zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Dyji u Znojma bude recyklace stavebních sutí

01.02.2003
Odpady
V Dyji u Znojma bude recyklace stavebních sutí
Nová recyklační linka na třídění a drcení stavebních sutí by měla stát v obci Dyje u Znojma. Recyklační linka by měla údajně stát v blízkosti místního hřbitova zahrádkářských kolonií. Podnikatelský záměr je v souladu s územním plánem obce. Místní občané mají přesto obavy, že recyklační linka bude svou prašností a hlučností narušovat kvalitu životního prostředí v obci, která je obklopena zahrádkářskými koloniemi. Starosta obce tyto obavy odmítá s tím, že opatření na eliminaci těchto průvodních jevů budou zakotvena do stavebního povolení.Prohlásil také, že v průběhu smutečních aktů bude zařízení vypínáno. Podle někdy neblahých zkušeností je nutno skutečně při povolování obecně užitečných zařízení jako jsou recyklační linky mít na paměti několik elementárních věcí: 1) linka musí mít od krajského úřadu vydaný souhlas k provozování zařízení ke sběru a využití odpadů 2) dodávaná stavební suť by měla být prosta nebezpečných složek (zbytky barev, azbestocementová krytina a trubky, dehtová lepenka a.j.) 3) vhodné je si zjistit pověst firmy, která recyklaci zajišťuje, jak dlouho recyklaci provádí,jak je solventní,jak dodržuje zákony v oblasti ochrany životního prostředí a zda se nejedná jenom o \"recyklaci na oko\", kdy většina nevytříděného odpadu vykoupeného za babku skončí v lepším případě v nějakém místním lomu či pískovně a v horším zůstane obci na krku ve formě hory stavební suti za humny. 4) vhodné je se také pozeptat podnikatele,jakým způsobem si hodlá zajistit konečný odběr materiálu 5) k lince musí být k dispozici dostatečný zdroj vody na skrápění neboť linka, zvláště v létě, může vykazovat zvýšenou prašnost. Hlučnost pokud možno eliminovat vhodnými opatřeními po konzultaci se specialisty na hluk. 6) důležité je také si uvědomit, že linka může svým provozem zvýšit frekvenci dopravy v obci 7) vhodné je také si zjistit alespoň dotazem na krajském úřadě, zda stavba linky nebude podléhat nutnosti zpracovat posouzení vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.) 8) recyklační provozovna by měla mít k dispozici váhu s elektronickým záznamem pro vážení množství dováženého odpadu pro potřeby evidence odpadového hospodářství a mít zajištěnou ostrahu, aby se mezisklad suroviny neproměnil v divokou skládku 9) je vhodné si zajistit pravidelný dozor ze strany obce a kontrolních orgánů v ochraně ŽP (ČIŽP,orgány kraje)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí