zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stát poskytne prostředky na čistou energii

11.11.2002
Obecné
Stát poskytne prostředky na čistou energii
Státní program na podporu úspor energie a vyu?ití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2003 ve středu schválila vláda. ?Opatření, která vedou k úsporám a vyu?ívání obnovitelných zdrojů, znamenají kromě sni?ování produkce odpadů či emisí skleníkových plynů také přínos pro regionální rozvoj. Vyu?ívání obnovitelných zdrojů vytváří nová pracovní místa, je příspěvkem k energetické nezávislosti státu a pomáhá udr?ovat zemědělskou krajinu. Sni?ování energetické náročnosti zase zvy?uje konkurenceschopnost českého průmyslu?, konstatuje ministr ?ivotního prostředí Libor Ambrozek. V části koordinované Ministerstvem ?ivotního prostředí dojde předev?ím k: ˇ Zjednodu?ení postupu pro získávání podpory pro domácnosti. Pro občany by tedy mělo být snaz?í získat prostředky na vyu?ívání obnovitelných zdrojů energie. ˇ Roz?íření podpory zaměřené na propagaci ?etrných zdrojů energie ve ?kolách. ˇ Otevření nového programu na odstraňovaní povodňových ?kod na zařízeních, která vyu?ívají obnovitelné zdroje energie. Evropská unie chce do roku 2010 dosáhnout dvanáctiprocentního podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů. energie elektřiny z primárních energetických zdrojů. Česká republika se ve své energetické politice zavázala ke stejnému datu tento podíl zvý?it na 6 %. ?Ve vyu?ívání obnovitelných zdrojů za Evropskou unií zaostáváme. Také proto jsme zařadili programového prohlá?ení vlády vypracování zákona o podpoře obnovitelných zdrojů podle německého vzoru,? uvádí ministr ?ivotního prostředí. Karolína ?ůlová Tisková mluvčí M?P
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí