zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mikroturbíny místo velkých elektráren?

26.03.2003
Obecné
Mikroturbíny místo velkých elektráren?
Na vývoji turbín malých rozměrů, tzv. mikroturbín, a též na palivových článcích se pracovalo v technickém vývoji v USA už od 60. let minulého století Avšak teprve energetická krize v Kalifornii před několika lety ukázala, že jsou vhodným řešením - jinými slovy řečeno teprve situace, kdy poprvé v dějinách nejbohatšího státu na světě se muselo přistoupit k výlukám dodávek elektrického proudu z jiných důvodů než je hurikán anebo zemětřesení, pro ně přinesla \"společenskou objednávku\". Vývoj těchto zařízení se proto v posledních letech citelně urychlil. Zmíněná krize ukázala natvrdo a snad až drasticky slabost a pouze omezenou spolehlivost elektrárenské soustavy. Odborníci z ní vyvodili takovéto poučení: v době, kdy v průmyslu, službách a v životě společnosti vůbec vzrůstá role a význam informačních technologií a s nimi elektrických, elektrotechnických a elektronických systémů, je zapotřebí, aby tyto systémy pracovaly ne s 99,9%ní, nýbrž se 100%ní spolehlivostí. A té lze dosáhnout, jak tvrdí mnozí energetičtí experti, jedině tehdy, když si odběratel proudu vyrábí elektřinu sám resp. když má k dispozici rezervní zdroje a kapacity, byť i malé. MEZITITULEK: Alternativa k tradičním elektrárnám Touto možností či kapacitou disponují průmyslové podniky, ale ne už komerční firmy, podniky služeb a domácnosti. A pokud takové kapacity mají (např. dieselagregáty v nemocnicích pro případ výpadku proudu), pak tyto nevyhovují z hlediska ochrany životního prostředí , protože jejich fungování produkuje spaliny a znepříjemňuje okolní prostředí. Takže jde o to, aby malé kapacity vyrábějící elektřinu byly tiché a čisté. Energetická krize v nejbohatším státě americké Unie také ukázala, že spotřebitelé proudu, ať už podniky nebo domácnosti, nemusejí být na velkých výrobcích a distributorech elektřiny závislí tolik, jak bylo až do té doby zvykem, a že mají určitou alternativu. To se samozřejmě může promítnout a také už dnes promítá do cen, které jsou či budou odběratelé proudu ochotni za něj platit resp. kterou si výrobci a distributoři elektřiny budou moci dovolit účtovat. MEZITITULEK: Vhodné pro odlehlé lokality První mikroturbíny, určené pro air-conditioning v letadlech, byly vyrobeny v 60. letech minulého století. Počátkem 90. let je pak firma Rosen Motors uvedla i na spotřební trh. Tato firma také v 90. letech založila v Chatsworthu v Connecticutu firmu Capstone Turbine. 30kW turbíny od tohoto výrobce fungují stejně jako několikasetmegawattové turbiny na zemní plyn, jež jsou provozovány ve velkých elektrárnách. Mikroturbíny spalují zemní plyn, benzin, petrolej resp. všechno, co hoří. Výhodou je to, že zplodiny, jež jsou vedlejším produktem, obsahují jen 3 miliontiny NOx což je 100krát méně než u běžných dieselagregátů, a že spalování neprodukuje prakticky žádné saze. Turbiny Capstone mají 1500 ot/min. Mikroturbíny nalézají uplatnění především v odlehlých lokalitách a průmyslových provozech poměrně hodně vzdálených od velkých elektráren. Staly se např. hitem na ropných polích v Texasu a v kanadské provincii Alberta. Tam široko daleko nejsou elektrárny. Mikroturbíny si berou energii resp. palivo přímo z vrtů, a to buď ropu anebo tzv. kyselý plyn, který se vyskytuje nad hladinou ropy, anebo zemní plyn. Toto má i pozitivní ekologický efekt: tam, kde se na vrtech pracuje s mikroturbínami, už nemusí být zmíněný kyselý plyn zapalován, a naleziště nejsou zahalena mračny černého kouře. MEZITITULEK: Těžaři ropy i v roli výrobců elektřiny Nahrazování elektráren mikroturbínami jde však ještě dále: mikroturbíny u vrtů nejenom že zásobují elektřinou vrtné práce, ale je možno z nich vést elektřinu i na velké vzdálenosti do běžné elektrárenské sítě. Jenom ve státě Texas se odhaduje, že na tamních ropných nalezištích se spálilo nebo ještě spaluje 1 miliarda krychlových metrů kyselého plynu za rok. To je kvantum, z něhož se dá vyrobit 400 MW elektřiny, což je ekvivalent středně velké elektrárny. To znamená, že z odběratele proudu se díky mikroturbínám stává jeho výrobce. Z toho důvodu firma Capstone a jiné samozřejmě podporují deregulaci trhu energií. Ti, kdo si opatří mikroturbíny (anebo palivové články), se na ně nemusejí spoléhat jenom v případě, že by došlo k výpadku proudu, nýbrž i v situaci, když dojdou k názoru, že velkodistributor od nich požaduje za elektřinu příliš vysokou cenu. MEZITITULEK: Technika řešící i globální problémy Aplikace mikroturbín má i hospodářskopolitické a globální dimenze - díky nim se stává mnohem snazším přinést a dopřát elektřinu - a veškeré vymoženosti a možnosti s ní spojené a na ni navazující - 1,8 miliardě lidí na naší planetě, kteří dosud nemají přístup k elektřině, přesněji řečeno k proudu rozváděnému do rozlehlých území z velkých centrálních elektráren. Ironií osudu je skutečnost, že dobrodiní elektřiny zatím není dopřáno obyvatelům zemí, v nichž pod povrchem leží ohromné bohatství surovin a paliv. Jihoafrický arcibiskup Desmond Tutu prohlásil, že \"jednou z nejohavnějších věcí v Jižní Africe je to, že se dálková elektrická vedení táhnou nad zemědělskou krajinou, nad osadami, kde ženy stráví většinu dne tím, že chodí a sbírají dříví, aby mohly uvařit a aby se rodina ohřála.\" S tímto rozporem mohou mikroturbíny udělat rychlý konec, i když je to samozřejmě úkol nejenom pro elektroodborníky, nýbrž i pro plánovače, ekonomy, manažery, politiky, sociology atd. To, že je tento přístup možný a že přináší ovoce, se dá ukázat na příkladu Číny, kde americká firma Williams International už instaluje první americké mikroturbíny. Je to v tzv. technologickém průmyslovém parku ve městě Nan-ša v jihozápadní číně. Ale to je teprve začátek. Firma počítá s tím, že s mikroturbínami pronikne i na čínský venkov. A to z toho důvodu,že investice do instalace turbín jsou nesrovnatelně nižší než stavba rozvodných sítí anebo nákupy náhradních dílů pro dnes tam fungující dieselagregáty. Počítá se i s tím, že mikroturbíny v ČLR budou poháněny metanem, který se bude odvádět z deponií, a evtl. i důlními plyny. Mikroturbíny lze totiž pohánět snad skutečně vším. Palivo proudí do spalovací komory. Turbína může být poháněna zemním plynem, benzínem, kerosenem, prostě čímkoliv, co je hořlavé Horké spalovací plyny roztáčejí turbíny, která je napojena na hřídel generátoru elektřiny Vzduch prochází kompresorem, a než vstoupí do spalovací komory, je ohříván výfukovými plyny ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí