zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oznámení, hlášení, evidence - jak v letošním roce

14.01.2003
Ovzduší
Odpady
Oznámení, hlášení, evidence - jak v letošním roce
I v letošním roce budou k 15. únoru podávat provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší oznámení o těchto zdrojích za účelem evidence zdroje a výpočtu poplatku, původci odpadů pak ohlašovat produkci odpadů za předcházející rok. Oznámení malých zdrojů znečišťování ovzduší je třeba doručit příslušné obci, na jejímž území se zdroj nachází, oznámení středních zdrojů pak příslušnému městskému úřadu s rozšířenou působností (III. stupeň) dle místa umístění zdroje. Hlášení o produkci a nakládání s odpady je třeba zaslat též uvedeným městským úřadům s rozšířenou působností (III. stupeň), a to dle umístění provozovny, ve které je s odpady nakládáno. Podle umístění zdroje lze vyzvednout tyto aktualizované formuláře na příslušném městském úřadě, odboru životního prostředí: - oznámení malého zdroje znečišťování ovzduší (pouze pro příslušnou obec nebo město - I. stupeň) - oznámení středního zdroje znečišťování ovzduší - formulář pro předání souhrnné provozní evidence středního zdroje (je třeba odevzdat s oznámení středního zdroje jako přílohu) Hlášení o produkci a nakládání s odpady je uvedeno v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, hlášení komunálních odpadů obcemi v příloze č. 21. Původci čistírenských kalů musí navíc vyplnit evidenční list využití kalů v zemědělství, který je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Formuláře podle přílohy č. 20, a č. 21 lze též vyzvednout na příslušném městském úřadě, odboru životního prostředí.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí