zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

„Partnerství měst a občanů\"

17.01.2003
Obecné
„Partnerství měst a občanů\
Německo-polsko-český program na podporu občanských aktivit
Nadace Roberta Bosche (SRN) ve spolupráci s Informačním centrem neziskových organizací (ČR) a Nadací Stefana Batoryho (Polsko) vyhlašuje druhé kolo společného grantového programu na podporu přeshraniční spolupráce občanských iniciativ v rámci česko-německých a polsko-německých partnerství měst a obcí. Setkávání občanů v rámci česko-německého partnerství měst a obcí má dlouholetou tradici. V současné době existuje přibližně 200 měst a obcí, které mají uzavřené formální partnerství s městem či obcí v SRN. Další spolupracují na neformální úrovni. Spolupráce se však často omezuje na kontakty místních správ a samospráv. Přeshraniční projekty postavené na občanských iniciativách mohou dát jednotlivým partnerstvím nové impulsy. Společné aktivity občanů obou zemí se v rámci neziskového sektoru odehrávají především v rámci různých spolků, svépomocných skupin, neformálních církevních a náboženských iniciativ, komunitních projektů a v dalších občanských aktivitách, zejména v oblasti kultury, vzdělávání, dětí a mládeže, sportu, sociální práce, zdraví, lidských práv, ekologie, menšin a uprchlíků. Cílem programu „Partnerství měst a občanů“ je posílit partnerství mezi občanskými iniciativami z České republiky a Německa a posílit partnerství mezi neziskovými organizacemi a místní správou v obou zemích. Program chce podpořit také další vzdělávání a zvyšování kvalifikace dobrovolníků. Koho podporujeme? 1) Předkladatelem a realizátorem projektu musí být nezisková organizace registrovaná jako občanské sdružení, obecně prospěšná společnost nebo účelové zařízení církve. 2) Nezisková organizace musí svůj projekt postavit na spolupráci s německou neziskovou organizací z města/obce, které má s městem/obcí, ve kterém sídlí a působí daná nezisková organizace, uzavřeno formální partnerství. Seznam českých a německých partnerských měst/obcí najdete na stránkách www.neziskovky.cz. 3) Do projektu se jako partneři mohou zapojit i další subjekty (městský/obecní úřad, škola, třetí nezisková organizace apod.). Co podporujeme? Program podporuje projekty zaměřené na řešení místního problému, při kterém dochází k oboustrannému přenosu pozitivních zkušeností - např. při zapojování občanů do rozhodování místní správy, při řešení alternativní dopravy, úpravy veřejných prostranství a dětských hřišť, pořádání seminářů apod.). Oborová působnost projektů není omezená (životní prostředí, kultura, sociálně-zdravotní oblast, vzdělávání, volný čas, komunitní rozvoj atp.). Program nepodporuje výměnné pobyty dětí a studentů, turistiku, jednorázové kulturní akce, vydávání publikací, investiční náklady apod. Prostředky programu nemohou být regrantovány. Realizace projektů: Projekty musí být realizovány v době od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004. V roce 2003 má pro ČR a Polsko program k dispozici celkem 288.000 EUR. Částečné spolufinancování projektu ze strany předkladatele je nutné (minimálně 10 % celkové částky na projekt) - např. formou vložené hotovosti, vložené práce nebo poskytnutých služeb. Prostředky třetí strany jsou vítány (např. od další nadace, z programu EU, od dárce, německého partnera aj.). Maximální ani minimální výše grantu není stanovena. Grantové řízení: Grantové řízení probíhá ve dvou kolech. 14. 3. 2003 je uzávěrka pro zaslání návrhu projektu. Jedná se o stručný popis záměru projektu v češtině a v angličtině nebo němčině (na max. 2 stránky představte svou organizaci i partnerskou německou iniciativu, cíle vašeho společného projektu, předběžný finanční rozpočet v EUR a informaci tom, jakým způsobem jste se o programu dozvěděli). Návrh projektu v češtině a v angličtině nebo němčině zašlete prosím do 14. 3. 2002 na adresu ICN. Rozhoduje datum poštovního razítka. Předběžné návrhy projektů došlé po tomto datu budou z grantového řízení vyřazeny. 16. 5. 2003 je uzávěrka žádostí o grant. Grantová komise složená z německých, polských a českých hodnotitelů vybere začátkem dubna 2003 nejzajímavější a nejpřínosnější návrhy projektů. Vybraným předkladatelům projektů bude následně zaslán formulář žádosti o grant (v češtině a v němčině nebo angličtině) spolu s pokyny pro vyplnění. Vyplněný formulář je nutné doručit na adresu ICN do 16. 5. 2003. Rozhoduje datum poštovního razítka. Žádosti o grant došlé po tomto datu budou z grantového řízení vyřazeny. Pokyny k vyhledání německého partnera: Nejdříve zjistěte, zda má vaše město/obec partnerské město/obec v Německu. Za tímto účelem kontaktujte úřad v místě vašeho sídla nebo použijte seznam partnerských měst/obcí, který najdete na adrese www.neziskovky.cz. Pokud nemáte partnerskou organizaci v Německu, můžete ji vyhledat prostřednictvím internetu. 1) Najděte si domovské stránky příslušného partnerského města/obce v Německu, jehož adresa je ve tvaru www.názevměsta.de (např. www.muenster.de pro Münster). Na webových stránkách měst/obcí zpravidla najdete seznam občanských iniciativ a sdružení. 2) Do některého z německých internetových vyhledávačů (www.google.de, www.altavista.de, www.web.de aj.) zadejte klíčové slovo a sídlo hledané iniciativy (např. „Familienzentrum Berlin“, „Seniorenklub Stuttgart“ apod.). Kontakt: Dagmar Ševčíková ICN, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 tel.: 420-2-2423 9876 e-mail: sevcikova@icn.cz Program vznikl z iniciativy Nadace Roberta Bosche a je touto nadací finančně podporován.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí