zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prodej vytříděných surovin téměř zaplatí provoz společné linky

14.02.2003
Odpady
Prodej vytříděných surovin téměř zaplatí provoz společné linky
Na podzim příštího roku bude dokončena společná investice dvou sousedních okresních měst. Písek - Dotříďovací linka za sedmnáct miliónů korun se nejpozději do poloviny letošního roku začne stavět na skládce Vydlaby u Smrkovic. Jde o společnou investici měst Písek a Strakonice, která by až z osmdesáti procent mohla být financována ze Státního fondu životního prostředí, z toho čtyřicet procent by byla dotace a čtyřicet procent výhodně úročená půjčka. Žádost o státní dotaci již byla podána a Státní fond životního prostředí o ní bude rozhodovat na přelomu března a dubna. \"Linka by měla sloužit k dotříďování těch frakcí odpadu, které jsou recyklovatelné a tím přispěje k razantnímu snížení odpadu, který se z obou okresních měst ukládá na skládku. Podle vstupních propočtů je projekt ekonomicky soběstačný, to znamená, že prodej vytříděných surovin a poplatky za uložení zaplatí celý provoz třídící linky,\" vysvětlil písecký starosta Luboš Průša. Plasty a papír už nepůjdou na skládku Na schůzce zástupců obou radnic v minulých dnech byl dopřesněn další postup. V současné době se již připravuje výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, ve kterém budou osloveny firmy z píseckého a strakonického okresu. Na skládku Vydlaby bude přestěhována hala z Gregorovy ulice, kde město už v současné době některé odpady třídí. \"Jde zatím jen o odpady od občanů, ročně zde vytřídíme 220 až 250 tun plastů a zhruba 160 tun papíru. Na nové lince se bude třídit i odpad odvezený od podnikatelů a firem,\" upřesnil vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra. Protože jde o společnou investici dvou měst, také v komisi, která bude otevírat obálky s nabídkami do výběrového řízení, budou zástupci obou radnic. \"Ještě než se bude rozhodovat o technologii na novou třídící linku, chceme si prohlédnout podobná zařízení v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, případně v některých moravských městech, abychom mohli porovnávat a využít dosavadních zkušeností,\" dodal Miloslav Šatra. Pracovní příležitosti pro zdravotně postižené Nová dotříďovací linka přispěje nejen k podstatnému snížení odpadu ukládaného na skládku a zlepšení životního prostředí, ale bude zde vytvořeno osm až devět nových pracovních míst. Většina z nich bude vhodná i pro osoby se změněnou pracovní schopností. Spolupráce v odpadovém hospodářství začala zhruba před deseti lety, kdy dvě okresní města vybudovala společnou skládku odpadu Vydlaby na území Písku. Skládku provozuje společnost Odpady, kde mají mají města Písek a Strakonice pětačtyřicetiprocentní podíl a dest procent má společnost ROS Strakonice. \"Cílem společného postupu bylo poředevším to, aby se cena za likvidaci odpadu nezvyšovala nad nutnou míru a nebyla nad možnosti občanů obou okresních měst,\" uvedl k počátkům spolupráce písecký starosta Luboš Průša. Z pětadvaceti tisíc tun odpadu, které se na skládce každoročně uloží, tvoří značnou část plasty a obalové materiály. Právě neúnosné zatížení skládky papírem a plasty bylo důvodem k vybudování nové dotříďovací linky. Po jejím dobudování se počítá také s tím, že se zde budou konat pravidelné exkurze studentů středních škol a učilišť. Ty budou součástí pilotního projektu města k osvětě a výchově dvou skupin mládeže v nakládání s komunálními obalovými odpady. Zdroj: Listy Písecka
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí