zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Experti: Musíme žít s tím, že povodně budou

07.01.2003
Voda
Experti: Musíme žít s tím, že povodně budou
Ivan Obrusník, ČHMÚ: Teď se musí kvůli ledu sledovat bedlivě vodní toky. Proto by měly podniky povodí udržovat co největší průchodnost koryt. Je třeba zajistit fungování pověřených obcí, aby dokázaly nahradit okresní povodňové komise a krizové štáby. Ostatní opatření mají trvalejší charakter (aktualizace povodňových plánů). A hlavně: nestavět domy v zátopových územích. Geolog: Vyčistěte koryta Václav Cílek, Geologický ústav: Neexistuje jedno opatření, ale soubor. Povodním se nevyhneme, ale můžeme je upravit třeba vhodně voleným režimem vypouštění přehrad či uvolněním říční nivy. Byl jsem se podívat u Štěchovic, odneslo to tam deset metrů širokou silnici. V korytě řeky je nejméně o deset tisíc kubických metrů víc. Musí se kontrolovat říční profil a prohloubit koryta. Urbanista: Opravte zákon Jiří Löw, urbanista a ekolog: Hlavní státní pomoc musí směřovat především na to, aby pomohla obcím vykoupit pozemky na konci obce, které neleží v říční nivě. Tam dále investovat. Vytvořit moderní pojišťovací zásady a podmínky při povodních, které by se týkaly opět zejména obcí. Opravit platný vodní zákon, aby správci hydrologických sítí zodpovídali za jejich stav obcím a krajům. Vědec: Je \"mokrá\" doba Zdeněk Vašků, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: Žijeme v době globálního oteplování a zároveň asi od roku 1996 i v tzv. malém pluviálu. Interval těchto přirozených období s celkově vystupňovanou srážkovou činností se u nás pohybuje kolem 40 let. Přesto: výskyt povodní jako v srpnu pokládám za nepravděpodobný. Státní expert: Sledujte vše Jaroslav Kinkor, Ministerstvo životního prostředí: Pro snížení rizika povodní a minimalizaci povodňových škod je nutné sledovat vývoj srážkové činnosti, stav a průtočnost koryt vodních toků. Je rovněž nutné dbát na aktualizaci povodňových plánů a v nich uvedených opatření a včas informovat občany o možném či aktuálním vývoji povodňové situace. ZDROJ: HN
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí