zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní mise doporučila, jak dál v ochraně unikátní šumavské přírody

10.03.2003
Příroda
Mezinárodní mise doporučila, jak dál v ochraně unikátní šumavské přírody
Mezinárodní mise Světového svazu ochrany přírody (IUCN) [1], která na pozvání Ministerstva životního prostředí navštívila v září loňského roku Národní park Šumava, doporučila výrazné změny v managementu tohoto chráněného území. Zároveň vyzdvihla jedinečnost šumavské přírody ve středoevropském kontextu. Mezinárodní experti také kladně hodnotili zastoupení jednotlivých subjektů i přípravu české strany – jak podklady správy národního parku, tak nevládních ekologických organizací. Mise potvrdila názory velké části odborné veřejnosti k současnému hospodaření v národním parku a doporučila následující klíčová opatření: · Zlepšit komunikaci národního parku s obcemi, ekologickými organizacemi a širokou veřejností a změnit složení a fungování Rady národního parku včetně zajištění její doposud chybějící nezávislosti na správě národního parku. · Upravit zonaci národního parku tak, aby první – tedy nejcennější – zóna byla tvořena maximálně deseti velkými kompaktními bloky [2]. · Postupně zajistit v souladu s kritérii Světového svazu ochrany přírody bezzásahový režim v této první zóně, aby zde mohly probíhat přírodní procesy - mezi které zpráva řadí i působení kůrovce. Toto doporučení platí pro případ, že česká strana bude mít zájem na zachování stávající kategorie národního parku (spadá do kategorie 2) podle kritérií IUCN. · Obklopit první zónu nárazníkovým pásmem, ve kterém se bude proti kůrovci aktivně a včas zasahovat, aby se nemohl šířit do hospodářských lesů. · Vytvořit základ nového systému zonace během tří až pěti let. · Regulovat stavy spárkaté zvěře tak, aby škody na mladých stromcích v prvních zónách byly co nejvíce eliminovány. · Ustavit společnou česko-německou komisi, která bude řešit a konzultovat konkrétní problémy Národního parku Šumava i Národního parku Bavorský les jako jednoho přírodního celku. Mise také upozornila, že při stávajícím režimu Šumavský národní park nesplňuje mezinárodní kritéria IUCN pro kategorii 2. Zpráva ale striktně doporučuje zachovat statut národního parku podle české legislativy, aby nedošlo k ohrožení unikátních přírodních hodnot. Ministerstvo životního prostředí nyní zpracovává návrh postupu při další péči o Šumavský národní park a doporučení mezinárodních expertů v něm zohlední. Část těchto doporučení bude realizována již v tomto roce. Česká i anglická verze zprávy jsou k dispozici na webových stránkách MŽP : www.env.cz, v rubrice aktuality. Poznámky: [1] Světový svaz ochrany přírody (IUCN) je organizací, která sdružuje státy, vládní agentury i široké spektrum nevládních organizací. Byl založen v roce 1948 a v současnosti má více než 980 členů ve více než 140 zemích. Experti Světového svazu ochrany přírody mají zkušenosti z řady evropských i světových národních parků. Kromě mezinárodních expertů se mise zúčastnili také zástupci národního parku, akademické obce i nevládních ekologických organizací. [2] V současné době je první zóna parku rozdělena do 135 fragmentů. Také v části z nich správa národního parku aktivně kácí kůrovcem napadené stromy. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí