zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ U ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

08.01.2003
Ovzduší
Pozvánka na seminář ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ U ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Od 1.6.2002 je v plné platnosti nový zákon o ochraně ovzduší – 86/2002 Sb., některé jeho části od 1.1.2003. Do 15.2.2003 je nutno vypořádat se s řadou nových povinností nebo se vypořádat s povinnostmi již sice známými, ale novou legislativou velmi pozměněnými. Tyto povinnosti budou podobně rozebrány a komentovány právě na tomto semináři. Seminář je určen začínajícím i zkušenějším pracovníkům z praxe, kteří mají za úkol vypořádat se s těmito povinnostmi a důkladně vypracovat veškeré potřebné materiály. Dále je určen i pro zaměstnance orgánů ochrany ovzduší., kteří se touto ochranou zabývají. Na semináři budou k dispozici vzorové materiály k nahlédnutí. Budou komentovány všechny povinnosti, které legislativa klade na provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší (Oznámení o poplatcích, měření emisí, Provozní řád apod.). Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně, možno individuálně posuzovat jednotlivé materiály či měření, která si účastníci přinesou. PROGRAM SEMINÁŘE: (čtvrtek 16.1.2003) 8.30 – 9.00 Registrace účastníků, zahájení semináře 9.00 - 12.45 1. Legislativa ochrany ovzduší ve vztahu ke zdroji, vymezení zdroje a odpovídajících povinností (malé, střední, velké a zvláště velké zdroje) provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Nařízení vlády 350 až 354/2002 Sb. a Vyhl. 355 až 358/2002 Sb. 2. Oznámení o poplatcích za znečišťování ovzduší (výpočty, použití měření). 3. Provozní evidence zdroje, konkrétní příklady evidence a nejčastější chyby v evidencích (stálé údaje, proměnné údaje a ostaní povinnosti, definice poruch a havárií jako stavů, kdy zdroj po určitou zákonem povolenou dobu nemůže plnit emisní limity). Konkrétní vzorové materiály k nahlédnutí. 4. Soubory technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření (Provozní řády) k zajištění provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší (povolená paliva, suroviny, údržba zdrojů, předcházení havarijním stavům, hlášení havárií a poruch). Konkrétní vzorové materiály k nahlédnutí. 5. Autorizované měření emisí, rozsah měření na zdroji, měření tmavosti kouře Ringelmannovou stupnicí, cíle měření a výstupy, autorizované měřicí skupiny a jejich povinnosti ve vztahu k provozovatelům. 12.45 – 13.15 Přestávka 13.15 – 14.30 6. Ostatní povinnosti provozovatelů, složité zdroje, ostatní předpisy v ochraně ovzduší a jejich stručný komentář. 6. Podrobný rozbor jednotlivých druhů odlučovacích zařízení a nejčastější problémy při jejich provozu z hlediska ochrany ovzduší (cyklony, multicyklony, usazovací komory, mokré hladinové odlučovače, tkaninové filtry, lokální odlučovače, adsorbery, biofiltry, termické a katalytické dopalování). Vlastnosti těchto odlučovačů, vhodnost jejich použití v praxi, poruchy a havárie s dopadem na ovzduší. Dále budou u těchto technologií zdůrazněny situace, znamenající porušení zákona, jejich odstraňování a předcházení poruchovým stavům. 14.30 – 15.00 7. Dotazy, diskuse, individuální konzultace či posouzení a závěr semináře. PŘEDNÁŠÍ: Ing. Zbyněk Krayzel, ČIŽP Praha Informace o tomto semináři obdržíte na adrese EDUKA, Ing.J.Chvojka, Zárubova 16, 142 00 Praha 4, tel. 241712348, 602/362581, FAX:241471966, E-mail: eduka@eduka.cz, Internet www.eduka.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí