zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První osvědčení o trvale udržitelném hospodaření v lese předána vlastníkům

11.12.2002
Les
První osvědčení o trvale udržitelném hospodaření v lese předána vlastníkům
Hradec Králové - Zástupce Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR převzal (jehož zakládajícími členy jsou Lesy České republiky, s.p. (LČR), Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS), Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) a Sdružení majitelů lesa a podnikatelů v lesním hospodářství) od certifikačního orgánu certifikát osvědčující, že v lesích hospodaří tyto subjekty v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření (TUH). Certifikát obdrželi první vlastníci a správci lesa (Dvůr Lobeč, Hradecké městské lesy, a.s., Lesní a rybniční správa Zbiroh Jeronýma ColloredoMannsffelda, Lesy České Republiky, s.p., lesní správa Ronov nad Doubravou a lesní závod Židlochovice, Vojenské lesy a statky, s. p. divize Mirošov), kteří požádali o účast v regionální certifikaci lesů podle Českého systému certifikace lesů PEFC (CFCS). \"Osvědčení je postupně vydáváno všem vlastníkům lesa, kteří se zavázali k plnění kriterií stanovených CFCS a již prošli nebo v současnosti procházejí schvalovacími procedurami systému. Dosud bylo odbornou komisí schváleno 366 individuálních vlastníků lesa hospodařících na ploše více než 1,8 mil. hektarů lesa,\" uvádí Jan Řezáč, tiskový mluvčí LČR. Úroveň hospodaření ve všech lesích, přihlášených k regionální certifikaci, bude předmětem ročních dozorových auditů certifikačního orgánu, které mají zajistit stálou průkaznost trvale udržitelného způsobu hospodaření (TUH). Dozorové audity a jejich kritéria V případě zjištění porušení stanovených standardů může může být vydané osvědčení odebráno. Tyto standardy vycházejí z kritérií trvale udržitelného hospodaření přijatých na konferenci k ochraně lesů v Helsinkách v roce 1993. Jedná se o tato kritéria: - zachování a vhodné rozšiřování lesních zdrojů a jejich přínos ke globálnímu koloběhu uhlíku, - zachování zdraví a vitality lesních ekosystémů, zachování a podpora produkčních funkcí lesa, - zachování, ochrana a vhodné zvyšování biologické diverzity lesních ekosystémů, - zachování a vhodné posílení ochranných funkcí lesa, - zachování ostatních sociálně - ekonomických funkcí lesa. Zárukou může být logo na výrobku Jak uvedl tiskový mluvčí, v případě kladného výsledku vydává posuzovatel certifikát. U výrobních a obchodních firem je nahrazena certifikací spotřebitelského řetězce dřeva (\"chain of custody\"). Jejím cílem je prokázat, že certifikovaná výrobní či obchodní organizace může nabízet zákazníkovi výrobky zhotovené ze dřeva, vypěstovaného podle principů TUH. Zárukou, že výrobek pochází z lesů, ve kterých se hospodaří trvale udržitelným způsobem, může být logo, které je zpracovatel oprávněn aplikovat na výrobek. Je evidentní, že certifikace lesa, ale především certifikace spotřebitelského řetězce, jsou nejen nástroji podporujícími TUH, ale i nástroji tržními. Producent dřevní hmoty - vlastník lesa, se bude stále silněji dostávat pod tlak veřejnosti a tudíž také zpracovatelů dřeva, aby dodával surovinu z certifikovaného lesa, jejíž použití zajistí výrobci finálního produktu větší schopnost konkurence na trhu. Bez certifikátu se zboží neuplatní Nadnárodní odběratelé a zpracovatelé dřeva, jako jsou např. Ikea nebo Stora Enso již odmítají necertifikované dříví odebírat. I čeští zpracovatelé dřeva se rozhodli k tomuto kroku přistoupit a např. Frantschach, a.s. (vlastník celulózky Sepap Štětí), Uniles, a.s., Dřevozpracující družstvo Lukavec nebo Dřevozávod Pražan zhruba do půl roku začnou požadovat od svých dodavatelů certifikované dříví. V zahraničí se totiž již neuplatní produkty vyrobené z necertifikovaného dříví. \"Trvale udržitelný rozvoj\", je obecně takový způsob existence společnosti, který uspokojuje potřeby všech, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Les je jedním z obnovitelných zdrojů O trvale udržitelném hospodaření (TUH) lze mluvit ve vztahu ke všem ekosystémům, druhům energie a surovinovým zdrojům lidstva. Jedním z nejdůležitějších je i les, který je obnovitelným zdrojem, a který nejen že poskytuje jednu ze základních surovin dřevo, ale je i důležitým krajinotvorným prvkem a tvoří součást životního prostředí. Proto mluvímeli o trvale udržitelném hospodaření v lesích, máme na mysli především využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich ekonomické produkční schopnosti budou v rovnováze i s dalšími tzv. mimoprodukčními funkcemi, mezi které patří: ochrana půdy, ochrana vodních zdrojů, zachování životního prostředí pro mnoho rostlin a živočichů, možnost rekreace a odpočinku lidí. Trvale udržitelné hospodaření v lesích je v legislativě ČR deklarované v zákoně o lesích č. 289/1995 Sb. Pro více informací kontaktujte: 606/579 338 viapraha@telecom.cz Zdroj: Českobudějovické listy
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí