zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ K ZÁKONU O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH

22.01.2003
Chemické látky
Pozvánka na KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ K ZÁKONU O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH
ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE Zákon se vztahuje na všechny podnikatele (výrobce, dovozce a distributory) chemických látek na které se nově vztahuje povinnost látky klasifikovat, registrovat, vést evidenci atd. Novela zákona o veřejném zdraví stanoví nové povinnosti pro provozovatele živnosti „DDD“. Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s chemickými látkami a přípravky, zejména stanoví podmínky jejich uvádění na trh, vývoz, dovoz, užití, registraci, oznamování a evidenci. Seminář je určen všem zaměstnancům státní správy, okresních, městských a obecních úřadů, podnikatelským subjektům, dopravcům a přepravcům, kteří jakkoliv pracují nebo nakládají s chemickými látkami a pracovníkům hygienické služby. PROGRAM SEMINÁŘE Základní směry zákona, které vyplynuly ze zákona o veřejném zdraví, změna v povinnostech při nakládání s DDD (deratizace, dezinfekce, dezinsekce). - Základní pojmy zákona a jejich výklad, vztah zákona k zvláštním předpisům např. k léčivům, krmivům, střelným zbraním. - Nebezpečné vlastnosti. - Chemická látka, chemický přípravek, způsob klasifikace. - Povinnosti při nakládání s nebezpečnými látkami. - Balení a označování nebezpečných chemických látek. - Postup právnických a fyzických osob při uvádění nebezpečných chemických látek na trh. - Dovoz, vývoz a tranzit nebezpečných chem.látek. - Zkoušení nebezpečných vlastností chem. látek. - Evidence nebezpečných chem.látek. - Správná laboratorní praxe-povinnost certifikace. - Registrace. - Hodnocení rizika. - Správní poplatky. - Prováděcí vyhlášky vydané MŽP. - Návrh nového zákona, jeho obsah a nové části. 11. 2. 2003 Palác KODAŇSKÁ Kodaňská 46, Praha 10 Pořádá: D a V SPOLEČNOST PRO POŘÁDÁNÍ KURZŮ A SEMINÁŘŮ Marta Čermáková, Bachova 1593, 149 00 Praha 4 tel.: 603/725636 nebo: 272928277, tel. fax. záznamník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí