zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závěrečný dokument summitu o životním prostředí

12.09.2002
Obecné
Závěrečný dokument summitu o životním prostředí
Implementační plán, závěrečný dokument summitu, schválilo téměř 200 států světa. Večer byla přijata i tzv. Politická deklarace, která nakonec zahrnuje zmínku o dvou překážkách udržitelnému rozvoji - cizí okupaci (pod vlivem arabských zemí se zřetelem k palestinským územím) a AIDS, což prosazovaly USA. Klíčové body schváleného Implementačního plánu: 1. VODA/SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ. Schválen závazek snížit do roku 2015 na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k čisté vodě nebo sanitárním zařízením, tedy cíl, proti kterému Washington původně protestoval. Doplňuje předchozí cíl snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k čisté pitné vodě. 2. ENERGIE. Schváleny aktivity na zvýšení přístupu k energii, ale selhaly snahy schválit konkrétní cíle ohledně zvýšení podílu energie vyráběné z obnovitelných zdrojů, jako jsou slunce nebo vítr. Evropská unie byla pro konkrétní cíle, ale USA a země vyvážející ropu je odmítly. 3. RYBY. Schválen cíl obnovit ohrožené stavy ryb nejpozději do roku 2015, podepisující strany uznaly, že oceány jsou nezbytné pro světový ekosystém a jsou důležitým zdrojem potravy zejména pro chudé země. 4. CHEMICKÉ LÁTKY. Do roku 2002 mají být veškeré chemické látky vyráběny a používány tak, aby neměly škodlivý dopad ani na člověka, ani na životní prostředí. Bude propagováno správné zacházení s nebezpečným odpadem. 5. ZDRAVÍ. Schváleno, že smlouva Světové obchodní organizace (WTO) o patentech by neměla zabraňovat chudým zemích v poskytování léků, protože kvůli ní si tyto země často nemohou dovolit léky proti AIDS. 6. ŽENY. Přístup ke zdravotní péči musí být v souladu se základními lidskými právy i kulturními a náboženskými hodnotami. Tento bod se snaží zabránit zejména mrzačení ženských pohlavních orgánů, tzv. ženské obřízce, kterou mnohé národy a kmeny praktikují pod záminkou hygieny a zdravotní péče. 7. POMOC. Uznává důležitost značného nárůstu pomoci rozvojovým zemím, aby byly dodrženy cíle rozvoje. Nutí bohaté země, aby dávaly na tyto účely 0,7 procenta domácího produktu, což je cíl stanovený Spojenými národy už v roce 1970. Této úrovně zatím dosáhlo jen pět států. 8. GLOBALIZACE. Plán uznává, že globalizace má dobré i špatné stránky. Na jednu stranu nabízí velké možnosti pro růst světové ekonomiky a lepší životní standard, chudým zemích však přináší těžkosti. 9. OBCHOD. Tato část plánu je podkladem pro obchod a životní prostředí, přičemž byla vypuštěna pasáž, že pravidla WTO jsou nadřazena globálním environmentálním dohodám. To přivítali ekologičtí aktivisté, kteří se obávali, že smlouvy jako Kjótský protokol by mohly být nadřazeností WTO podkopány. Bohaté státy se znovu zavázaly omezit obchodní dotace. 10. BIOLOGICKÁ DIVERZITA. Schváleno, že do roku 2010 musí být významně omezena míra vymírání vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. 11. VLÁDNUTÍ. Uznává, že dobrá vláda je nutná pro udržitelný rozvoj, jak z hlediska země, tak z pohledu mezinárodního. Bohaté státy chtěly pomoc vázanou na méně korupce a více demokracie. 12. STRATEGIE. Země se zavázaly do roku 2005 vypracovat strategii pro ochranu zdrojů pro budoucí generace. 13. CHUDOBA. Schváleno založení fondu na potírání chudoby, \"největší globální výzvě, které svět musí čelit\". Zdůrazněno, že příspěvky do tohoto fondu jsou dobrovolné. 14. PŘEDBĚŽNÁ OPATRNOST. Znovupotvrzený princip chránit životní prostředí i tam, kde není úplně zřejmé, že by mohlo dojít k jeho zničení nebo že je ohrožen planetární ekosystém. 15. SPOLEČNÁ, ALE DIFERENCOVANÁ ODPOVĚDNOST. Všechny národy se musí snažit zachránit Zemi, ale od bohatých států se očekává, že ponesou větší finanční břímě než státy chudé. Kofi Annan zdůraznil, že jediným výstupem summitu není jen Implementační plán, ale také uzavřená partnerství různých zemí, která jistě povedou ke zlepšení jejich situace. Podle zprávy OSN bylo uzavřeno více než 220 partnerství, která doplňují závazky summitu a představují zdroj 235 milionů dolarů. Podle zdrojů OSN se summitu zúčastnilo 9000 delegátů, 8000 členů nevládních organizací a 4000 novinářů, takže nikoli očekávaných 65 000 účastníků. Iva Nachtmannová Zdroj: Ekolist
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí