zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Likvidace odpadu v územích zasažených povodněmi

27.08.2002
Odpady
Likvidace odpadu v územích zasažených povodněmi
V současné mimořádné situaci, která vznikla v České republice v důsledku povodní, Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že přestože jsou v první řadě uplatňovány postupy podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, je třeba ve zvýšené míře dbát na zajišťování ochrany životního prostředí. Jedná se zejména o dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Odpad kontaminovaný povodní je z principu předběžné opatrnosti nutno považovat vždy za infekční a tuto vlastnost je nutné respektovat při manipulaci. Z tohoto důvodu by neměly být dočasné skládky v obci (mezideponie) umístěny v blízkosti trvalých bydlišť občanů, u sportovišť a míst sloužících k rekreaci ( infekční aerosol, chemická kontaminace, šíření zapáchajících látek). Prioritní způsob likvidace odpadu je pálení. Z hlediska ochrany ovzduší je nezbytné zajistit řízené pálení ve spalovně odpadu. Z provozovaných spaloven nebezpečných odpadů uvádíme spalovny, které mají potřebnou technologii a jsou schopny okamžitě odebírat kontaminovaný odpad živočišného původu. Spalovna Rumpold Fezko Strakonice bere vše, v provozu Spalovna Plzeň bere vše, kapacitně vytížená Spalovna Trmice, Dekonta a.s. bere vše, v provozu Pražské služby, spalovna Malešice , Praha 10 má výjimku z Magistrátu na spalování kontaminovaných potravin z povodní Spalovna Mogul Servis Kolín letní odstávka, je nutno kontaktovat ředitele p. Součka 0602 380837 V žádném případě nelze připustit spalování na skládkách a spalování nevytříděného odpadu na volném prostranství. Na volném prostranství lze spalovat pouze zjevně suchý, chemickými látkami nekontaminovaný rostlinný materiál (naplavené větve, padlé stromy a odpady dřeva podobného charakteru). Není-li odpad suchý, je třeba jej kompostovat, nebo nechat vyschnout. I toto spalování musí být řízené a pod trvalým dohledem. Místo ke spalování nutno pečlivě vybrat, nejlépe mimo obec na závětrné straně, provádět spalování v určený čas a za příhodných povětrnostních a rozptylových podmínek. O spalování odpadů na volném prostranství je nutné předem informovat občany. Pokud by přece jenom docházelo k zanášení kouře do obce, občané by měli používat respirátor, navlhčenou roušku nebo alespoň mokrý kapesník. Vlhká rouška, nebo kapesník ulehčí situaci v místech, kde se šíří zápach. Uhynulá zvířata a rozkládající se zbytky živočišného původu, včetně potravin, je nezbytné zlikvidovat ve veterinárním asanačním ústavu, popřípadě ve spalovně. Problémem může být manipulace s kadávery – pokud ji nezajistí veterinární asanační ústav, je nutné použít protichemický oblek s maskou proti organickým látkám a prašným částicím (po akci nezbytná celotělová desinfekce) – hasiči a armáda tuto výbavu mají. Seznam veterinárních asanačních ústavů: Agris Medlov , Němčičky u Židlochovic REC, Odry, Mankovice 120 VAÚ Tišice o. Mělník Vetas Č. Budějovice, Chotýčany u Č. Budějovic Asanace Žichlínek Sevč. asanační podnik Mimoň VAPO Podbořany Asavet Biřkov Asap u Havl. Brodu MAT Otrokovice Kontaminovanou a devastovanou úrodu a plody ze zahrádek bude nutno zaorat, nebo kompostovat s dostatečně dlouhou dobou zrání kompostu, kdy lze dosáhnout cca pasterační teploty. Všeobecně pro manipulaci s odpadem jsou nezbytné osobní ochranné pomůcky – oděv chránící volné části těla (dlouhé rukávy a nohavice, nemocniční rouška pro jedno použití - měnit po každém zásahu, silné gumové rukavice a nepropustná obuv). Po práci očista a desinfekce celého těla. V případě odložených chladniček je třeba zajistit jejich separovaný sběr a předání na sběrné místo jako nebezpečný odpad za účelem jejich recyklace a odstranění regulovaných látek, podle ustanovení § 29 odst. 11 zákona č. 86/2002 Sb. osobám (firmám), které k tomu mají povolení Ministerstva životního prostředí. Odbor ochrany ovzduší ve spolupráci s ČIŽP a odborem odpadů MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí