zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Publikace o obnovitelných zdrojích na Internetu

17.04.2003
Obecné
Publikace o obnovitelných zdrojích na Internetu
Obnovitelné zdroje a světová spotřeba energie – Informace pro rok 2002 Mezinárodní energetická agentura Publikace představuje hlavní faktory v rozvoji obnovitelných zdrojů energie.Poukazuje na jejich příspěvek v celkové spotřebě primárních zdrojů energie,na roli,kterou hrají v celosvětové výrobě elektřiny a na předpoklady jejich širšího využití.Tato kniha je první z řady statisticky zaměřených publikací Mezinárodní energetické gentury, týkající se využití obnovitelných zdrojů v zemích OECD.Uvádí širokou škálu informací o výrobě elektřiny a tepla,finální spotřebě a o instalovaném výkonu obnovitelných zdrojích energie ve 30 členských zemích OECD. www.iea.org http://www.iea.org/leaflet.pdf Souhrn úspěšných projektů trvale udržitelné energetiky ve Střední a východní Evropě INFORSE-Europe &ECO-Forum Je souhrnem více než dvaceti projektů trvale udržitelné energetiky,z nichž většina reprezentuje významné aktivity v dané oblasti.Některé z nich iniciovaly občanské iniciativy,jiné jsou podporovány zahraničními zdroji financí,všechny ale představují dlouhodobé projekty s potenciálem pro jejich rozšíření. www.inforse.org Energie pro budoucnost – Obnovitelné zdroje energie::Bílá kniha Evropská komise Bílá kniha Evropské komise představuje strategii pro zdvojnásobení spo- třeby primární energie z obnovitelných zdrojů v EU do roku 2010 (ze stávajících 6 na 12 %)včetně časového plánu pro zavedení jednotlivých opatření.Mezi ně patří posilnění již úspěšných opatření,zvýšená meziná- rodní spolupráce a podpora investicím a výměně zkušeností v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů. europa.eu.int Možnosti obchodovatelných zelených certifikátů pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie Holandské energetické výzkumné centrum Publikace uvádí princip zelených obchodovatelných certifikátů jako ná- stroje na podporu komerčního využití obnovitelných zdrojů energie a možnosti jejich praktického využití.Popisuje překážky jejich zavedení, úlohu centrálních orgánů a vhodnost použití v jednotlivých zemích. ftp://ftp.ecn.nl/pub/www/library/report/1999/c99072.pdf Prostředí pro klimatické investování:JI v zemích střední a východní Evropy Evropská banka pro obnovu a rozvoj Země střední a východní Evropy mají vysoký potenciál snižování emisí skleníkových plynů při nízkých nákladech.Úspěšnost těchto projektů ale závisí také od ekonomického prostředí nabízeného investorům.Studie poskytuje popis situace v jednotlivých zemí hlásicích se o vstup do EU a dalších zemí východoevropského regionu. www.ebrd.com Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie Sdružení Calla Internetová stránka i soubor tištěných publikací,uvádějící podrobný seznam zařízení,využívajících obnovitelné zdroje energie v České republice. calla.ecn.cz Rozvoj větrné energetiky a úspěšné vzorové projekty Evropská asociace pro větrnou energetiku Dokument představuje postupnost kroků pro úspěšnou realizaci projektu výstavby větrného parku.Na příkladu jednotlivých projektů dokumentuje potřebu jejich uskutečnění pro dosažení cíle,z pohledu iniciátorů těchto projektů popisuje jednotlivé aspekty,které předurčují jejich úspěch. www.ewea.org Politika na podporu zelené energie Pollution Probe Dokument popisuje a zhodnocuje jednotlivé mechanismy a politiky, zavedené na podporu růstu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.Dokumentuje jejich úspěchy a nedostatky a zhodnocuje možnost zavedení do praxe. www.pollutionprobe.org Zdroj: Seven
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí