zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plán zdraví již začíná nést v Litoměřicích své ovoce

04.02.2003
Obecné
Plán zdraví již začíná nést v Litoměřicích své ovoce
Litoměřice - \"Do praxe je zaváděn Plán zdraví, což je dlouhodobý plán, který byl konzultován na veřejné besedě s občany. V souvislosti s tímto projektem byly vydány propagační materiály, které jsou k dispozici na informačním centru města. Stejně tak jsou zpracované internetové stránky projektu,\" informoval předseda komise projektu MUDr. František Pražák. Pro život obyvatel města Litoměřice je však důležité, že se v rámci zpracovaného akčního plánu zdraví již podařilo v posledních dvou letech zrealizovat množství zajímavých akcí. V oblasti životního prostředí je obzvláště zajímavou kapitolou finanční podpora města při instalaci alternativních zdrojů energie. V současné době již využívají někteří majitelé rodinných domků solárního systému na ohřev TUV a mnoho dalších žádostí o finanční podporu města eviduje odbor životního prostředí. V těchto dnech například dochází k instalaci tohoto ekologického systému ohřevu vody i v krytém plaveckém bazénu v Litoměřicích. Jako prezentační místo pro ukázku solárního ohřevu slouží 1. základní škola. Právě za instalaci solárních kolektorů na tuto školu získalo v roce 2001 město Litoměřice cenu za sluneční čin, kterou udělovala sekce evropského společenství Eurosolar. V oblasti odpadového hospodářství se pak osvědčilo zavedení kapitační platby. \"Je dobře, když se platí za osobu, a nikoli za počet vývozů. Lidem tento systém tak vzal potřebu zakládat černé skládky,\" konstatoval vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích Ing. Pavel Gryndler. Zvýšila se informovanost o likvidaci odpadů a nebezpečných černých skládek, k čemuž významnou měrou přispívá i projekt Střediska ekologické výchovy Sever, který se zaměřuje na výchovu dětí k separaci odpadů již v jednotlivých rodinách. Stejně tak se zlepšila úroveň likvidace nebezpečných odpadů rozmístěním medicinálních nádob na injekční jehly. Výrazným posunem ve snižování ekologické zátěže je i existence dvou nízkopodlažních autobusů na plynový pohon, který provozuje v rámci městské hromadné dopravy ČSAD BUS. Ve zhodnocení úspěšnosti zavádění projektu do praxe nelze zapomenout ani na zdravotně sociální oblast. \"Oblíbenými se staly hlavně Dny zdraví, které organizuje litoměřické územní pracoviště krajské hygienické stanice. Dále se zvýšila prevence proti drogové závislosti a kriminalitě,\" doplnil předseda komise projektu Pražák. V rámci informovanosti veřejnosti o neziskovém sektoru byl v loňském roce uspořádán první ročník Jarmarku, který proběhl u kulturního domu a na němž se prezentovaly právě neziskové organizace. Představitelé litoměřické radnice také schválili vytvoření grantového systému, jehož cílem je zapojit veřejnosti v co nejvyšší míře do projektu Zdravé město. Jde o systém finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k naplňování cílu Zdravého města dílčí akcí, aktivitou nebo programem, a to na základě zpracovaného projektu. Ten mohou podat fyzické osoby, příspěvkové, rozpočtové a další neziskové organizace se sídlem v Litoměřicích. Granty jsou poskytovány na projekty malého typu ve výši od jednoho do pěti tisíc korun. Poskytnutí finančního příspěvku podléhá rozhodnutí příslušné komise města. Zpracované projekty a žádosti o příspěvek je třeba doručit do 30. září letošního roku. Členem nároční sítě Zdravých měst ČR je v současné době dvaatřicet měst, což je zhruba jedenáct procent populace České republiky. Zdroj: Deník Litoměřicka
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí