zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plnění vybraných úkolů akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

14.04.2003
Obecné
Plnění vybraných úkolů akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Jako v předchozích letech, i v roce 2003 se MŽP rozhodlo některé úkoly Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR plnit formou veřejné zakázky. Zakázka byla zadána dle § 49 odst. 1 (tj. jako výzva více zájemcům) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Odbor vnějších vztahů MŽP vyzval osm právnických osob, činných v oblasti environmentální osvěty, k podání nabídky: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Český svaz ochránců přírody, Sdružení Tereza, Síť ekologických poraden ČR, Dům ekologické výchovy LIPKA, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Zelený kruh a STUŽ. Uzávěrka příjmu nabídek byla dne 2.4.2003 do 10.00 hod. na MŽP. Do data a hodiny stanoveného termínu dle podmínek výzvy došly dvě nabídky. Obě byly řádně nadepsány a podepsány statutárním zástupcem. Jedna organizace (Síť ekologických poraden) se z účasti na výběrovém řízení omluvila. Téhož dne odpoledne zasedala komise pro otvírání obálek a posouzení nabídek veřejné zakázky, jmenovaná svým předsedou Bc. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů, složená z odborníků v oblasti environmentální osvěty z pracovníků MŽP, MŠMT a resortních organizací. Komise obálky otevřela a zkonstatovala, že v obálce č. 1 je nabídka Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a v obálce č. 2 je nabídka Domu ekologické výchovy Lipka. Komise provedla kontrolu došlých nabídek z hlediska formálních náležitostí a zkonstatovala, že obě nabídky byly shledány bez závad, splnily formální náležitosti požadované v zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů i ve výzvě k podání nabídky a mohou postoupit do výběrového řízení. Poté předseda komise Bc. Jakub Kašpar rozdal nabídky hodnotitelům a vyčlenil čas na jejich prostudování. Hodnotitelé jednotlivé nabídky obodovaly do připravených formulářů dle kriterií stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Ze součtů bodů bylo stanoveno pořadí nabídek: nabídka hodnotitel 1 2 3 4 5 6 7 8 součet pořadí 1 Pavučina 840 640 900 690 710 720 790 730 6020 2. 2 Lipka 920 720 840 730 950 910 920 900 6890 1. Závěry ze zasedání komise: Výběrová komise stanovila následující pořadí nabídek: 1. Dům ekologické výchovy Lipka 2. Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu na plnění vybraných úkolů Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR nestátními neziskovými subjekty v roce 2003 s Domem ekologické výchovy Lipka. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí