zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo je strážce přírody

10.01.2003
Příroda
Kdo je strážce přírody
Asociace strážců přírody chráněných území České republiky vznikla v roce 1998 jako profesní organizace, která sdružuje strážce přírody z národních parků a chráněných krajinných oblastí v ČR. Jejím cílem je zvyšovat odbornost a profesionální úroveň svých členů. Za tímto účelem asociace pořádá pravidelná setkání spojená s výměnou zkušeností získaných při strážní, informační a průvodcovské službě v terénu a konzultace s přizvanými odborníky. Dále asociace připravuje metodické materiály pro sjednocení činnosti strážců přírody na celém území ČR, pořádá školení, odborné exkurze a stáže, včetně zahraničních. Asociace je od roku 1999 členem IRF – International Ranger Federation, organizace sdružující národní asociace strážců přírody – rangerů na celém světě. V roce 2000 byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi českou a slovenskou asociací strážců přírody. Strážce přírody zná dobře území, ve kterém se pohybuje, a proto vám může poskytnout: základní informace o přírodě a její ochraně a další místopisné informace, doporučení turistických tras a míst pro jiné sportovní aktivity, informace o povolených i nepovolených aktivitách v chráněném území, průvodcovské služby, pomoc a radu v řešení situací do kterých se návštěvník chráněného území může dostat, ale také uložit: výchovné či represivní opatření (nedodržení podmínek ochrany přírody v chráněném území lze vyřešit domluvou, ale i uložením blokové pokuty). Kdo se může stát strážcem přírody? (zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Občan České republiky starší 21 let, který: nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilý, prokázal znalost práv a povinností stráže přírody, složil slib stráže přírody. Více informací obdržíte na nejbližší správě národního parku nebo chráněné krajinné oblasti. Strážci jsou ze zákona oprávněni (§ 81, odst. 8): a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, b) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody, c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v zákonu č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout, e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky. Stráž přírody je při své činnosti povinna (§ 81a): a) prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak, b) dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy. Označení strážce přírody: Kovový odznak Na levém rukávu nosí strážce znak chráněného území a nad ním nápis Služební průkaz strážce Informační leták vydala Asociace strážců přírody chráněných území České republiky s finanční podporou Ministerstva životního prostředí Zdroj: El. knihovna MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí