zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Právní předpisy kraje se vztahem k ŽP po 1. lednu 2003

07.04.2003
Obecné
Právní předpisy kraje se vztahem k ŽP po 1. lednu 2003
Obecně závazné vyhlášky kraje Přehled právních předpisů, které jsou zákonným základem pro vydávání obecně závazných vyhlášek kraje podle právní úpravy platné k 1. 1. 2003: Zákon č. 50/1976 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 29 odst. 3 Orgán kraje vyhlašuje závaznou část územně plánovací dokumentace a její změny. Tímto orgánem kraje je podle § 35 odst. 2 písm. e) zákona o krajích zastupitelstvo kraje, které ve své vyhrazené pravomoci schvaluje územně plánovací dokumentaci pro území kraje a vyhlašuje její závazné části obecně závaznou vyhláškou kraje. Zákon č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 78 odst. 1 písm. c) Kraj vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změny. nařízení kraje Přehled zákonů, které zmocňují kraje k vydání nařízení kraje podle právní úpravy platné k 1. lednu 2003: Zákon č. 50/1976 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 33 odst. 3 Kraj může vyhlásit chráněné území nebo stavební uzávěru nařízením kraje. Zákon čnr č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 77a odst. 2 Kraje mohou vydávat nařízení o zřízení přírodního parku a stanovit omezení využití jeho území. Zákon č. 289/1995 sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů § 32 odst. 3 Kraj může formou nařízení kraje při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) vlastníku lesa uložit povinnost činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků; pokud přesahují územní obvod obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje. Zákon č. 86/2002 sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění § 6 odst. 6 Kraj může vydat program snižování emisí ve svém nařízení kraje. § 7 odst. 7 Kraj vydává program ke zlepšení kvality ovzduší v oblastech s jeho zhoršenou kvalitou, které se nacházejí v jeho územní působnosti ve svém nařízení kraje. § 8 odst. 5 Kraj je povinen vydat v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší svým nařízením regulační řád pro své území. AUTOR: Jan Břeň, právník ZDROJ: MODERNÍ OBEC Kráceno pro potřeby EnviWeb
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí