zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geochemický servis podporuje rozhodující činnosti Moravských naftových dolů

28.01.2003
Geologie
Geochemický servis podporuje rozhodující činnosti Moravských naftových dolů
Mezi hlavní činnosti hodonínské společnosti Moravské naftové doly (MND) patří zajištění nových energetických zdrojů, především pak ropy a zemního plynu. A právě k nejvýznamnějším společnostem zaměřeným na průzkum a těžbu přírodních uhlovodíků v České republice MND patří. Geochemické laboratoře s padesátiletou tradicí Počátek geochemického servisu datujeme rokem 1947, kdy vznikaly první chemicko-technologické laboratoře zaměřené na problematiku způsobu těžby ropy a vlhkých plynů a na analýzy vrtního výplachu a cementů. Postupně MND zavedly mikropaleontologické a petrografické zpracování hornin, dále analýzy vod, plynu, ropy a fyzikálních vlastností hornin, včetně hydrochemického a naftově-geochemického hodnocení ložiskových médií a provrtaných horninových komplexů. Tento vývoj organizačně dospěl ke vzniku \"Ústředních laboratoří\" v roce 1958, kdy postupně docházelo k různým změnám v organizační struktuře laboratoří. Některé činnosti se osamostatnily, některé nové aktivity byly do organizace naopak začleněny. Geochemie MND vychází vstříc novým trendům Geochemie Moravských naftových dolů byla původně zaměřena na komplexní laboratorní analýzy plynných, kapalných i pevných petrochemických surovin a produktů a analýzy podzemních vod, které souvisely s průzkumem a těžbou ropy. V současné době je však značná část práce geochemiků zaměřena do oblasti ochrany a péče o životní prostředí. Je vysoce specializovaným pracovištěm s chemickou i geologickou náplní práce s certifikáty ISO 17025 (Způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří) i ISO 14000 (Systémy environmentálního managementu). Geochemický servis v současnosti neslouží jen potřebám MND. Ročně využívá jeho služeb více než dvě stě firem, institucí i soukromých osob. Počet analyzovaných vzorků se jen ve zkušební laboratoři blíží k pěti tisícům. Zájemcům poskytuje geochemie služby celkem ve třech specializovaných oblastech, a to v rámci zkušební laboratoře, petrografie, mikropaleontologie a geologické kontroly vrtání (GKV). Jakostní analýzy z akreditované laboratoře Zkušební laboratoř MND je od roku 2001 akreditována Českým institutem pro akreditaci ČIA dle ČSN EN ISO 17025. Automaticky tak splňuje požadavky na systém jakosti dle ISO 9002. Akreditované pracoviště zkušební laboratoře v Hodoníně je vybaveno týmem zkušených odborníků a moderní analytickou technikou (GC/FID/ECD, HPLC/DAD/FLD, AAS, FTIR, WDXRF atd.). Její základní pracovní náplň tvoří mimo jiné analýzy ropy, zemního plynu a naftových vod, speciální a technologické analýzy a komplexní analytické práce v oblasti ochrany životního prostředí. Pro zkvalitnění monitoringu v okolí možných zdrojů znečištění se využívá Geografický informační systém (GIS) s možností přesné lokalizace zájmových míst pomocí GPS a vyhodnocení s pomocí leteckých ortofotomap. Petrografie a mikropaleontologie nerozebírá jen horniny Petrografie a mikropaleontologie jsou disciplíny přírodních věd, které dodávají geologickému průzkumu základní analytické údaje o horninách zkoumaných oblastí. Mikropaleontologie konkrétně studuje fosilní zbytky mikroorganizmů v horninách. Kromě toho, že tak dokáže stanovit jejich stáří, je schopna vyhodnotit i podmínky původního prostředí, v němž hornina vznikla. Petrografie pak studuje komplexně stavbu všech typů hornin zájmových oblastí. Na rozborech se přitom podílí tým odborně zdatných pracovníků s dlouholetými zkušenostmi. Ti jsou schopni poskytnout celou řadu odborných konzultací a kvalitních služeb. Mimo jiné dokáží zpracovat jednotlivé fyzikálně-chemické charakteristiky do map oblastí nebo také provést další speciální práce podle přání zákazníků. Vrty MND kontrolují speciální mobilní laboratoře Třetí oblastí geochemického servisu MND je geologická (GVK). Toto oddělení bylo v MND založeno v roce 1969. Svými zkušenostmi a znalostmi přispívá k profesionální realizaci náročných projektů v oblasti průzkumu a těžby ložisek ropy a zemního plynu. Jeho mobilní laboratorní jednotky geologické kontroly vrtání provádějí na jednotlivých vrtech plynokartonážní měření plynů, detekci vrstev s anomálně vysokým tlakem a kontrolují, sledují a sbírají vrtné parametry. Mezi další činnosti GKV se pak řadí odběr a analýzy výplachových úlomků, vrtných jader a jejich litologický popis. Vysokou kvalitu výstupů přitom garantuje moderní vybavení (hardwarem a softwarem) francouzské firmy Geoservices. GKV během své historie odvrtalo už stovky vrtů, přičemž některé z nich dosahovaly až pětikilometrové hloubky. Geologům pomáhají trojrozměrná měření Jednu ze stěžejních činností MND, kterou je vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu, podporuje tým geologických odborníků. Základní metodou, kterou používají při průzkumu ložisek, je seismické měření. V perspektivních územních podmínkách je využíváno téměř výhradně 3D-seismické měření, v oblastech s komplikovanými terénními podmínkami pak také výjimečně 2D-seismické měření. Výsledky těchto měření jsou důležité pro zpracování základních informací při interpretaci geologické stavby jak v oblastech neprozkoumaných území, tak i v územích s už objevenými ložisky. Jejich konečnou podobou je pak 3D počítačový model, který poskytuje detailní obraz o geologické stavbě dané oblasti a je stěžejním podkladem pro projekci nových průzkumných vrtů. Aktivity MND jsou zaměřeny na ropu a zemní plyn jako na strategické suroviny České republiky. Velkého rozmachu za posledních deset let dosáhlo zejména plynárenství. Od roku 1989 se podstatně snížil podíl spotřeby uhlí, především jeho užití ke konečné spotřebě, kde bylo nahrazováno právě zemním plynem. Ten s podílem 20 % na celkové spotřebě primární energie ČR patří mezi nejvýznamnější energetické zdroje. Spotřeba zemního plynu je částečně kryta i z tuzemské těžby, prováděné na území jižní Moravy. Moravské naftové doly budou proto i nadále hledat způsoby pro umožnění efektivního geologického průzkumu a vyššího využití zemního plynu i ropy. Zdroj: Profit
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí