zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Logistika přepravy nebezpečných věcí

18.02.2003
Obecné
Logistika přepravy nebezpečných věcí
Akciová společnost Omega Servis Holding ze Želatovic uspořádala k 10. výročí svého založení logistický seminář, jehož hlavním tématem byl předmět její podnikatelské činnosti - logistika přepravy nebezpečných věcí. Od svého založení se společnost zabývá především mezinárodní přepravou nebezpečných věcí s orientací na země EU. Orientuje se na zpracovatele chemických produktů, jejich distributory a výrobce. Na dopravním trhu ČR zaujímá dominantní postavení zejména v logistice korozivních chemikálií pro úpravy a čištění vody charakterizované podle ADR tř. 8 (ADR - Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě). Dále přepravuje chemické látky zařazené do tř. 4, 6 a 9. Pro získání důležitých obchodních partnerů zavedla v roce 1996 jako první český subjekt systém řízení jakosti podle ISO 9002 podle normy DIN EN ISO 9002:1994. V letošním roce proběhla recertifikace společnosti podle normy ISO 9001:2000. Pro rozvoj podnikatelské činnosti má firma velmi dobrou strategickou polohu, její sídlo je 100 km od rakousko-českých hranic, 120 km od polsko-českých a 80 km od slovensko-české hranice. Nachází se v centru Moravy, v oblasti s rozšířeným chemickým průmyslem. Pro chemickou logistiku společnost používá 55 speciálních cisternových vozidel, která technickým stavem splňují podmínky ADR a jejichž průměrné stáří nepřesahuje 2 roky. Zákazníky tvoří významné koncerny v oblasti chemické úpravy a čištění vod, hliníkárenského průmyslu a průmyslu papíru a celulózy. Pro společnost je do budoucna prioritní orientací zaměření na chemický průmysl a rozšíření nabízených služeb o další komodity chemického zboží, včetně přeprav ve specializovaných nádržkových kontejnerech. Společnost v jejich případném zařazení do provozní činnosti naplní ustanovení Bílé knihy o dopravě týkající se intermodality. V roce 2001 byla založena 100% dceřiná společnost Omega Servis Slovakia, a. s., v Kotešové, která se zabývá přepravou chemických látek tř. 8 a 9 podle ADR. Záměrem mateřské společnosti je rozšířit zastoupení včetně provozu vozidel do konce letošního roku v Rumunsku a Slovinsku tak, aby bylo možné zabezpečit vysoce profesionální a kvalitní služby pro výrobní závody současných obchodních partnerů nejen v ČR, ale i v ostatních zemích střední a východní Evropy. Splnění přepravní logistiky vyžaduje bezchybné technické vybavení vozidel, které vedle potřebných pracovních prostředků pro likvidaci následků nehody zahrnuje označení vozidla cedulí, na které je uvedeno identifikační číslo a číslo nebezpečnosti přepravované látky. Po obou stranách vozidla musí být umístěny nálepky se symbolem charakterizujícím nebezpečnost přepravované látky. Krom toho musí být každé vozidlo vybaveno následujícími doklady: - protokolem STK, který podle ADR uvádí, pro jaké přepravy chemických látek je vozidlo uzpůsobeno, - osvědčením o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí, - certifikátem k tachografu (Certifikát o těsnostní zkoušce, Certifikát o tlakové zkoušce a další), - pokyny pro případ nehody (vydává odesílatel), - přepravními dokumenty (mezinárodní nákladní list, faktura, určení celního režimu apod.). Neúplnost dokladů je v zemích EU pokutována státní policií vysokými peněžními částkami. Splněna musí být i povinná výbava řidiče pro přepravu nebezpečných věcí: Mezinárodní řidičský průkaz, Průkaz ADR (osvědčuje školení řidiče o přepravě nebezpečných věcí, uvádí třídy), Průkaz o školení řidičů, Průkaz o lékařských prohlídkách, Seznam ochranných pomůcek pro druh přepravované látky (pro různé chemické látky jsou požadovány jiné ochranné pomůcky). Základem logistické přepravy je bezchybné splnění požadavků objednávky. Především se jedná o splnění požadavků odesílatele a příjemce, které zahrnují časy manipulací a technické požadavky na manipulace. U chemických látek přepravovaných při vysokých teplotách se doba přepravy stanoví podle požadavků na nakládací a vykládací teplotu zásilky a druh dopravního prostředku, u kterého je stanovena teplotní ztráta ve stupních Celsia za jednu hodinu. Při ohrožení dodání zásilky z jakéhokoliv důvodu, kdy nemůže být dodržena vykládací teplota, musí být zásilka vyložena na náhradním složišti. Při poklesu teploty chemické látky naložené ve vozidle pod mez vykládací teploty dochází ke změně její struktury a nelze již vyložit. Dochází k poškození speciálního dopravního prostředku s vysokou pořizovací hodnotou a tomu je třeba zabránit řízením celého přepravního řetězce. Společnost zde využívá sledování polohy vozidla a teploty zboží pomocí GPS. S ohledem na nebezpečnost přepravovaných chemických látek je třeba konstatovat, že společnost dělá vše pro to, aby všechny přepravy proběhly maximálně bezpečně a nedošlo k jakýmkoliv následkům na životním prostředí a zdraví lidí. V marketingové strategii uvažuje o provozu nádržkových kontejnerů, které by měly zajistit bezpečnost nabízených služeb využitím přepravní modality. Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D ZDROJ: LOGISTIKA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí