zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Studijní cesta 30 zástupců českých neziskových organizací do Bruselu

21.03.2003
Obecné
Studijní cesta 30 zástupců českých neziskových organizací do Bruselu
ve spolupráci s ECAS (European Citizen Action Service), Brusel 10.-12. červen 2003 Pod záštitou Pavla Teličky, velvyslance České republiky při Evropské unii Cíl cesty: Studijní cesta má přinést co nejvíce praktických a věcných informací týkajících se budoucnosti českého neziskového sektoru po vstupu do EU a to nejen pro její české účastníky, ale i pro druhou stranu - bruselské partnery (zástupci institucí EU, evropských neziskových organizací a českých subjektů v Bruselu). Jednotlivé cíle: 1. Osobně a bezprostředně seznámit české neziskové organizace s prostředím evropských institucí v Bruselu. 2. Navázat přímé kontakty se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru za účelem získání praktických informací o programech EU pro neziskové organizace. 3. Seznámit se s programy EU pro NNO a lidmi, kteří pracují na jejich realizaci s cílem lépe pochopit jejich pozadí, logiku a účel. 4. Navázat přímé kontakty se zástupci evropských neziskových organizací, evropských sítí, platforem, centrál a asociací, v jejichž rámci mohou do budoucna působit jako členové i české NNO. 5. Blíže se seznámit s problematikou zastupování konkrétních institucí, organizací a zájmů v Bruselu, diskuze o případném zastoupení českých neziskových organizací přímo v Bruselu s cílem získávání důležitých informací pro celý neziskový sektor. 6. Představit specifické problémy českého neziskového sektoru zástupcům institucí EU a evropských sítí NNO přítomných v Bruselu. 7. Diskuze o dalším směřování českého neziskového sektoru a možnostech jeho podpory v rámci evropských fondů a politik. Praktické informace a přihlašování Celý program bude probíhat v anglickém jazyce. Tlumočení nebude poskytováno kvůli zajištění plynulosti a bezprostřednosti debat a diskuzí. Studijní cesta bude rozdělena do třech tematicky oddělených dnů: 1. Evropský den Setkání se zástupci evropských institucí, kteří se zabývají problematikou neziskových organizací, kontakty s „organizovanou“ evropskou veřejností, dialogem s veřejností, partnerskými konzultacemi nebo otázkami spojenými s Českou republikou, např. zástupci Generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí, regionální politiku, rozšíření, zástupci Pracovní skupiny „Rozšíření“ Evropského hospodářského sociálního výboru, zpracovatelé Laekenské deklarace, účastníci dění kolem Konventu). 2. Den NNO Setkání se zástupci evropských neziskových organizací. Jedná se o evropské sítě, platformy, evropské nadace, servisní organizace či například přímé zastoupení národního neziskového sektoru (Polsko a Maďarsko). Diskuze o možných společných projektech, členství a partnerství. Sdílení dosavadních zkušeností z prosazování zájmů NNO v institucích EU. Přizvané organizace: Zastoupení polských NNO v Bruselu, European Foundation Centre, EastWest Intitute, Charities Aid Foundation, Platforma evropských sociálních NNO, Evropské sdružení dobrovolných organizací, Přátelé Evropy a další. 3. Český den Setkání s reprezentanty českých institucí a konkrétních zájmů přímo v Bruselu (Mise ČR při EU, Czech Business Representation, čeští novináři působící v Bruselu, čeští stážisté v evropských institucích. Výměna zkušeností s jejich dosavadním působením. Každý den budou probíhat příslušné tematické semináře přibližně od 9.30 do 15.30 (včetně přestávek a obědu). Odpoledne a večer bude následovat volný program. Podrobný a přesný program včetně pozvaných osob a institucí bude k dispozici během května 2003. Diskuze nebude jednostranná, tj. česká strana si rozdělí prezentaci jednotlivých bodů (více viz v Přihlašování). Hlavním přínosem bude vzájemná diskuze a výměna zkušeností. Přihlášky a výběr účastníků Výběr účastníků bude založen na snaze zachovat rovnoměrné regionální (krajské) zastoupení, aby následné předávání získaných informací a zkušeností mezi další české NNO bylo přiměřeně zajištěno po celé ČR. Pro zástupce neziskových organizací budou nabídnuta v rámci každého kraje dvě místa. Způsobilé organizace by měly mít ve svém popisu činnosti poskytování informací neziskovému sektoru (jak regionálně, tak oborově), konzultací, rad a typů ostatním NNO, včetně pomoc s prostředkováním vyhledávání případných partnerů. Ideální účastník cesty by měl plynně hovořit anglicky, zabývat se projekty EU či poskytováním servisních a informačních služeb. Kromě angličtiny ostatní není podmínkou. Zájemci o studijní cestu do Bruselu jsou vyzváni k napsání motivačního dopisu (libovolná délka, ale v angličtině!!). V tomto dopise by měli uvést, jak hodlají čerpat z této studijní příležitosti, jaká oblast evropské integrace je zajímá, jak se chtějí do budoucna věnovat problematice podpory neziskových organizací v ČR v rámci evropských fondů a politik. Jakékoliv dosavadní zkušenosti či realizované projekty jsou mile viděny, stejně tak jako i konkrétní plány jejich organizace ve středně- a dlouhodobém výhledu). Případní zájemci by měli na závěr motivačního dopisu uvést:  Adresu a kraj působnosti/registrace  Přesné zaměření jejich mateřské organizace  Způsob a prostředky, kterými chtějí předat získané informace, kontakty a zkušenosti dalším NNO v kraji či v dané sektorové oblasti  Otázky, o kterých se domnívají, že by stálo za to o nich pohovořit a představit je během cesty v Bruselu  Otázky spojené s problematikou neziskového sektoru, které podle jejich názoru představují největší bariéry/šance rozvoje pro české NNO v souvislosti s evropskou integrací  Problémy bránící či ztěžující přístup českých NNO k evropským fondům a účasti na politikách EU  Vlastní očekávání ohledně cesty a získaných informací během ní  Oblasti, ve kterých by bylo dobré získat další informace, kontakty či přístup k informačním zdrojům  Návrhy osob a institucí, se kterými se případný zájemce rád setkal  Případné typy a doporučení ohledně výběru osob k setkání během studijní cesty, její organizace a průběhu. Termín pro zasílání přihlášek: 1. duben 2003. Přihlášky zasílejte (i mailem) na adresu uvedenou dole. Praktické organizační záležitosti Pro účastníky bude bezplatně zajištěno ubytování na 4 noci (od 9. do 12. června) a strava. Ubytování bude zajištěno v příjemném rodinném hotelu 5-10 minut chůze od hlavních bruselských atrakcí (Grand Place) a evropských institucí. V hotelu bude k dispozici každý den snídaně, obědy budou po dva první dny zajištěny v restauraci Evropského parlamentu. Bohužel, účastníci si musí zajistit vlastní dopravu do Bruselu. Hledání případných finančních zdrojů stále trvá, nápady a typy jsou mile viděny! Více informací: David Stulík Jelení 196/15 118 00 Praha 1 e-mail: david.stulik@nros.cz tel: 233-356-173
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí