dostane Jihočeský kraj a Praha, oba sto milionů, Ústecký kraj dostane zatím 60 milionů. Dalších 111 miliónů korun ze zmíněné sumy půjde na plošné očkování dětí v postižených oblastech a 168 miliónů korun dostane ministerstvo vnitra mimo jiné na nákup vysoušečů. Vláda již dříve oznámila, že dalších 500 miliónů korun je k dispozici v rámci mimorozpočtového fondu dopravy na opravy silnic, železnic a vodních cest. Také z fondu životního prostředí vláda použije na povodně 300 miliónů korun. Rezervní peníze ve svých resortních rozpočtech nacházejí i někteří ministři. Například ministerstvo pro místní rozvoj je schopno dát dohromady asi dvě miliardy korun. Nejvýznamnější pomoc státu obcím * Podpora výstavby nájemních bytů obci ve výši 600 tisíc Kč na bytovou jednotku v případě, vybere-li si obec jinou formu stavby. Vyšší dotaci bude možné poskytnout v případě, vybere-li si obec například stavbu domků s dotovaným dřívím od Lesů ČR. * Program obnovy venkova může obcím poskytnout prostředky na obnovu poškozených či zničených místních komunikací, související technické infrastruktury a nezbytné občanské vybavenosti. * Podpora oprav a modernizací bytů pro jakéhokoliv vlastníka poškozených bytů. Z Fondu bydlení obce budou moci vlastníci čerpat úvěr na opravy, přičemž úrok bude 1 % a doba splatnosti 10 let, s možností odkladu splátek. * Podpora oprav, modernizací a regenerací panelových domů v podobě příspěvku ke splátkám úroku z úvěru ve výši 5 procentních bodů. * Regionální program pro obce nad 3000 tisíce obyvatel, nazvaný Obnova a rekonstrukce místních komunikací a související technické infrastruktury a nezbytné občanské vybavenosti. O tuto podporu budou moci žádat obce a města postižená povodněmi ve vymezených okresech, stanovených usnesením vlády. * Úhrada nákladů za dočasné ubytování poskytovaná obci v případě, že obec bude náhradní ubytování řešit nákupem mobilních ubytovacích zařízení či montovaných nepřenosných ubytovacích jednotek. Pak budou obci uhrazeny náklady až do výše 200 tisíc Kč za jednu ubytovací jednotku. Pokud se obec rozhodne přestavět některý nebytový objekt ve svém vlastnictví na objekt bytový, pak uhradí náklady až do výše 200 tisíc Kč na jednu ubytovací jednotku. Do výše 60 tisíc Kč na jednu ubytovací jednotku se budou obci hradit náklady spojené s drobnými úpravami a opravami ubytovacích zařízení v jejím vlastnictví. Na úhradu nájemného za pronájem bytů nebo jiných objektů, které nejsou ve vlastnictví obce a ve kterých obec dočasně umístí občany, kteří přišli o svůj domov, a na úhradu ubytovacích služeb bude obci poskytnuta finanční pomoc až do výše 3500 Kč měsíčně na jednu ubytovací jednotku. * Dotace obcím na změny dokumentace územního plánování do výše 100 % nákladů. Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj Nejvýznamnější pomoc státu jednotlivcům * Nenávratný příspěvek ve výši 150 tisíc korun všem fyzickým osobám, které přišly o bydlení. Týká se jak vlastníků, tak nájemců i případů, kdy byl byt užíván na základě jiných právních vztahů (věcné břemeno). Poskytuje krajský úřad na základě písemné žádosti podané u obce. * Úvěr fyzickým osobám, které přišly o svůj byt nebo domek, do výše 850 tisíc korun s úrokem 2 % a dobou splatnosti 20 let a možností odkladu splátek. Poskytne Státní fond rozvoje bydlení na základě písemné žádosti. * Příspěvek na demolice (odstranění stavby či sutin) vlastníkům až do výše 100 % nákladů. * Podpora oprav bytového fondu pro jakéhokoliv vlastníka v podobě neinvestiční dotace maximálně 70 procent nákladů na opravu, nehrazené pojistným plněním. Minimální výše dotace je 50 tisíc Kč, maximální 200 tisíc Kč. Zdroj: Právo
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí