zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K Týdnu kompostovacích aktivit se připojil i Liberec

11.11.2002
Odpady
K Týdnu kompostovacích aktivit se připojil i Liberec
Ekologické organizace Děti Země Liberec a Z.O. ČSOP Armillaria se rozhodly podpořit svými aktivitami tento týden probíhající akci s názvem ?Týden kompostovacích aktivit?. Ten vyhlásila Společnost přátel Země z Ko?ic a probíhá ve dnech od 4.11 do 10.11. 2002. Cílem této akce je oslovit co největ?í počet lidí a informovat je o problémech a ře?ení při nakládání s bioodpadem z domácností a zahrad. Bioodpad toti? tvoří podle průzkumů v ČR 30-45 % podíl tuhého komunálního odpadu, tedy odpadu z na?ich domácností, ulic a podniků. Sám od sebe je bioodpad ne?kodný, ale jeho smíchávání s ostatními druhy odpadů a vyhazování do kontejnerů je po?kozováno ?ivotní prostředí. Dochází tím toti? k zvý?ení ?kodlivých nekontrolovatelných reakcí na skládkách a ve spalovnách ? například na skládkách vzniká nebezpečný, silně výbu?ný plyn ? metan, který významnou měrou přispívá k roz?iřování skleníkového efektu. Při pálení bioodpadu uniká do ovzdu?í oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtové látky. Pokud biodpad obsahuje chlór, jeho spalováním mohou vznikat i vysoce toxické dioxiny. Děti Země a Armillaria pořádají v rámci ?Týdne kompostovacích aktivit? diskusní podvečer pro veřejnost na téma Kompostování, aneb co nemusí končit v popelnici, co lze kompostovat v Liberci, na co se chcete zeptat ?. Akce se uskuteční ve středu 6.11. 2002 od 17 hodin ve velkém sále nové knihovny v Liberci. ?Pozvali jsme do Liberce zástupce společnosti CZ BIOM ? České sdru?ení pro biomasu, která se velmi aktivně zabývá právě zpracováváním odpadů ze zeleně a propagací kompostování, Antonína Slej?ku. Účast přislíbili i pracovníci Magistrátu města Liberec. Veřejnost se tak bude mít mo?nost dozvědět také to, co se chystá v této oblasti v Liberci? uvedla Mgr. Květa Morávková z Armillarie. ?Sna?íme se propagovat kompostování jako jednu z aktivit, do které se mů?e zapojit téměř ka?dý. I člověk, který nemá velkou zahradu mů?e kompostovat svůj biologický kompost například v kompostéru. Na?í snahou je zejména roz?íření kompostování z venkovského prostředí do města, kde je kompostování dosud vnímáno jako okrajová zále?itost? řekla Simona Ja?ová z Dětí Země. ?Jsme velmi rádi, ?e Město Liberec se do podpory tohoto způsobu likvidace odpadu také aktivně zapojilo. Na jaře leto?ního roku například bylo v re?ii oddělení ekologie, lesnictví a zeleně instalováno po městě 28 velkoobjemových kontejnerů na zelený odpad. Sebralo se téměř 70 tun tohoto odpadu. V těchto dnech probíhá podzimní část sběru odpadu ze zeleně. Navíc bylo zájemcům o domácí kompostování díky Městu Liberec poskytnuto bezplatně ji? více ne? 50 kompostérů a z informací od pracovníků Magistrátu města Liberce víme, ?e zájem veřejnosti je velký? dodala Ja?ová. Aktivity Dětí Země na podporu domácího kompostování podpořilo prostřednictvím Ekofondu také Město Liberec.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí