zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jakým způsobem vědci oceňují přírodu

20.01.2003
Příroda
Jakým způsobem vědci oceňují přírodu
Čeští ekologové rozdělili krajinu v ČR na 183 určitých typů. Patří mezi ně například teplomilné doubravy rostoucí na spraši, suťové lesy, alpínská vřesoviště, ale také třeba \"prostor uvnitř bytových bloků\", \"chemicky znehodnocené vodní plochy\" nebo \"hřbitovy s převahou nepůvodních druhů\". Ať na našem území zavítáte kamkoliv, můžete si být jisti, že se nacházíte v jedné z těchto 183 \"škatulek\" (odborně se jim říká typy biotopů). Cena vypůjčená z Německa Poté experti přiřadili každému typu bodovou hodnotu podle toho, jak je z ekologického hlediska důležitý. Je nabíledni, že metr čtvereční \"nádrží čističek a odkališť\" obdržel méně bodů než metr čtvereční \"subalpínských kapradinových niv\". Nakonec ekologové zalistovali v minulých revitalizačních projektech a určili, kolik peněz musel stát v minulosti vynaložit, aby přeměnil třeba zemědělskou půdu, z ekologického hlediska jen málo hodnotnou, na vzácný typ listnatého lesa. Vyšli z celkem čtyřiceti revitalizačních akcí, z nichž vypočítali průměrnou hodnotu jednoho bodu. Vyšlo jim, že bod \"stojí\" v České republice 18,70 Kč. \"Cenu přírody\" v určitém místě nyní určíme snadno: nejprve stanovíme, jaký typ biotopu se v dané lokalitě nachází. Řekněme, že jde o Pálavu, a máme tedy co do činění například s úzkolistými suchými trávníky. V tabulce najdeme, že tento biotop je oceněn na 76 bodů. Vynásobíme číslo 76 hodnotou bodu (18,70 Kč) a dostaneme příslušnou cenu za čtvereční metr. V praxi je to ovšem trochu komplikovanější: všechny uvedené ceny biotopů nevycházejí z hodnoty bodu 18 korun 70 haléřů, ale z hodnoty 12,40 Kč. To je hodnota bodu, kterou vypočítali němečtí vědci pro německou přírodu v původní hesenské metodice a která byla na koruny přepočtena oficiálním kursem. Pokračování na straně 22 Dokončení ze strany 21 Proč si ale naši ekologové půjčují údaj z Německa? Problém je v tom, že počet projektů na obnovu přírody, z nichž se \"česká\" hodnota bodu počítala, je zatím malý. Proto je výsledek 18,70 Kč jen předběžný. Je velmi citlivý na změnu vstupních údajů - započtením dalších revitalizačních projektů se může hodnota bodu ještě výrazně změnit. Ještě dražší příroda? Čeští vědci však hodlají spektrum výchozích projektů brzy rozšířit. Kdyby se pak potvrdilo, že hodnota bodu se v České republice skutečně pohybuje kolem osmnácti korun, museli bychom všechny uvedené ceny zvýšit zhruba o třetinu. Proč by však hodnota bodu byla o tolik vyšší než v Německu? Mohlo by to souviset s tím, že naše příroda byla po pádu komunismu v horším stavu, a revitalizační projekty si proto vyžádaly víc peněz. Nabízí se však také otázka, zda naši západní sousedé nevynakládali prostředky na obnovu přírody účelněji. Jisté omezení, na něž použití hesenské metody naráží, spočívá v nedokonalosti satelitního snímkování. Ačkoliv ekologové rozdělili přírodu v ČR na zmíněných 183 typů, při sestavování \"ekomapy\" toto podrobné členění použít nemohli. Satelitní snímkování totiž umožňuje rozlišit v České republice jen 34 druhů krajiny. Například všechny různé typy listnatého lesa (v podrobnějším členění jich je více než 15) musely proto být spojeny do jediné položky \"listnatý les\". V běžné terénní praxi ovšem není pokaždé nutné vycházet ze satelitních snímků. Pak může ekolog pracovat s podrobnou klasifikací. Zdroj: Lidové noviny
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí