zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU a environmentální rizika

03.04.2003
Obecné
EU a environmentální rizika
Nebezpečné chemické látky, geneticky modifikované organismy, biocidy – vliv těchto environmentálních rizik se snaží minimalizovat řada zákonů, které byly po evropském vzoru v uplynulých pěti letech přijaty i České republice. Některé z nich v současné době novelizují, aby odpovídaly aktuálnímu stavu v Evropské unii.  Zákon o nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky [1]. Nyní se projednává nový návrh tohoto zákona, který mimo jiné zajišťuje i vzájemné uznávání registrace chemických látek v rámci Evropské unie. Je koncipován tak, aby ode dne, kdy začne platit Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, měla Česká republika zaručený volný přístup na celý jednotný trh Evropské unie v oblasti chemických látek a přípravků.  Zákon o prevenci závažných havárií [2]. Cílem je snížit na minimum rizika průmyslových havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a přípravky. Zabezpečuje ochranu obyvatelstva a životního prostředí v okolí průmyslových komplexů a dalších objektů a zajišťuje informování veřejnosti o přijatých preventivních opatřeních. Připravovaná novela odstraňuje zejména problémy spojené s výkonem státní správy. Evropská komise v současné době chystá podstatné rozšíření směrnice na základě vyhodnocení závažných havárií, které se staly v nedávné době (Baia Mare, Enschede, Toulouse). Vzhledem k tomu, že schvalování těchto změn probíhá podstatně pomaleji, než se očekávalo, není vyloučeno, že naše republika vstoupí do konečné fáze toho procesu již jako členská země EU.  Zákon o integrované prevenci znečištění [3]. Přispívá ke snížení rizik emisí chemických látek z průmyslové činnosti. Zajišťuje také informace o únicích chemických látek a jejich přenosech do odpadů prostřednictvím Integrovaného registru znečištění.  Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty [4]. Stanoví podmínky pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO) v jednotlivých režimech – uzavřené nakládání, uvádění do životního prostředí a uvádění do oběhu. Nakládání povoluje MŽP, významným prvkem zákona je účast veřejnosti na tomto procesu a zveřejňování informací o povoleném nakládání na webové stránce MŽP. Novela podrobněji upravuje uvádění GMO do oběhu (například dopravu, dovoz, vývoz, označování), protože Evropská unie se snaží uplatnit především princip předběžné opatrnosti. Vědecké výzkumy totiž dosud neprokázaly jistě, zda jsou geneticky modifikované organismy a produkty bezpečné, či zda nepředstavují možné nebezpečí pro lidské zdraví, biodiverzitu (biologickou rozmanitost) a životní prostředí obecně.  Zákon o zavádění biocidních přípravků na trh [5]. Vymezuje povinnosti podnikatelů, uvádějících na trh látky, které jsou definovány jako pesticidy pro mimozemědělské využití. Jedná se o prostředky k hubení plísní, hub, řas, hmyzu a vyšších organismů, používané v obytných, výrobních a skladovacích objektech. Při této činnosti je primárním úkolem ochrana zdraví člověka. Ústředním orgánem státní správy je Ministerstvo zdravotnictví, MŽP ve schvalovacím procesu vydává stanoviska ohledně ochrany životního prostředí. Poznámky: [1] Zákon č. 157/1998 Sb., [2] Zákon č. 353 / 1999 Sb. [3] Zákon č. 76/2002 Sb. [4] Zákon č. 153/2000 Sb. [5] Zákon č. 120/2002 Sb. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí