zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sympozium WWF na hranicích Rakouska a České republiky k realizaci chráněných území evropského významu bylo úspěšné

02.12.2002
Příroda
Sympozium WWF na hranicích Rakouska a České republiky k realizaci chráněných území evropského významu bylo úspěšné
Ve dnech 22. a 23. listopadu 2002 se v rakouském Leopoldschlagu, městečku na českorakouských hranicích, konalo Mezinárodní sympozium WWF k realizaci chráněného území evropského významu, model Malše. Setkání proběhlo za velké účasti jak českých tak i rakouských odborníků, autorit s rozhodovací pravomocí, regionálních a politických představitelů. Výsledkem sympozia bylo definování prvních společných kroků a určení nových mezinárodních kritérií pro budoucí bilaterární ochranu přírodního území. Světový WWF zde prezentoval poprvé kompletní výsledky meziregionálního projektu “Model Malše” široké veřejnosti. Konkrétní krajinné plány a koncept, usměrňující počet návštěvníků v chráněném území evropského významu, se setkaly s pozitivním ohlasem. Podle názoru vedoucího projektu Hanse Uhla bylo ku prospěchu věci, že od samého počátku jeho tvůrci zohledňovali nejen ekologické, ale i ekonomické a sociální perspektivy a že se včas do přípravy zapojily všechny zainteresované strany. Tak se podstatně přispělo k tomu, aby mohla být ochrana přírody integrována do budoucího ekonomického rozvoje obcí. Zástupci české strany (z MŽP a Lesů ČR) se vyslovili pro rychlou realizaci komplexních ochranných opatření pro řeku Malši, a to především z důvodu kriticky ohrožené perlorodky říční. Ing. Alois Pavlíčko z ministerstva životního prostředí České republiky zdůraznil, že smysluplná ochrana přírody se nesmí zastavit na hranicích a klade velký důraz na intenzivní mezinárodní spolupráci. Obě strany projevily společný zájem na zachování přírody Malše – Maltsch (Novohradské Hory – Freiwald) bez ohledu na státní hranici v součinnosti s místními obyvateli a místní samosprávou. V průběhu sympozia, které probíhalo na vysoké odborné úrovni, byly prezentovány průzkumy jednotlivých složek ochrany přírody. Velká pozornost byla věnována druhům chráněným soustavou NATURA 2000 (ptáci, hmyz, rostliny) a celému komplexu stanovišť. Z velice hodnotných příspěvků byly např. kvitovány přednášky a zprávy ohledně výskytu ptáků, ryb, vážek, motýlů, perlorodky říční, ale i stanovišť rostlin. Účastníci si také se zájmem vyslechli názory na uvedenou problematiku od vlastníků pozemků nebo zástupců samosprávy (starostové dotčených obcí). Rakouská strana pro jednání s obyvateli a vlastníky v regionu vypracovala odbornou regionálně ekonomickou studii, ve které se snaží odpovědět na všechny vznikající otázky, které mohou nastat anebo které nastávají, či ekonomické a sociálně politické důsledky, v případě prohlášení území za chráněné podle evropských směrnic. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí