zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

DIOXINOVÝ BUMBRLÍČEK

04.02.2003
Chemické látky
DIOXINOVÝ BUMBRLÍČEK
Výsledky průzkumu zamoření okolí Spolany Neratovice po loňských povodních zvrátily důvody, jimiž Fond národního majetku (FNM) opodstatňoval rozhodnutí ustoupit od výběrového řízení na sanaci dvou budov kontaminovaných dioxiny. Cestičku jedinému vybranému zájemci k takřka třímiliardové zakázce neumetli pracovníci FNM tak dobře, jak si představovali, neboť kauzu vyšetřuje Policie ČR pro podezření, že byl porušen zákon o výběrovém řízení. O podrobnostech kauzy se nadporučík Peter Kriška nechtěl zmiňovat, aby to neovlivnilo průběh vyšetřování, nicméně zdůraznil, že podněty obdržela policie z více zdrojů, nejen od organizace Greenpeace, která podala trestní oznámení na porušení povinnosti při správě cizího majetku. Raněni slepotou. Analýza rizik, na jejímž základě bylo rozhodnuto o projektu, zcela přehlédla druhý zdroj dioxinového znečištění. Ten nejde zavřít do kontaminovaných baráků jako zdroj první, který byl tutlán už od šedesátých let a teprve v posledních několika letech byl analyzován. S nově objeveným druhým znečištěním přicházejí do styku především lidé vně chemičky, a co je nejhorší, jedy vstupují do jejich potravních řetězců. Usazují se v tuku domácích zvířat a nakonec se koncentrují v tuku lidském a svou toxicitou napadají tělní orgány. Dioxinů je celá řada, vyznačují se značnou stálostí a dlouhou dobou rozkladu, dobrou rozpustností v tucích, ale také svou praktickou zbytečností a průmyslovou nevyužitelností. Projekt vybraný Fondem národního majetku se soustřeďuje na likvidaci dlouho známých jedů v barácích ve Spolaně, ale dekontaminaci sedimentů otrávených dioxiny z druhého zdroje znečištění vůbec neřeší. Jestliže by se mělo pospíchat s likvidací, pak by to mělo být právě tady. Na to však žádný projekt není. Nebezpečné látky desítky let ukryté v kontaminovaných barácích by naopak nevelkou prodlevu, kterou by si vyžádalo řádné výběrové řízení, v klidu přečkaly. Občané si tedy budou muset pomoci sami. Tým firmy Tocoen, vedený profesorem Ivanem Holoubkem z Masarykovy univerzity, vyslal k obyvatelům ohroženého území SOS: postižená místa zatravnit a trávu využívat na základě přísných pravidel, kontrolovat nezávadnost vajíček, nepožívat kachny s tukem plným dioxinů... To ovšem může vážně poškodit podnikání v zahradnické výrobě a chovu domácích zvířat. Spolaně a FNM Holoubek doporučil: vyčistit strouhu a kontaminovaný sediment zlikvidovat. Kdy, jak a jestli vůbec se tak stane, dosud nikdo neoznámil. Dioxiny s vizitkou. Dioxiny mají 210 izomerů, které lze od sebe odlišit. Miroslav Punčochář z ÚCHP AV upozorňuje, že je na jejich základě možné bezpečně určit původ. Dosud neznámé ložisko škodlivých látek objevili pracovníci Národní referenční laboratoře pro analýzu POP (perzistentních organických polutantů) při zdravotním ústavu v Ostravě. Domněnka, že dioxiny vyplavila povodeň z kontaminovaných objektů, se nepotvrdila. \"Vzorky sedimentů za Spolanou ukázaly téměř stejný druh kontaminace v různých hloubkách, dokládá vedoucí laboratoře Tomáš Ocelka. \"Je vyloučené, že by při srpnových povodních mohla být kontaminována hloubková vrstva, dodává. Navíc je tu velice málo zastoupen dioxin, který je typický pro budovy určené k sanaci. Pracovníci laboratoře dokázali přijít i na původce této druhotné zátěže. Dioxiny pocházejí ze staré, už neužívané amalgamové elektrolýzy s grafitovými elektrodami. \"Elektrody se v přítomnosti chloru upalovaly a neštěstí bylo hotové, komentuje Punčochář.Po všech těchto zjištěních se Ocelka ptá: \"Je oprávněné zdůvodňovat výběr jediného zájemce akutním ohrožením života lidí? Rozšíření dioxinů ze zamořených domů povodní nebylo prokázáno. Náhle otevřený obzor. Mezinárodní seminář o nespalovacích technologiích likvidace dioxinů, který nevládní organizace UNIDO a IPEN vtipně uspořádaly v dioxinově rozjitřené Praze, vyvrátil další zavádějící tvrzení, že kromě fondem vybrané metody BCD nic jiného na světě není. \"Těší mě, že se na semináři podařilo prezentovat dvě ověřené metody vhodné na nespalovací likvidaci látek POP, pochvaluje si zástupce pořádající organizace IPEN Jack Weinberg. \"Nešli jsme do podrobností, ale to by mělo být věcí výběrového řízení, kterého se ovšem český stát zřekl. To mi nepřipadá standardní, dodává. Seminář vyvrátil i úvahu, že zástupci FNM o zájmu jiných firem nevěděli. \"Udělal jsem fondu nabídku, že poskytnu svou technologii a na realizaci se spojím s velkou českou firmou, sdělil představitel společnosti Eco Logic Fred T. Arnold. A podivil se: \"Nebylo nám dovoleno zúčastnit se výběrového řízení. FNM otevřeně preferoval jinou firmu. Stížnosti na poměry v hostitelské zemi zmírnil zástupce druhé pořadatelské organizace UNIDO David La Roche. \"Podobné problémy jsou v mnoha zemích. Není kam utéci, na severním pólu je už horší znečištění než v Česku. Hlavně že jsme se tu dva dny zabývali šetrnými metodami, které znečištění zničí, aniž vzniknou jiné jedy. Ta jistota u spalovacích metod není, řekl. Boj proti lobby spaloven považuje za nejtěžší představitel fondem vybrané metody z čerstvě ustavené společnosti BCD CZ John Fairweather: \"Jsou země, kde jediným představitelným řešením na likvidaci dioxinů je spalovna. Tomuto trendu může konkurovat jen velké nespalovací zařízení. V USA čistíme 100 000 tun kontaminované půdy a 40 000 tun zdiva. To jsou srovnatelná množství se Spolanou. Neumím si představit, že strávím 20 let čištěním této hmoty po malých množstvích. Malý komín je lepší. Kdyby se ve Spolaně na likvidaci dioxinů postavila spalovna, měla by tisíckrát větší výstup spalin než metoda BCD, založená na termické desorpci. Tím je metoda BCD mnohem vstřícnější k životnímu prostředí. Taky by se na místě nemuselo likvidovat nic a kontaminovaný materiál by se převážel na likvidaci jinam. To by ovšem bylo spojeno s velkými dopravními riziky. Bylo proto zvoleno likvidační zařízení na místě, které se po splnění úkolu odveze jinam. Aby se neuvolnil ani prach, který je nejjedovatější, vyrostou nad oběma budovami a přilehlou zamořenou zeminou dvě větší stavby, v nichž bude udržován podtlak. Nadrobno rozemletý materiál se prožene trubkou, která je zvenčí ohřívána. Odpařené dioxiny se pak vženou do likvidačních jednotek BCD, v nichž se patentovanou remediací změní na neškodné látky. Český stát chce mít jistotu, že systém bude tímto způsobem fungovat, a tak firma musí do konce roku vyhodnotit pilotní projekt na jednu tunu materiálu. Souběžně bude probíhat proces posuzování vlivu na životní prostředí. Ukončení dekontaminace stanovil FNM na konec roku 2008, Fairweather by rád zkrátil všechny práce nejméně o rok. Firma BCD CZ se bude zabývat pouze dekontaminací, stavby dodá a o technologické procesy bude pečovat firma Sita Bohemia, ze sta procent vlastněná koncernem Suez. K likvidaci je ve Spolaně předurčeno 10 000 tun sutě, 23 000 tun zeminy a 3000 tun oceli. Bumbrlíček není řešení. Nikoli vlastní metoda BCD, k níž chovají úctu chemici i nevládní organizace, ale množství materiálů k dekontaminaci nahání hrůzu. Panuje přesvědčení, že ani firma BCD by nechtěla zařízením prohnat celé budovy, kdyby musela vstoupit do výběrového řízení. \"Kdyby se dekontaminoval jen prach, omítky a silně kontaminované zeminy, náklady na energii a na čas by pravděpodobně klesly tisíckrát, soudí Punčochář. A dodává: \"Látky POP jsou hydrofobní a jejich molekuly jsou velké, není předpoklad, že by se držely v betonech a vlhkém zdivu. Tým odborníků referenční laboratoře a AV ČR má tuto hypotézu částečně potvrzenou výzkumem. \"Naše výsledky prokázaly výrazně nižší kontaminace omítek v porovnání se smetky, tvrdí. Ani jim ovšem není známo, byla-li provedena důsledná analýza, do jaké hloubky zdiva znečištění zasahuje. \"Nakonec se může ukázat, že ,naředění kontaminace v celém objemu může být tak velké, že nebude třeba veškerý materiál sanovat, říká Ocelka. K takovým vážným pochybnostem by FNM měl přihlédnout a analýzu zdiva ještě zadat. Jistě to bude zajímat i vyšetřovatele. Čestmír Klos (cestmir.klos@euro.cz) K likvidaci je ve Spolaně předurčeno 10 000 tun sutě, 23 000 tun zeminy a 3000 tun oceli Zdroj: Euro
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí