zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

GRANT AMERICKÉ TDA NA PODPORU PROJEKTU VÝROBY ENERGIE Z BIOMASY

10.03.2003
Obecné
GRANT AMERICKÉ TDA NA PODPORU PROJEKTU VÝROBY ENERGIE Z BIOMASY
Praha, 3. března 2003 - Americká vládní Agentura pro obchod a rozvoj (TDA) udělila grant ve výši $160 900 české společnosti KH Tebis, s.r.o. k vypracování studie o proveditelnosti projektu na produkci energie z biomasy. Udělení grantu představuje další potvrzení závazků, které učinila TDA na své nedávné regionální konferenci o výrobě energie z odpadů a obnovitelných zdrojích energie konané v Praze. Grantovou smlouvu podepsal velvyslanec USA v České republice Craig R. Stapleton a výkonný ředitel společnosti KH Tebis Vladimír Gajdoš během slavnostního ceremoniálu, který se uskutečnil v pondělí, 3. března 2003 v Kutné Hoře. Navrhovaný projekt by měl vést ke snížení emisí skleníkových plynů a kontaminace spodních vod z odpadních skladovacích míst. Projektované zařízení by rovněž mělo napomoci České republice redukovat množství biologického odpadu a lépe využívat zdroje biomasy. V konečném důsledku by pak mimo jiné přispělo ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie v zemi. V případě, že projekt společnosti KH Tebis bude probíhat uspokojivě, se předpokládá, že technologický postup bude využit ve zhruba 100 až 150 dalších zařízeních členských společností Teplárenského sdružení České republiky. Teplárenské sdružení České republiky a KH Tebis, která je jím členem, se dohodli na instalaci mikroturbíny využívající odpadovou biomasu z Kutné Hory. KH Tebis byl zplnomocněn, jak Teplárenským sdružením, tak městským úřadem v Kutné Hoře, k uskutečnění tohoto pilotního projektu. Celková cena provedení pilotního projektu by měla dosáhnout $1 000 0000 s tím, že 60 procent nákladů zajistí společnost KH Tebis z vlastních zdrojů a zbylých 40 procent bude pokryto bankovními úvěry. Ministerstvo životního prostředí ČR je uvedenému plánu nakloněno a zvažuje možnost spolufinancování projektu ze svých prostředků či prostředků Státního fondu životního prostředí. Pilotní projekt by měl být zároveň demonstračním projektem pro členy Teplárenského sdružení. Celý instalovaný system, který bude sestávat z dvou mikroturbín, bioreaktorů, čističek, ochlazovacích agregátů, výměníků tepla, kontrolních systémů a dalších mechanismů by měl naplnit funkčnost, výkonnost a schopnost dodávat dostatečné množství elektrické energie a tepla podle očekávaných předpokladů. Spojeným státům náleží čelná pozice v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů jedním na světě a zároveň představují jednoho z předních světových dodavatelů zařízení pro dané odvětví. První představená mikroturbína (vyrobená americkou společností Capstone) byla představiteli Teplárenského sdružení vysoce oceněna jako pro daný project vhodná. Navíc státem garantovaná nákupní cena elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů se od leta 2002 významně zvýšila, když vzrostl vice než dvojnásobně z 1,1 Kč ($0,03) na 2,5 Kč ($0,067) za jednu kWh. Vzhledem k těmto předpokladům má výroba energie z biomasy včechny nezbytné předpoklady, aby se stala významným alternativním zdrojem energie v nejbližších letech. KH Tebis je komunální teplárenskou společností vlastněnou městem Kutná Hora, jež provozuje místní teplárnu. KH Tebis plánuje postavit a provozovat centrální teplárenské ko-generační zařízení, které používá jako surovinu biomasu pocházející z pevného komunálního odpadu. Elektrárna bude spalovat bioplyn z biomass k vyrobě 250 až 400 kW elektrické energie a 400 až 800 kW tepelné energie. Agentura pro obchod a rozvopj (TDA) poskytuje finanční prostředky na ekonomický rozvoj a podporu amerických obchodních zájmů v rozvojových, rozvíjejích se a transformujících se zemích. Agentura financuje různé formy technické pomoci, studie o proveditelnosti, školení, odborné a vzdělávací cesty a ekonomické workshopy, které podporují rozvoj moderní infrastruktury a otevřené a poctivé obchodní prostředí. Teplárenské sdružení České republiky bylo založeno v roce 1991 sedmnácti klíčovými společnostmi na trhu k zastupování zájmů celého odvětví při jednáních se státními institucemi. Dalším cílem sdružení je využívat synergií plynoucích z vzájemně souvisejících problémů výroby tepla a jeho distribuce a spotřeby v centralizovaných komunálních teplárenských soustavách. Počet členů Teplárenského sdružení dosáhl v loňském roce 121 a v současné době zahrnuje teplárny, distribuční společnosti, výrobce technologií, inřenýrské firmy, vysokoškolská pracoviště a zahraniční investory. Zdroj: ambasáda USA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí