zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpětný odběr obalů a obalových odpadů a využití odpadu z obalů

09.10.2002
Odpady
Zpětný odběr obalů a obalových odpadů a využití odpadu z obalů
Způsoby, jakými povinná osoba splní povinnosti § 10 a § 12 zákona o obalech (zpětný odběr obalů a obalových odpadů a využití odpadu z obalů) Možnosti, jak splnit tyto povinnosti, stanovuje § 13 odst. 1: a) Samostatné plnění znamená, že povinná osoba může sama nebo prostřednictvím smluvního partnera zajistit na své náklady vytvoření sběrných míst pro „své“ obaly a současně zajistit využití sebraných obalů v míře dané přílohou. Stejný způsob mohou využít osoby, které společně na základě smlouvy zajistí sběr obalů jimi uváděných na trh a společně jej financují z vlastních zdrojů, přitom počet takových osob není omezen (vzájemné vztahy těchto osob a poskytované záruky pak vymezují jejich smluvní vztahy). Osoba (nebo osoby), které takto zajišťují splnění svých povinností, jsou povinny zajistit informování spotřebitelů o způsobu zpětného odběru, vést samostatně evidenci obalů uváděných na trh jejich sběru a využití. Jsou také samostatně kontrolovány inspekcí a nesou plně samy odpovědnost za plnění povinností. b) Tzv. přenesení na odběratele umožňuje, aby povinná osoba v dohodě s odběratelem výrobku splnila uložené povinnosti tím, že odběratel tyto povinnosti převezme. Tato dohoda musí být provedena v rámci smlouvy, kterou se přenáší vlastnické právo k výrobku. Postupuje se přitom podle obchodního zákoníku s tím, že kupní smlouva mezi dodavatelem a odběratelem obsahovat doložku o převodu povinností § 10 a 12 zákona o obalech. Jiným způsobem nelze povinnost přenést. Umožňuje se tak, aby například výrobce obalu, který nezná jeho další použití (na exportovaný obal se nevztahuje povinnost zpětného odběru) mohl přenést povinnosti na odběratele, výrobce finálního výrobku, který sám má ze zákona stejnou odpovědnost jako výrobce obalu. Je tedy možná dohoda, který článek distribučního řetězce povinnost splní. Aby nebylo možné se povinnosti vyhnout jejím přenesením na fiktivní firmy, je přenesení možné pouze s vlastnickými právy k výrobkům. c) Předpokládá se, že většina povinných osob zajistí v praxi tyto povinnosti prostřednictvím tzv. autorizovaných obalových společností (dále jen autorizované společnosti). Jde o akciové společnosti účelově založené a provozované samotnými výrobci a dovozci obalů, které musí splnit přísné podmínky, aby mohly vzniknout a obdržet rozhodnutí o autorizaci, které vydává MŽP. Tyto podmínky zajistí co nejvyšší transparentnost fungování autorizovaných společností a kontrolovatelnost ze strany orgánů státní správy. Autorizované společnosti budou uzavírat smlouvy o tzv. sdruženém plnění s jednotlivými povinnými osobami, které o to projeví zájem, a budou jim zajišťovat za určitých podmínek formou placené služby splnění povinností zpětného odběru obalů a obalových odpadů a využití odpadu z obalů. Ty budou autorizované společnosti zajišťovat pravděpodobně pomocí smluvních vztahů s obcemi, které provádějí třídění komunálního odpadu, anebo prostřednictvím podniků, které zajišťují nakládání s komunálním odpadem a jeho třídění. Za tuto službu budou obcím anebo podnikům platit. Tento způsob odpovídá systému integrovaného nakládání s tříděným komunálním odpadem, který provozovala v ČR společnost EKO-KOM na základě tzv. Dobrovolné dohody od r.1999. Vzhledem k platnosti nového zákona a k novým povinnostem pro povinné osoby EKO-KOM, a.s., ukončila svou dosavadní činnost podle Dobrovolné dohody, která dne 1.4.2002 pozbyla účinnosti. Zároveň ovšem tato společnost požádala MŽP o udělení rozhodnutí o autorizaci. Ve správním řízení v této věci vydalo MŽP rozhodnutí o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly a pro všechny druhy obalů podle zákona o obalech společnosti EKO-KOM, a.s., které nabylo právní moci 30.3. 2002. Autorizace byla vydána na dobu určitou, do 31.12.2005. Text rozhodnutí je k dispozici na internetové adrese MŽP: www.env.cz Společnost EKO-KOM a.s. je tedy zatím jedinou autorizovanou obalovou společností. Více informací o této společnosti naleznete rovněž na: www.ekokom.cz Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí