zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)

28.01.2003
Odpady
Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)
Jiří Němec (Článek byl vytvořen z poznámek pro přednášku na seminář Bioodpad2002.) Aktuální studie a koncepty realizace odděleného sběru komunálních biologických odpadů vychází z připravované směrnice Evropské komise o nakládání s biodegradabilními odpady, která by mohla vstoupit v platnost v roce 2004. Návrh směrnice počítá se záměrem realizace odděleného sběru biologického odpadu ve městech nad 100 000 obyvatel do 3 let od platnosti směrnice, u obcí nad 2 tisíce obyvatel pak do 5 let. Pokud se staneme řádnými členy unie (a to doufám že ano), budeme tento úkol v roce 2007 řešit i my v 5 městech republiky s 2 115 tis. obyvateli celkem a v roce 2009 pak v dalších 621 obcích celkem s 5 423 tis. obyvateli (to už je cca 75 % obyvatel republiky celkem). Takto intenzivní rozvoj dost obtížné logistické discipliny během cca 3 let bude klást vysoké nároky na včasnou a odbornou přípravu (a také trening). Ne nepodstatnou otázkou v této věci jsou nezbytné investiční náklady a náklady provozní (a kdo je ponese). Pokud bychom systém odděleného sběru biologických odpadů jen navázali na existující systémy hospodaření s komunálními odpady bez jeho kompletní aktualizace, museli bychom přitom počítat s poměrně vysokým nárůstem celkových nákladů v tomto hospodaření s odpady. Při takovém prostém \"připlánování\", vycházeje z parametrů výkonů vozidel a odhadů počtů nezbytných nádob na 100 obyvatel (v různých zástavbách různě), by musely firmy provozující tento sběr nakoupit během 3 let asi 130 nových vozidel, najmout 130 řidičů, a k tíži poplatků (nebo obcí) vynakládat náklady na provoz a opravy těchto vozidel. Mimo to bude nutné nakoupit zhruba 750 000 nádob vhodných pro sběr bioodpadů, postavit několik desítek kompostáren, a náklady si vyžádá také nezbytná informační kampaň, která se však určitě vyplatí. Při kompletní aktualizaci systému hospodaření s komunálními odpady ( v oblasti sběru, třídění a odvozu) je nutné vycházet ze základního principu: Množství odpadu se v rámci určitého časového období (třeba roku) nemění. Proto je třeba logistiku sběru a odvozu organizovat tak, aby ho zvládly dosavadní vozidla při stejných provozních nákladech. Tomu pomůže systém střídavých odvozů. V Německu, na mnohých místech, kde je třídění a sběr bioodpadů organizováno plošně (např. celé regiony nebo sdružení obcí), je antracitová popelnice se zbytkovým odpadem vyprazdňována jen 1 x za 4 týdny, což je zcela vyhovující jak z hygienických důvodů, tak při správně zvolené velikosti antracitové popelnice - většinou 240 litrů (nebo 140 litrů) i kapacitně. Bioodpady jsou z hygienických důvodů odváženy 1 x za 2 týdny. Takový rytmus vyžaduje třídění bioodpadů do speciálních provzdušněných nádob - Compostainerů (120, 140 nebo 240 litrů), které podporují start areobní přeměny hmoty a odpad v nádobě nezapáchá. Zbývající týdny: 1 x nebo 2 x měsíčně může být odvážen papír (tříděný do modré popelnice), nebo jinde např. 1 x měsíčně papír (větší modrá popelnice) a 1 x měsíčně plasty (PET a pod.). To se liší dle místních zkušeností. V každém případě přijíždí vozidlo k domu pouze 1 x týdně (vždy pro jinou frakci) Tento systém nejen výrazně redukuje investiční náklady (v položce vozidla), ale redukuje nebo alespoň optimalizuje i provozní náklady (efektivní využití kapacit vozidel a optimalizace jejich proběhu). Systém však nelze paušalizovat, jiné podmínky jsou ve velkých městech, jiné v zástavě rodinných domků, atd. Programy je nutné řešit individuálně - cílem však je nezvyšovat provozní náklady odvozu a nekupovat zbytečná vozidla, která pak ekonomicky trpí malým proběhem. Cílem této přednášky bylo upozornit na tento princip a nabídnout naše zkušenosti z této oblasti všem, kteří budou třídění a odvoz bioodpadů organizovat. Firma SCHÄFER nabízí své zkušenosti všem zájemcům o budoucí realizaci odděleného systému sběru bioodpadů. Velmi doporučujeme již v předstihu postupovat metodou tzv. testů, kde všude tam, kde již existuje kapacita kompostárny (třeba jen malé) je možné zahájit organizaci sběru bioodpadů v menších územních celcích (třeba městských čtvrtích) - volit a zkoušet individuální metody rozmístění nádob, rytmu odvozů, atd. K tomu naše firma nabízí vybavení Compostainery, které je možné zaplatit až po ukončení testů, pokud se v praxi osvědčí (a to se osvědčí) a obyvatelé je tzv. přijmou. Zkušenosti těchto testů je pak možné využít pro realizaci systému ve větším území (městě, okrese a pod.). Zdroj: CZ BIOM - www.biom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí