zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prioritou hospodaření s odpady v ČR musí být jejich redukce a recyklace

27.09.2002
Odpady
Prioritou hospodaření s odpady v ČR musí být jejich redukce a recyklace
Ministerstvo životního prostředí v pátek 27. 9. 2002 zveřejňuje na své webové stránce na adrese www.env.cz poslední verzi \"Plánu odpadového hospodářství ČR\" (POH ČR), která byla také rozeslána všem krajům k přípravě na projednání. Základním cílem zveřejněného POH ČR je zajistit, aby odpadové hospodářství ČR odpovídalo principům udržitelného rozvoje. V první řadě je třeba dosáhnout snížení objemu produkovaných odpadů, zrušit nepsané pravidlo „čím vyšší hospodářský růst, tím více odpadů“ a vyloučit nebo minimalizovat negativní vlivy odpadů na zdraví lidí a životní prostředí. Důležitou zásadou pro splnění výše uvedených cílů, je důsledné dodržování principu hierarchie nakládání s odpady. Ten preferuje předcházení vzniku odpadů, poté jejich zhodnocení, které zahrnuje opakovaně použití, dále materiálové využití, zejména recyklaci, teprve poté energetické využití, a teprve na posledním místě likvidaci odpadů spalováním bez energetického využití nebo skládkováním. Na dodržování této hierarchie by měly být nastaveny nástroje na podporu a omezování. K dalším zásadám patří princip zpracování odpadů na místech jejich vzniku nebo co možná nejblíže místům jejich produkce omezující emise znečišťujících látek i rizika spojená s dopravou. Princip rozšířené odpovědnosti výrobce za výrobek po dobu jeho celého životního cyklu, která rozšiřuje již běžně aplikovanou zásadu znečišťovatel platí a s tím související princip integrované výrobkové politiky tj. minimalizace vlivu výrobků na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu výrobků. Plán odpadového hospodářství ČR je významným strategickým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství. Jeho hlavním cílem je zajistit dynamický rozvoj odpadového hospodářství, za podmínky udržitelného způsobu nakládání s odpady. V plánu jsou stanoveny cíle a zásady pro budoucí nakládání s odpady a opatření k jejich dosažení. Plán bude podkladem pro přípravu a realizaci plánů odpadového hospodářství krajů a původců odpadů stanovených zákonem. Jedná se tedy o koncepční materiál, který rozhodujícím způsobem ovlivní nakládání s odpady v následujícím desetiletí. Veřejnosti bude úplné znění návrhu POH ČR představeno v listopadu na veřejných seminářích v Praze a Olomouci. Koncem listopadu bude POH ČR rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení a koncem roku předloží dokument ministr životního prostředí do vlády. POH ČR se pak stane závazným podkladem pro rozhodování a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí