zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odměny pro obce s bonusy

02.04.2003
Odpady
Odměny pro obce s bonusy
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., přistoupila v posledním čtvrtletí roku 2002 k úpravě odměn pro obce, které se na základě smluv podílejí na zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů. V současné době je v systému EKO-KOM zapojeno zhruba 3700 obcí s asi 9 milióny obyvatel. Jde o následující změny: zvýšení odměn za třídění a zajištění využití plastových obalových odpadů o zhruba18 % oproti původní sazbě. Aktuální sazby jsou uvedeny v tab. 1. zavedení bonusových složek odměn Bonusové složky zvyšují celkovou odměnu za třídění obalových odpadů . Slouží jako motivační nástroj k optimalizaci a zvýšení účinnosti systémů třídění komunálních odpadů v obcích. Stávající bonusy mohou zvýšit celkovou odměnu pro obec až o 63 %. Pro další rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu , včetně obalů je nutné rozšíření sítě sběrných míst pro občany zhruba na dvojnásobek dnešního stavu. Bonus by měl pomoci obcím k rozšíření sběrné sítě. Rozsah bonusu je uveden v tab. 2. Vzhledem k neuspokojivé situaci s odbytem skla v ČR chce EKO-KOM, a. s., podpořit zavedení dvousložkového sběru skla (bílé a barevné), to znamená tak, jak byl sběr prováděn ještě před několika lety. Proto byl stanoven bonus, který by měl pomoci obcím tento sběr zavést. Bonus je prozatím stejný pro všechny obce, bez rozdílů v počtu obyvatel (viz tab. 3). Ne všechny obce v ČR mají zavedený tříděný sběr jako třísložkový (sbírají současně plasty, sklo i papír). Pro rozšíření sběru těchto hlavních využitelných komodit v obcích byl zaveden speciální bonus (tab. 4). Tab 1. Sazby odměn za plastové obalové odpady platné od 1. 10. 2002 Výtěžnost v kg/obyv.rok Obce do 3000 obyv. Obce nad 3000 obyv. 15 4900 4800 15-30 5100 5100 > 30 5400 5300 Tab. 2 Bonus na podporu rozvoje hustoty sběrné sítě platný od 1. 10. 2002 Hustota sběrné sítě koeficient v % zákl. odměny 60 -120 l (dm3)/obyv.čtvrtletí 0,21 21 % > 120 l (dm3)/obyv. čtvrtletí 0,42 42 % Tab. 3 Bonus na podporu dvousložkového sběru skla platný od 1. 10 .2002 Dvousložkový sběr skla Koeficient v % zákl. odměny Všechny obce 0,057 5,7 % Tab. 4 Bonus na podporu sběru všech tří komodit platný od 1. 10. 2002 sběr všech tří komodit koeficient v % základní odměny - papír, sklo, plast Obce, které sbírají 0,15 15 % všechny tři komodity ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí