zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Porovnání životního prostředí v Evropské unii a České republice

13.03.2003
Obecné
Porovnání životního prostředí v Evropské unii a České republice
Informační projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR Energetická náročnost ekonomiky spotřeba energie vypočtená podle HDP (při konstantních cenách, 1995=100 %), v kilogramech ropného ekvivalentu za 100 euro, rok 2000 BELGIE 236,0 BRITÁNIE 947,0 DÁNSKO 125,0 NĚMECKO 165,0 ŘECKO 263,0 ŠPANĚLSKO 227,2 FRANCIE 189,5 IRSKO 173,1 ITÁLIE 190,8 LUCEMBURSKO 189,1 NIZOZEMSKO 198,5 RAKOUSKO 137,9 PORTUGALSKO 242,3 FINSKO 256,5 ŠVÉDSKO 223,7 EU CELKEM 229,8 ČESKO 947,6 Produkce komunálního odpadu v kilogramech na osobu a rok, rok 2000 (Lucembursko, Rakousko, Británie 1999) BELGIE 484 BRITÁNIE 558 DÁNSKO 665 ŠPANĚLSKO 520 FRANCIE 531 IRSKO 626 ITÁLIE 502 LUCEMBURSKO 648 NIZOZEMSKO 615 RAKOUSKO 556 PORTUGALSKO 444 FINSKO 483 ŠVÉDSKO 429 EU CELKEM 533 ČESKO 415 Množství odpadu na skládkách v kilogramech na osobu a rok, rok 2000 (Británie, Itálie, Lucembursko, Rakousko 1999) BELGIE 134 BRITÁNIE 511 DÁNSKO 67 ŠPANĚLSKO 319 FRANCIE 244 IRSKO 554 ITÁLIE 377 LUCEMBURSKO 140 NIZOZEMSKO 87 RAKOUSKO 192 PORTUGALSKO 334 FINSKO 306 ŠVÉDSKO 138 EU CELKEM 292 Množství obnovitelné energie procentuální podíl obnovitelné elektrické energie na celkové spotřebě energie, rok 2000 BELGIE 1,5 BRITÁNIE 2,7 DÁNSKO 16,9 NĚMECKO 6,8 ŘECKO 7,7 ŠPANĚLSKO 15,9 FRANCIE 15,0 IRSKO 4,9 ITÁLIE 16,1 LUCEMBURSKO 2,9 NIZOZEMSKO 3,9 RAKOUSKO 71,5 PORTUGALSKO 29,4 FINSKO 28,5 ŠVÉDSKO 55,3 EU CELKEM 14,7 ČESKO 2,8 Množství spalovaného odpadu v kilogramech na osobu a rok, rok 1999, (Švédsko 2000) BELGIE 157 BRITÁNIE 49 DÁNSKO 315 ŠPANĚLSKO 61 FRANCIE 174 ITÁLIE 37 LUCEMBURSKO 310 NIZOZEMSKO 245 RAKOUSKO 56 PORTUGALSKO 34 FINSKO 38 ŠVÉDSKO 165 EU CELKEM 101 ČESKO 90 Kvalita ovzduší ve městech procento městské populace vystavené znečištění pevnými částicemi (popílek, prach apod.) nad povolenou normu, rok 1999 BELGIE 22 BRITÁNIE 4 NĚMECKO 36 ŠPANĚLSKO 87 IRSKO 57 ITÁLIE 122 NIZOZEMSKO 54 PORTUGALSKO 135 FINSKO 5 ŠVÉDSKO 3 EU CELKEM 42 Kvalita ovzduší ve městech procento městské populace vystavené znečištění ozonem nad povolenou normu, rok 1999 BELGIE 20 BRITÁNIE 10 DÁNSKO 7 NĚMECKO 23 ŘECKO 80 ŠPANĚLSKO 16 FRANCIE 11 IRSKO 1 ITÁLIE 82 NIZOZEMSKO 10 RAKOUSKO 21 PORTUGALSKO 6 FINSKO 2 EU CELKEM 20 Na stavu kvality životního prostředí se velkou měrou podílí způsob a množství vyráběné energie Rozloha země, zemědělské půdy, lesů a vodních ploch v kilometrech čtverečních, rok 1999 BELGIE rozloha země 30 528 zemědělská půda celkem 17 115,93 orná půda 8537,32 trvale obdělávaná půda 238,92 louky a pastviny 5147,31 ostatní 3192,38 vodní plochy celkem 250 lesní plochy celkem 6076,18 BRITÁNIE rozloha země 242 910 zemědělská půda celkem 185 790 orná půda - trvale obdělávaná půda 47 090 louky a pastviny - ostatní 138 700 vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 25 210 DÁNSKO rozloha země 43 094 zemědělská půda celkem 26 445,96 orná půda 22 961 trvale obdělávaná půda 54,51 louky a pastviny 3424,35 ostatní 5,48 vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 4450 NĚMECKO rozloha země 357 022 zemědělská půda celkem 193 136,16 orná půda 118 040 trvale obdělávaná půda 2070 louky a pastviny 5048 ostatní - vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 104 914,81 ŘECKO rozloha země 131 957 zemědělská půda celkem 39 190 orná půda 27 830 trvale obdělávaná půda 11 130 louky a pastviny - ostatní - vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 29 400 ŠPANĚLSKO rozloha země 505 992 zemědělská půda celkem 254 250 orná půda 129 720 trvale obdělávaná půda 52 170 louky a pastviny 71 840 ostatní - vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 159 150 FRANCIE rozloha země 551 500 zemědělská půda celkem 306 511,49 orná půda 174 856,59 trvale obdělávaná půda 12 523,24 louky a pastviny 97 684,52 ostatní 21 447,14 vodní plochy celkem 7755,42 lesní plochy celkem 170 684,81 IRSKO rozloha země 70 273 zemědělská půda celkem 44 184,30 orná půda 10 764,20 trvale obdělávaná půda 29,20 louky a pastviny 28 745,90 ostatní 4645 vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 3270 ITÁLIE rozloha země 301 318 zemědělská půda celkem 154 010 orná půda - trvale obdělávaná půda - louky a pastviny 44 390 ostatní - vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 64 340 LUCEMBURSKO rozloha země 2586 zemědělská půda celkem 1270 orná půda 680 trvale obdělávaná půda 10 louky a pastviny 650 ostatní - vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 880 NIZOZEMSKO rozloha země 41 526 zemědělská půda celkem 23 508 orná půda 9544 trvale obdělávaná půda 378 louky a pastviny 9895 ostatní 3691 vodní plochy celkem 7653 lesní plochy celkem 3691 RAKOUSKO rozloha země 83 859 zemědělská půda celkem 34 109,37 orná půda 13 858,43 trvale obdělávaná půda 728,73 louky a pastviny 19 434,43 ostatní 87,78 vodní plochy celkem 1280,87 lesní plochy celkem 39 240 PORTUGALSKO rozloha země 91 982 zemědělská půda celkem 37 001,61 orná půda 21 790 trvale obdělávaná půda 7730 louky a pastviny 9030 ostatní - vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 33 240 FINSKO rozloha země 338 145 zemědělská půda celkem 22 180 orná půda 21 870 trvale obdělávaná půda 40 louky a pastviny 260 ostatní - vodní plochy celkem - lesní plochy celkem 231 860 ŠVÉDSKO rozloha země 449 964 zemědělská půda celkem 32 810 orná půda 26 740 trvale obdělávaná půda 210 louky a pastviny 4470 ostatní 1390 vodní plochy celkem 39 000 lesní plochy celkem 223 230 ČESKO rozloha země 78 866 zemědělská půda celkem 42 824 orná půda 30 959 trvale obdělávaná půda 2363 louky a pastviny 9502 ostatní - vodní plochy celkem 1592 lesní plochy celkem 26 345 Přechodná období udělená Česku v oblasti životního prostředí * až do roku 2010 smí Česká republika dobudovávat kanalizační systémy a čistírny odpadních vod pro obce a města, která mají 2000 - 10 000 obyvatel * teprve po roce 2005 musí být ČR schopna znovu využívat alespoň 50 % všech použitých obalů a recyklovat alespoň 25 % použitých plastových obalů * třetí přechodné období se týká posunu termínu splnění limitů škodlivin pro dva konkrétní zdroje znečištění ovzduší do konce roku 2007 (to se týká jen některých kotlů tepláren v Přerově a v Nové huti v Ostravě) Výdaje na ochranu životního prostředí jako podíl na HDP v procentech, (u Německa jsou zahrnuty pouze kapitálové výdaje, které neovlivňují výrobu, jen zmírňují znečišťování jako důsledek těchto výrob) rok běžné výdaje kapitálové výdaje celkem BRITÁNIE 1997 0,68 0,25 0,93 NĚMECKO 1997 0,70 0,32 1,02 ŘECKO 1996 0,60 0,31 0,91 FRANCIE 1998 1,14 0,42 1,56 IRSKO 1998 0,43 0,30 0,73 NIZOZEMSKO 1997 1,45 0,43 1,88 RAKOUSKO 1998 1,49 0,63 2,12 PORTUGALSKO 1999 0,57 0,58 1,15 FINSKO 1998 0,68 0,34 1,02 ŠVÉDSKO 1997 0,87 0,44 1,31 ČESKO 1999 - 1,5 - PRAMEN: EUROSTAT Více informací o EU získáte na internetové stránce www.euroskop.cz a bezplatné telefonní lince 800 200 200
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí