zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lépe hospodařit s teplem a vodou

27.03.2003
Obecné
Lépe hospodařit s teplem a vodou
Pohled na stále rostoucí náklady na výrobu, dopravu a distribuci tepla a teplé užitkové vody v celém systému tepelného hospodářství naznačuje, že je i v této oblasti nutné přistoupit k zavádění nových prvků. Výrobci a distributoři nemohou v žádném případě ovlivnit úroveň nákladů na pořízení základních vstupních komodit potřebných pro dobré fungování celého resortu tepelného hospodářství. Místem, kde se dá nalézt možnost uplatnění ekonomického chování a nacházení prostorů pro snížení a nebo alespoň zastavení nárůstu nákladů, je oblast dopravy a redistribuce tepla a teplé užitkové vody od výrobce až ke koncovému uživateli. Snahu o zefektivnění celého procesu je možno realizovat při výstavbě nových rozvodů a nebo při rekonstrukci stávajících sítí. V obou případech se zejména jedná o nasazování nových a moderních způsobů měření, řízení a komplexní regulace procesu předávání tepla a teplé užitkové vody. K využití se nabízejí výrobky celé řady renomovaných světových i tuzemských firem. Jednou z domácích s významným postavením na našem trhu je i Teco, a. s. Kolín. MEZITITULEK: Náhrada spalování uhlí spalováním biomasy Bystřice pod Hostýnem se v těchto dnech může pochlubit nejenom velmi bohatou historií, ale současně i nevšedním a moderním technickým dílem. Město má po rekonstrukci vybudován velmi moderní, ekologicky šetrný a funkční systém centrálního zásobování teplem (CZT). Palivem pro tento zdroj se stala ekologická a z vlastních zdrojů dostupná biomasa . Pod tímto pojmem se rozumí ekologické palivo, které tvoří dřevní odpad , speciálně vyšlechtěné zemědělské rostliny (nebo energetické dřeviny), sláma a zbytky zemědělských produktů. Velice obecně lze říci, že se jedná o zcela obnovitelný zdroj, který dokáže každoročně vyprodukovat 3,5krát více biomasy , než je dnes veškeré lidstvo schopno spotřebovat k výrobě nezbytně nutné energie. Tento fakt je daleko markantnější, uvědomíme-li si, že zdroje ropy, uhlí a plynu nejsou nevyčerpatelné. Nezanedbatelným se jeví i fakt, že tuhý odpad , který vzniká při spalování je možno po malých úpravách využít jako hnojivo. Zároveň s výstavbou kotelny byla uskutečněna rekonstrukce rozvodů a domovních předávacích stanic, napojení nových odběrných míst soustavy a propojení dvou nezávislých větví CZT. Nemalou roli při zefektivnění systému distribuce tepla a TUV sehrálo i nasazení automatizačních, řídících a regulačních systémů řady Tecomat a Tecoreg od firmy Teco, a. s. Kolín. MEZITITULEK: Rekonstrukce tepelného hospodářství ve Větřní V tomto městě byl nahrazen dosluhující systém parního vytápění ze závodu Jihočeské papírny dislokovanými zdroji tepla včetně potrubního rozvodu a sítě předávacích stanic. Jednotlivé zdroje představují většinou plynové, kaskádně řízené teplovodní kotle, oběhová čerpadla, doplňování a úpravu vody. Satelitní předávací stanice a příslušné výměníky jsou řízeny autonomně s možností dálkového nastavení potřebných hodnot. V celém systému jsou nastaveny parametry pro bezobslužnou činnost CZT. Člověk zasahuje až v okamžiku, kdy dojde k závadě, která zabraňuje provádění požadovaných funkcí. Informace o tomto stavu je předávána uživateli prostřednictvím sítě GSM. Na území města je instalováno celkem deset řízených zdrojů tepla od různých výrobců. Stejná situace je i ve vztahu k rozvodu a předávání vyrobeného média a použitých řídicích systémů. Pro menší výkony (okolo 400 kW) jsou použity řídicí systémy dodané firmou Siemens, výkony nad 1 MW řídí systémy vyrobené firmou Teco. Od této firmy jsou na jednotlivých místech použity volně programovatelné regulátory řady Tecoreg, doplněné operátorskými panely ID-04. Výměníkové stanice jsou vybaveny regulátory typu RVD s klasickými komunikačními výstupy. Hardwarové a softwarové vybavení použité při této rekonstrukci umožňuje řízení a kontrolu všech doplňkových funkcí - udržování tlaku systému, dopouštění a odpouštění teplotního média, ovládání oběhových čerpadel prostřednictvím frekvenčních měničů a programově řízené doplňování technologického vzduchu a chemie vody. Základem pro stanovení a výběr odpovídající komunikace s uživatelem rozhodl vztah mezi požadovaným výkonem a nabízenou cenou. Po provedených porovnáních technologií se realizátoři rekonstrukce rozhodli pro využití řídících systémů od firmy Teco Kolín. K aplikaci byly navrženy dvě základní sestavy řízení. Pro větší kotelny bylo stanoveno kompletní řízení, včetně GSM přenosů zpráv interaktivním způsobem. Tyto úlohy byly svěřeny řídicímu systému Tecoreg řady TR304 s rozšiřovacím modulem TR322. Standardně je přenášeno 8 až 10 binárních poruchových signálů se stanoveným obsahem, který vychází z aplikačního programu použitého regulátoru. Dotaz na stav automatu a parametrů tepelného zdroje je možno zaslat z jakéhokoli mobilního telefonu. Naopak poruchy jsou hlášeny pouze na předprogramované číslo mobilního telefonu. Druhá varianta řízení pro menší zdroje tepla, monitoring poruch a havárií, včetně informačních přenosů analogových veličin, interaktivní zapnutí a vypnutí kotelny s potvrzením provedení příkazů byla svěřena stejnému výrobci. V tomto případě byly využity regulátory Tecoreg řady TR301 s rozhraním pro použití průmyslových GSM telefonů Siemens M20T. Varianta umožňuje přenos šesti binárních a dvou analogových hodnot (i tento počet lze rozšířit). V případě potřeby je možno historii procesů na jednotlivých tepelných zdrojích zobrazit prostřednictvím softwaru Graph Tool. MEZITITULEK: Generální oprava předávací stanice RAMAS Firma Dalkia, a. s., jako největší dodavatel tepla a TUV v ostravském regionu se rozhodla pro provedení rekonstrukce a modrnizace předávací stanice. Stanice Ramas zajišťuje výrobu teplé vody pro tři nezávislé okruhy ústředního topení (ÚT), jejich regulaci, regulaci TUV, topné vody pro podružnou vzduchotechniku (VZT), tlak v systému ÚT a VZT a další nezbytné operace. Po provedení porovnání jednotlivých systémů, jejich možností, dostupnosti a servisu bylo rozhodnuto použít výrobky dodávané firmou Teco. Konkrétně se jedná o regulátory Tecoreg řady TR303. Pro řízení jednotlivých větví výroby topné vody pro ÚT je použito samostatných PID regulátorů, které ovládají příslušné servopohony. Stejným způsobem je zajištěno i řízení regulace topné vody okruhu VZT. Kromě klasických - standardních zabezpečovacích prvků pro shodné systémy je v tomto případě zajištěno snímání tlaku přívodní páry. Po případném vzestupu přívodního tlaku je automaticky spuštěn celý cyklus automatické regulace v okruzích. Rovněž i značný rozdíl mezi teplotami přívodní páry a médii v sekundárních větvích se promítá do plně automatického řízení postupného otevírání regulačních servopohonů při jejich prvotním spuštění. Veškerá data, která zpracovává řídicí systém je možno na přání provozovatele přenést na dispečerské stanoviště a provést jeho vizualizaci. I tato část činnosti je zajišťována produkty Teco Kolín. Ve všech těchto případech je možno říci, že úspor a příznivého ekonomického vývoje bylo možno dosáhnout díky použití nových technologií, částečně i změnou spalovaných medií, ale také využitím odpovídajících automatizačních, měřicích a regulačních systémů. Investice do technologického vybavení těmito systémy se vždy vyplácí. Především přihlédneme-li k trendům, kterými prochází naše i celosvětová ekonomika. Z grafu je patrné, že úspora vyplývající ze zavedení prvků regulace a měření není příliš veliká, ale zase ne zcela zanedbatelná. Proto by všichni potencionální vlastníci tepelných zdrojů a jejich rozvodů, včetně projektantů neměli zapomínat na tuto zdánlivou drobnost spojenou s naší moderní dobou. Další cestou k ještě rozsáhlejšímu pokroku v oblasti efektivní výroby tepla a teplé užitkové vody je využití obnovitelných zdrojů energie v návaznosti na odpovídající systémy řízení. AUTOR: S využitím materiálů firmy Teco, a. s. Kolín ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí