zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Orgány ochrany zvířat

09.01.2003
Příroda
Orgány ochrany zvířat
1) Ministerstvo zemědělství - stanoví hlavní úkoly na úseku ochrany zvířat, - řídí výkon státní správy na úseku ochrany zvířat, - spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní správy, Československou akademií věd, vysokými školami a občanskými sdruženími, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat. 2) Ústřední komise pro ochranu zvířat - projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany zvířat a předkládá příslušným státním orgánům návrhy na nezbytná opatření, - vede ústřední evidenci počtu pokusných zvířat, - stanovuje podmínky pro akreditaci uživatelských zařízení a pro vydání osvědčení pro chovná a dodavatelská zařízení, - stanovuje okruh a rozsah znalostí potřebných pro práci s pokusnými zvířaty, - rozhoduje o udělení akreditace uživatelským zařízením, - projednává souhrnné zprávy o činnosti příslušných státních orgánů a kontroluje vydávání povolení příslušnými státními orgány, - schvaluje řády pro chov a zkoušky zvířat. 3) Orgány veterinární správy - vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům, - schvalují chov nebezpečných druhů zvířat. 4) Příslušné státní orgány - vydávají právnickým a fyzickým osobám na základě vyjádření odborných komisí povolení k použití pokusných zvířat pro projekty základního výzkumu, vyhledávacího výzkumu, testací, bezpečnostních záruk a výuky, - vedou evidenci o počtu a druhu zvířat použitých pro pokusné účely, - v pravidelných časových intervalech uveřejňují ve stanoveném rozsahu statistické údaje o použití pokusných zvířat, - vydávají osvědčení podle §17 tohoto zákona (opravňující osoby k řízení a kontrolování pokusů). 5) Obce - projednávají přestupky na úseku ochrany zvířat, - ukládají pokuty chovatelům podle §27 tohoto zákona. Zdroj: MZe
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí