zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář NNO - tandemy

15.11.2002
Obecné
Pozvánka na seminář NNO - tandemy
Zveme Vás na první ze tří seminářů projektu ?NNO ? tandemy?, které pořádá Zelený kruh ve spolupráci s německou organizací UfU (Nezávislý institut pro otázky ?ivotního prostředí). Cílem seminářů je posílení vnitřních organizačních struktur (managementu) NNO, výměna zku?eností při řízení organizací a navázání kontaktů pro dal?í spolupráci. Témata seminářů: 1. Jak si stojí mé sdru?ení? Základny problémové analýzy 2. Rozvoj projektové koncepce pro vlastní sdru?ení na základě analýzy 3. Koho, co a jak změnit? Základy pro uskutečnění změn Kdo se mů?e zúčastnit? Vítáni jsou v první řadě spolupracovníci, členové představenstva nebo jednatelé organizací, které se zabývají ochranou ?ivotního prostředí a mají zájem o zlep?ení vnitřních struktur své organizace, o výměnu zku?eností se zahraničními kolegy a také navázání nových kontaktů pro dal?í spolupráci. Z účastníků seminářů budou vybráni tři členové českých NNO, kteří se zúčastní dvoutýdenního výměnného pobytu u některé z německých nevládních organizací. V rámci semináře je mo?nost přípravy společných projektů a bude také vyhlá?eno malé výběrové řízení pro podporu 3 či 4 malých projektů (do 1200 EUR). Jednotlivé semináře na sebe navazují, proto budou upřednostněni zájemci, kteří se přihlásí na celý cyklus. Účast na semináři je bezplatná, včetně stravování. Semináře se zúčastní německé nevládní organizace UfU (Nezávislý institut pro otázky ?ivotního prostředí, Berlín, www.ufu.de), Grüne Liga (Zelená liga, Berlín, www.grueneliga.de), DNR (Deutscher Naturschutzring, Berlín ? Zastře?ující sdru?ení německých spolků pro ochranu přírody a ?ivotní prostředí, Bonn, Berlín, www.dnr.de) a BUND (Svaz pro ?ivotní prostředí a ochranu přírody Německa, Berlín, www.bund.net) Přihlá?ky na Zelený kruh - zk@ecn.cz Lublaňská 18 120 00 Praha ? Vinohrady Tel.: 222 517 143, 222 518 439 Tě?íme se na Va?i účast za Zelený kruh Ing. Zuzana Drhová Program 1. semináře Téma: Jak si stojí mé sdru?ení? Základy problémové analýzy Čtvrtek 21. 11. 18.00 Zahájení, představení cíle semináře 18.20 Představení účastníků a jejich organizací 19.40 Proč je důle?itý rozvoj organizace 20.30 Závěr prvního dne Pátek 22. 11. 9.00 ? 10.30 Osobní zku?enosti z organizace (workshop) 11.00 ? 12.30 Analýza organizace, představení SWOT-SPOT metody. Co je třeba změnit? Diskuze 14.00 ? 15.30 Základní podmínky pro práci ekologických NNO v ČR a v Německu (příspěvek zástupců obou stran) 16.00 ? 18.00 Německé organizace se představují (Grüne Liga, UfU, DNR, BUND) od 18.00 neformální program, navazování kontaktů, výměna zku?eností Sobota 23. 11. 9.00 ? 10.30 Vyhlá?ení soutě?e malých projektů ? představení pravidel 11.00 ? 12.00 Shrnutí semináře, představení témat dal?ích seminářů 12.00 ? 13.00 Oběd 13.00 ? Hodnocení semináře účastníky
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí