zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny v územní veřejné správě platné od 1. ledna 2003

08.01.2003
Obecné
Změny v územní veřejné správě platné od 1. ledna 2003
V rámci reformy územní veřejné správy je podstatná část kompetencí bývalých OkÚ od 1.1.2003 přenesena na 205 obcí s rozšířenou působností, některé specializované a málo frekventované agendy budou přeneseny na krajské úřady a na další správní úřady. Největší rozsah působností státní správy, budou tedy v přenesené působnosti pro občany vykonávat tak zvané trojky, tedy obce s rozšířenou působností, na které jsou hlavně z okresních úřadů přenášené následující působnosti: Životní prostředí a zemědělství - vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa - rozhodování o odnětí lesních pozemků, plnění funkcí lesa do výměry 1 ha - výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech vydávání stavebních povolení k provedení vodních děl - vydávání souhlasu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry na pozemcích s korytem vodního toku - ukládání pokut podnikající fyzické nebo právnické osobě za nedovolené odběry vody a vypouštění odpadních vod - ochrana před povodněmi - určování jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zvěře - rozhodování o uznání honitby - vydávání a odebírání loveckých lístků - vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu zvěře - udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, máli být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha - udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun za rok - zpoplatnění středních zdrojů znečištění Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí