zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O NÁS? S NÁMI!

03.04.2003
Obecné
O NÁS? S NÁMI!
aneb Strategie udržitelného rozvoje České republiky očima aktérů z environmentální, ekonomické a sociální sféry
Česká republika patří mezi ty evropské státy, které dosud nemají zpracovanou vlastní strategii udržitelného rozvoje. Naděje, že se tak konečně stane, podporuje postoj současné vlády ČR, která ve svém programovém prohlášení představuje udržitelný rozvoj jako jednu z hlavních priorit a zavazuje se tím tento koncept sledovat a naplňovat. Zpracováním strategie vláda pověří Radu pro udržitelný rozvoj, která vznikne transformací stávajícího poradního orgánu vlády Rady pro ekonomické a sociální strategie v červnu 2003. Předpokladem kvalitní, široce přijímané a hlavně naplňované strategie udržitelného rozvoje je obecná shoda na jejím znění, které plně podpoří nejen vláda, ale i subjekty občanské společnosti a občané. Iniciativa O nás? S námi! je iniciativou na podporu komunikace o budoucnosti udržitelného rozvoje a významu, který bude tomuto konceptu v naší zemi v příštích letech přisuzován. V tomto směru je v pravém smyslu iniciativou zdola, která by měla být zdrojem podnětů, připomínek a nápadů pro budoucí zpracování významného strategického dokumentu. O NÁS? S NÁMI! Hlavním cílem projektu je zapojit aktéry z ekonomické, sociální a environmentální sféry do přípravné fáze zpracování Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Strategii udržitelného rozvoje vnímáme jako průřezovou, mezisektorovou činnost, která ve všech svých fázích vyžaduje aktivní účast aktérů z ekonomické, sociální i environmentální sféry. Organizace a instituce, které se do projektu zapojí, získají možnost vyjádřit svá stanoviska k prosazování udržitelného rozvoje v problematických oblastech společenského života České republiky. V rámci mezisektorové spolupráce tak bude zpracován sborník O NÁS? S NÁMI!, který bude jako jeden z podkladů pro přípravu Strategie předán kompetentnímu státnímu orgánu. Udržitelný rozvoj se v průběhu posledního dvacetiletí vyvinul od úzce ochranářského - environmentálního konceptu v široce přijímaný základ řady různých politik, strategií a plánů. V současnosti je nejčastěji chápán jako hlavní východisko rozvoje společnosti založeného na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí. V rámci projektu byla založena mezisektorová platforma - volné sdružení bez právní subjektivity - složeného z organizací působících celostátně nebo regionálně v těchto oblastech:  ekologie a životní prostředí  lidská práva  obchod a průmysl  odbory  sdružení rodičů, mládeže a dětí  veřejná správa a samospráva  zemědělství a lesnictví  ženské a feministické hnutí  a jiné nezařazené organizace. Hlavní část projektu spočívá v realizaci 12 tématických odborných diskuzí mezisektorového charakteru a úvodní a závěrečné konferenci k udržitelnému rozvoji. Partnerská organizace Partners Czech se podílí na přípravě odborných diskuzí a tvorbě jednotlivých programů a koordinuje jednotlivá setkání. Témata pro odborné diskuze : 1. ČR, lidská práva a sociokulturní skupiny 2. Možnosti/koncepce řešení krizových situací jednotlivců i skupin v rámci udržitelného rozvoje ČR 3. Jak pomoci rodině na prahu 21. století 4. Prosazování aktivní politiky zaměstnanosti 5. Moderní koncepce průmyslového rozvoje 6. Vzorce spotřeby 7. Co přinese/změní environmentální daňová reforma? 8. Hospodaření v krajině v koncepci udržitelného rozvoje ČR 9. Život v regionech ČR 10. Faktory ovlivňující kvalitu ŽP: chemizace ŽP, energie a odpady 11. Doprava 12. Klíčové problémy ŽP Další informace: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Hradební, 3, 110 00 Praha 1 tel.: 224 828 553; tel./fax: 224 826 593 E-mail: leona.kupcikova@ecn.cz, iep@ecn.cz WWW: uep.ecn.cz, http://uep.ecn.cz/projekty/surcr_onas/surcr_onas.shtml
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí