zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obecní výtopna v Bouzově využívá biomasu

10.02.2003
Obecné
Obecní výtopna v Bouzově využívá biomasu
K možným způsobům využití přírodních obnovitelných zdrojů energie patří i spalování trav jako zdroje při vytápění rodinných domů a dalších objektů. Společnost OSEVA PRO s. r. o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří k tomu řešila projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum České republiky \"Využití některých trav jako náhrady spontánních úhorů v marginálních oblastech\". Do projektu byly zařazeny tři skupiny trav - trávy kulturní, okrajově využívané a planě rostoucí. Trávy byly porovnány a posouzeny z hlediska botanického, ekonomického a krajinářského. Ověřovali jsme u nich výnos sušiny a ukazatelů energetické hodnoty (spalného tepla a výhřevnosti) a vytypovali plodiny s nejvyšší produkcí biomasy při dané úrovni výživy s nejvyššími ukazateli tepelných hodnot produkce spalného tepla a výhřevnost, dále pak také z hlediska ekonomického pro pěstování jako náhrady spontánních úhorů v marginálních oblastech. METODIKA JIŽ EXIStUJE Získané výsledky výzkumné práce společnosti OSEVA PRO, která je členem CZ - Biomu, Českého sdružení pro biomasu zabývajícího se fytoenergetikou, a nové směry z oblasti výzkumu energetických trav jsou obsahem metodiky Energetické využití některých travních druhů, která byla vydána loni začátkem roku v edici Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Praha. V současnosti z hlediska dalšího výzkumu energetických trav bude třeba se zaměřit na otázku realizace vlastního spalování trav a ekonomiku dané problematiky. Zejména k této oblasti bývá ze zemědělské praxe nejvíce dotazů. Proto naše stanice chce spolupracovat s ústavy a institucemi technického směru a výrobci zařízení pro spalování biomasy rostlin. Problematika využívání rostlin pro výrobu energie úzce souvisí s možností využití ladem ležící půdy pro nepotravinářské účely. V současné době se potenciál využívání obnovitelných zdrojů energie zvyšuje. Vedle kotlů na dřevo pro vytápění rodinných domů vznikají i projekty nových spaloven pro vytápění obcí a to jak dřevní biomasou, tak případně biomasou slámy. PILINY, DŘEVNÍ ŠTĚPKY, SLÁMA I SENO Jedním z příkladů v tomto směru je obecní výtopna v Bouzově pod stejnojmenným hradem v oblasti Drahanské vysočiny. Jak uvedl starosta obce Zdeněk Foltýn, podle původního záměru měla obecní výtopna spalovat piliny, dřevní štěpku a slámu. V okolí Bouzova se však nachází 360 hektarů trvalých travních porostů. Společným zájmem obecního úřadu a zemědělské firmy která tyto pozemky obhospodařuje, je využít biomasu z těchto ploch (luční seno z trvalých travních porostů) pro spalování a vytápění obce. V roce 2001 bylo sklizeno 550 tun travní hmoty ve formě balíků s cílem využít je pro spalování. Technologické zařízení pro spalování dodala firma VERNER, rozvodné zařízení energie teplou vodou firma STEP Trutnov. Spalovna je postavena v areálu zemědělské společnosti. Jde o přestavěnou původní kotelnu zemědělského družstva. Obec Bouzov má 450 obyvatel. Celkově je teplo rozváděno na 120 odběrních míst. Vedle soukromých odběratelů je vytápěn obecní úřad, škola, školka a zdravotní středisko. Spalovna byla dokončena na podzim v roce 2001. Zařízení spalovny sestává ze dvou kotlů o výkonu 600 kW a 1800 kW. Menší kotel slouží pro spalování dřevní štěpky a pilin, nyní je využíván v celoročním provozu, v němž odběratelům dodává teplou vodu. Popel z dřevní štěpky a pilin využívají pro hnojení zahrádkáři. Větší kotel slouží ke spalování slámy a bude se v něm spalovat i seno. Oba kotle lze i přepojit, tedy využít jak pro spalování dřevní štěpky a pilin, tak slámy a sena. Rozvodná tepelná síť je dlouhá celkem 5,2 kilometru. Pro vytápění se používají odpady z okolních dřevozpracujících firem (paletárna Bílá Lhota, pila Kozov, parketárna Loštice). Spalovna vznikla za podpory Státního fondu životního prostředí, který hradil 60 procent nákladů na její vybudování. Za každý GJ energie odběratelé platí 250 korun. Celkový záměr vytápění obce ukazuje na promyšlené využití přírodních obnovitelných zdrojů energie. O spalování sena je v současné době zájem zejména z řad zemědělské praxe. V Bouzově již vyřešili možnost spalování různých druhů biomasy, což má určitě i své výhody z hlediska ceny a trvalého přísunu materiálu ke spalování.. ROZHODNE CENA A DOSTUPNOST BIOMASY Obce, které uvažují o podobné možnosti, bude jistě zajímat cena biomasy. Obecní výtopny tohoto druhu se proto nejlépe uplatní v oblastech, kde existují podmínky jakéhosi trhu s biomasou. Tedy tam, kde lze zajistit dostatečně velké dodávky energetických plodin a kde případně jsou navíc ještě k dispozici další zdroje, například odpady z dřevozpracujícího průmyslu. V neposlední řadě jde o využití půdy v případě trvalých travních porostů pro výrobu energie tzn. o nepotravinářské využití půdy, která přináší hodnotu a svým způsobem je ekonomicky zhodnocena. z hlediska krajinářského, zemědělského a to vše se promítá i do oblasti ekonomické. Příklad obecní výtopny v Bouzově dokazuje, že tam, kde k tomu jsou vhodné podmínky, lze při vytápění zajistit i určitou nezávislost na fosilních palivech a naopak systematické využívání obnovitelných zdrojů energie. Výzkumná stanice travinářská v Rožnově - Zubří v současné době realizuje projekt rostlinolékařského výzkumu a pěstitelské technologie v travách na semeno. Právě zvládnutí pěstitelské technologie jednotlivých druhů trav umožní jejich pěstování a další využití, například jako obnovitelných zdrojů energie. Zvládnutí pěstitelské technologie umožní pěstování trav na ekonomické bázi. Na tomto základě, tzn. pěstitelské technologii, lze pak realizovat další nástavbu. Do budoucna můžeme uvažovat o využívání trav pro průmyslové účely. Vedle spalování travní hmoty se rovněž otevírá možnost využití trav pro výrobu bioplynu a případně i další využití trav v průmyslu. Průmyslové využití trav bude rozšířením možností pěstování trav a jakási nástavba pro další využití, a to zejména s důrazem na ekonomiku a využití trav jako obnovitelných zdrojů. AUTOR: JAN FRYDRYCH, pracovník společnosti OSEVA PRO, s. r. o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí