zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dálnici D8 přes České středohoří řeší už také ombudsman

19.12.2002
Příroda
Dálnici D8 přes České středohoří řeší už také ombudsman
Protichůdná rozhodnutí státních orgánů kolem dálnice snad vyjasní Otakar Motejl
Děti Země požádaly veřejného ochránce práv v Brně, aby přezkoumal některá sporná rozhodnutí Správy CHKO České středohoří a ministerstva životního prostředí v Ústí nad Labem a v Praze, která se týkají vlivu dálnice D8 na krajinný ráz. Domnívají se, že tato rozhodnutí nebyla vydána v souladu se zákonem o správním řízení a o ochraně přírody a krajiny. Kromě toho dodatečně vypracovaná odborná studie doložila, že dálnice bez vybudování dlouhého tunelu skutečně krajinu CHKO silně negativně naruší. „Už delší dobu máme pocit, že obě instituce jsou v této věci příliš vstřícně vůči Ředitelství silnic a dálnic, neboť jejich způsob rozhodování o krajinném rázu proběhl bez účasti občanských sdružení, bez potřebných důkazů a dokonce rychleji, než jak je tomu v jiných případech,“ upozornil Miroslav Patrik z Dětí Země. Předmětem sporu je především rozhodnutí Správy CHKO České středohoří, které v květnu 2001 vydalo neočekávaně dvě souhlasné rozhodnutí současně - souhlas s umístěním dálnice na území CHKO a souhlas se zásahem její trasy do krajinného rázu. V případě krajinného rázu však nebylo nikomu oznámeno, že řízení bylo zahájeno, takže se žádná ekologická sdružení nemohla k němu vyjádřit a například požadovat vypracování odborné studie, která by vliv dálnice na krajinu podrobně a objektivně vyhodnotila. Podle Patrika Dětem Země nepomohla ani různá odvolaní k ministerstvu životního prostředí v Ústí nad Labem a do Prahy či přímo k ministru Liboru Ambrozkovi během roku, v nichž bylo opakovaně doloženo, že došlo k porušení zákonů a že krajinný ráz bude silně negativně narušen. Text těchto zamítavých rozhodnutí většinou obsahoval vyhýbavé argumenty, někdy byly dokonce i zastaralé a nepodložené. Ani dodatečné zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v trase dálnice D8 se nestalo důvodem obnovit řízení o vlivu dálnice na krajinný ráz a o její umístění do chráněné krajinné oblasti. V řízení o splavnění dolního Labe totiž ministerstvo rozhodlo, že nejdříve si musí investor zajistit výjimku ze zákona k zásahu do biotopu chráněných druhů rostlin a živočichů a teprve potom může žádat o souhlasné rozhodnutí umístit stavbu do území. CHKO. V případě dálnice D8 proběhly obě řízení obráceně, takže tato rozpornost v rozhodování úředníků na MŽP v Ústí nad Labem a v Praze je určitě podezřelá. V říjnu 2002 na podnět Ekologického správního servisu vypracoval Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. z Fakulty architektury ČVUT v Praze podrobný odborný posudek o vlivu dálnice v CHKO České středohoří na krajinný ráz. V němž doložil, že v některých částech její trasy opravdu k dojde k silnému ovlivnění krajinného rázu, což je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Trasa dálnice by tak podle něho měla být změněna ve prospěch delšího tunelu. Kontaktní telefony: Správa CHKO České středohoří v Litoměřicích, vedoucí Jiří Janda: 416 732 387 MŽP v Ústí nad Labem, ředitelka Margita Abtová: 475 241 111 MŽP v Praze, tisková mluvčí Karolína Šůlová: 267 212 625 Veřejný ochránce práv (ombudsman) v Brně: 542 542 111
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí