zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poslanci projednají euronovelu zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny

02.12.2002
Příroda
Poslanci projednají euronovelu zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny
Poslanci se na právě probíhající schůzi Sněmovny budou zabývat mimo jiné vládním návrhem novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který je zásadní normou v ochraně přírody. Hlavním cílem návrhu je zapojit ČR do vytváření soustavy Natura 2000 a zajistit ochranu území, která tuto soustavu tvoří. Novela chce také přiznat správám národních parků a Správy CHKO ČR statut správních úřadů. Přijetí tohoto zákona je podle předkladatele – ministerstva životního prostředí – nezbytným předpokladem pro vstup České republiky do Evropské unie. NATURA 2000 je soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště významné z evropského hlediska. Povinnost vyhlásit tato území a zajistit jejich ochranu mají všechny členské země Evropské unie a k datu vstupu také kandidátské země včetně České republiky. Soustava chráněných území Natura 2000 se vytváří na základě dvou směrnic - směrnice o ochraně volně žijících ptáků, která chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy ptactva, a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Národním koordinátorem procesu vytváření soustavy NATURA 2000 v ČR byla jmenována Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR). Soustava NATURA 2000 zahrne značné množství již existujících zvláště chráněných území, ale bude nutné zřídit i některá nová zvláště chráněná území. Současná zvláště chráněná území pokrývají plochu 15% rozlohy ČR. Soustava NATURA 2000 pak zvýší rozlohu chráněných území na 18-20 % území České republiky, což představuje cca 12 tis. km čtverečních, resp. 1,2 mil. ha. V současné době probíhá v ČR podrobné terénní mapování území, které by mělo být dokončeno v polovině roku 2004. Na základě výsledků mapování vznikne první návrh území soustavy NATURA 2000 a bude následovat jeho projednání s vlastníky a uživateli pozemků, zástupci samosprávy a nevládními organizacemi. Do prací spojných s mapováním se mohou zapojit i občanská sdružení a zájemci z řad veřejnosti. V případě zájmu o spolupráci je nejlepší obrátit se na příslušného regionálního koordinátora pro přípravu NATURy. Kontaktní údaje najdete na stránkách NATURA 2000. K zapojení do přípravy soustavy NATURA 2000 vyzval své členy a příznivce Český svaz ochránců přírody. Speciální projekt realizuje také sdružení Arnika. Na přípravě NATURY v oblasti ochrany ptactva se aktivně podílí Česká společnost ornitologická. Orgány ochrany přírody Jednotlivé správy chráněných krajinných oblastí mají v současné době postavení správního úřadu. Oproti tomu Správa CHKO ČR je institucí, která jednotlivé správy chráněných krajinných oblastí pouze sdružuje, nemá však postavení správního úřadu. Návrh nového zákona jí proto přiznává postavení správního úřadu, tedy úřadu, který má má pravomoc vést správní řízení. Zákon zároveň mění její název na Správu ochrany přírody (SOP). Vedle SOP by statut správních úřadů měly získat také správy národních parků. Tyto správy i SOP budou podřízeny přímo ministerstvu ŽP. Pro území vojenských újezdů novela nově stanoví jako orgány ochrany přírody újezdní úřady a také Ministerstvo obrany. Návrh novely zákona 114 se v případě schválení v 1. čtením bude projednávat ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a s největší pravděpodobností také ve výboru pro evropskou integraci . Při projednávání zákona v těchto výborech nejspíš vzniknou pozměňovací návrhy, které mohou současnou novelu ještě upravit. Další environmentální zákony ve Sněmovně Poslanci na své 8. schůzi projednají také jiný návrh novely č. 114/1992 Sb. - předložený zastupitelstvem Moravskoslezského kraje. Cílem tohoto návrhu je podřídit registraci významného krajinného prvku obecným předpisům o správním řízení a vlastníky dotčených pozemků zařadit mezi účastníky řízení. Poslanci budou dále hlasovat o novele zákona o myslivosti, novele vodního zákona, zákona o obchodování s ohroženými druhy a Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2001. Alena Mejstříková Petra Kolínská Zdroj: ECONNECT - www.econnect.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí