zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připomínka k zákonu č. 86/2002 Sb. a Vyhlášce č. 356/2002 Sb.

29.10.2002
Ovzduší
Připomínka k zákonu č. 86/2002 Sb. a Vyhlášce č. 356/2002 Sb.
Vážené dámy a vážení pánové pracující v oblasti pachových látek Dovolujeme si Vám zaslat připomínku k oblasti pachových látek, které již od roku 1982 s kolegou panem Skálou a dalšími spolupracovníky prakticky měříme a při dosaženém počtu cca 100 autorizovaných měření jsme schopni získané zkušenosti nabídnou širokému plénu odborníků, kteří se s tzv. novou problematikou seznamují : Předem však poukazujeme hlavně na skutečnost, že uzákonit metodu olfaktometrie dle EN 13 725 je skok o několik posic vzhůru a naše vyvíjející se společnost má zcela určitě více starostí s daleko nepříjemnějšími látkami než jsou pachy. Zde tvrdíme, že bude hlavně záležet na místně příslušném zástupci státní správy a producentovi a jejich případné vstřícnosti jednání. Při použití přenosného olfaktometru pracujícího dle německé normy VDI 3881 a změření zátěže vzduchu na místě samém se nabízí více výhod než při převozu vzorku k dokonalému měřící systému, kde sice bude s vyšší přesností vyhodnocen pachový vzorek, který bude díky době převozu a době vyhodnocení již zcela odlišný. Pro biologické pachové látky nebude odpovídat stavu a kvalitě znečištění . ( Tuto skutečnost lze doložit a měřící skupiny, které takto vzorky převážely to jednoznačně potvrzují !) Takže se vlastně dokonale změří a vyhodnotí něco jiného než bylo u zdroje odebráno. Zpracování vzorku do 16 hodin je tedy absolutně nevhodné. Dále je zde argument finanční nákladnosti měření, které pro uzákoněné zdroje viz příl. č.8 Vyhl. 356.( smažírna ,sýrárna, sušení vajec, pekárna , udírna a výroba krmných směsí pro domácí zvířata apod.) může znamenat krach těchto většinou malých provozů. Při rychlé finanční rozvaze , že dle příl. č. 7, odst. 4 Vyhl. 356 je následující požadavek na měřící systém .Pro požadovaný počet čichačů, kteří budou testování odborným specialistou ORL a budou splňovat vyjmenované předpoklady, v době měření usednou do klimatizované zkušební místnosti za připravené masky napojené na předepsaný měřící systém docházíme k investiční nákladnosti cca 4 mil. Kč a při úrhadě přímých mzdových nákladů šesti čichačů a dvou techniků zajišťujících odběr vzorku a jeho převoz( á 2.000,-Kč/za osobu), dále nákladu na kevlarový odběrový vak , pro každý odběr je nutno použít nový ( á 1.000,- Kč) a automobilovému převozu vzorku 1 km á 6,- Kč doházíme k ceně za jedno měření blížící se závratné výši 100.000,- Kč. Nabízí se otázka ,zda pro takový okraj problému řady znečišťujícíhc látek jakým jsou pachové látky, je tato cena adekvátní. A zda se vůbec podaří vyjmenované znečišťovatele donutit k byť jednoduchým technickým opatřením , které by tuto problematiku zlepšili. Ale dost všeobecného hodnocení, je třeba konkretizovat úpravu znění zákona a prováděcích vyhlášek. příl. č. 7, odst. 3 Vyhl. 356 - Dostačují minimálně tři čichači, vyšetření osob příslušným specialistou ORL se asi patrně týká osob panelového vzorku viz. odst. 4 písm.i) a j) - odběr vzorků se musí provádět v min. objemu 15 litrů - kalibrace se provádí…, nahradit zněním Ověření se provádí dle příručky jakosti. příl. č. 7, odst. 4 Vyhl. 356 - teplotní rozsah měř.plynu v laboratoři max. 25oC, ne rozsah 0-25oC při bodu mrazu jsou čichové smysly silně zkresleny - olfaktometr je měřidlo průtoku plynů a nelze ho kalibrovat n-butanolem písm. h vyloučit nebo přeformulovat ( svědčí o tom, že autor nezná princip funkce přístroje ) - . odst. 4 písm.i) a j) netýká se olfaktometrie Stanovení emisních limitů obecně je zavádějící údaj bez konkrétní vazby na velikost zdroje. Nelze mít 50 OUER.m-3 na zdroji s množstvím 10 m3.h-1 stejně jako pro zdroj např. 100.000 m3.h-1. V takovém případě je limit pro pekárnu stejný jako pro papírnu Štětí. Požadavky na měřící systém jsou převzaty z návrhu normy EU , a není nutné za každou cenu přebírat tyto normy doslovně, i když se oháníme vstupem do Unie. Jednoduchý , nenákladný a okamžitě fungující měřící systém je lepší zbraní státní správy, než vědecky dokonalý, nákladný a nepružný. Každá členská země EU přistupuje k problému pachových látek individuelně a proto je možné námi odzkoušený systém použít jako podklad pro veřejnou diskusi. Vzhledem k těmto skutečnostem navrhujeme konečně otevřít odbornou diskusi k problému pachových látek, sezvat odborné pracovníky, kteří mají s praktickými měřeními olfaktometrií nějakou zkušenost a celé znění zákona a vyhlášky pro pachové látky přepracovat. Použití obou měřících systémů je vhodné rozdělit na měření ověřovací tj. přímo u zdrojů pomocí mobilního přístroje a měření průkazné ( kontrolující měření ověřovací , nebo vyvolané spory a stížnosti na provozovatele a dále měření imisí pachových látek) pomocí stabilního přístroje umístěného v předepsané laboratoři. Podobné znění příspěvku bylo zasláno i Agrární komoře ještě před vydáním zákona a prováděcích vyhlášek, ale bez odezvy MŽP ČR. Pro námi zajišťované služby zemědělsko potravinářského komplexu se použitím požadovaného měřícího systému jedná o likvidační záležitost malých živnostníků a firem. Vaše případné dotazy , vysvětlení , či námi vypracovaný reálný návrh metodiky olfaktometrických měření ověřených praxí rádi zodpovíme na tel. 261 217 752 nebo 603 424 471 e-mail : jzv @ volny.cz, S pozdravem Ing. Jiří Jiránek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí