zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROJEKTY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2003

06.03.2003
Obecné
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROJEKTY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2003
Do veřejného výběrového řízení, vyhlášeného MŽP dne 21. srpna 2002 v Hospodářských novinách a na domovské stránce Ministerstva životního prostředí na Internetu, přihlásilo do jeho uzávěrky 7. 10. 2002 ve 12 hodin 157 nestátních neziskových organizací celkem 506 projektů. Obálková komise, která zasedala ve dnech 7. – 9. 10. 2002, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 7 projektů předložených 6 organizacemi, u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání (nejčastějším opomenutím byl chybějící podpis statutárního zástupce, dále chybějící část předepsaných součástí žádosti a nedodržený počet předepsaných výtisků). Zbylých 499 projektů s celkovým požadavkem 55 005 tis. Kč postoupila obálková komise k hodnocení expertní komisi. Expertní komise, jejímž předsedou byl náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce politiky životního prostředí, který jmenoval i její členy, posuzovala projekty ve třech subkomisích. Expertní subkomise byly sestaveny podle odbornosti. Každá subkomise se zabývala projekty přihlášenými do programů obsahově do ní náležejících. Subkomise č. 1 hodnotila projekty na ochranu životního prostředí, přírody a krajiny a péči o biodiverzitu Subkomise č. 2 hodnotila projekty zaměřené zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí a projkety udržitelného rozvoje na regionální úrovni Subkomise č. 3 hodnotila projekty týkající se environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy Závěrečná jednání subkomisí proběhla dne 26. 11. 2002 paralelně a vzešla z nich, na základě bodování podle předem stanovených kritérií, pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Expertní komise na závěrečném zasedání, vedeném předsedou Ing. Pavlem Labounkem, náměstkem ministra, dne 5. 12. 2002 doporučila, na základě usnesení vlády č. 114/2001, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, zveřejnit předběžné vyhodnocení výsledků výběrového řízení na domovské stránce Ministerstva životního prostředí na Internetu do konce roku 2002 tak, jak je schválila porada vedení dne 19.12.2002. V návaznosti na schválení státního rozpočtu bylo začátkem února rozhodnuto o výši dotačních prostředků a následně v jednotlivých programech stanovena rozhraní mezi podpořenými a nepodpořenými projekty. Celkem bylo podpořeno 136 projektů podaných 74 nestátními neziskovými organizacemi celkovou částkou 20 mil. Kč. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí