zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Koncept je nutné přepracovat

14.04.2003
EIA
Koncept je nutné přepracovat
Ekologické organizace ve svých připomínkách ke konceptu územního plánu Pardubického kraje upozorňují na závažné nedostatky a rozpory v této rozvojové dokumentaci. Možnosti zaslání připomínek ke konceptu územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje využila mimo obcí a měst také řada občanských sdružení a organizací zabývajících se ochranou přírody. Ty se ve svých stanoviscích zaměřily zejména na dokumentaci posouzení konceptu plánu z hlediska jeho dopadů na životní prostředí, stranou jejich zájmu ovšem nezůstaly ani významné dopravní záměry jako rychlostní komunikace R 35 či plavební kanál Dunaj Odra Labe. \"Současná podoba hodnocení vlivů konceptu územního plánu na životní prostředí zdaleka nesplňuje 14 zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí a její text je v řadě případů zcela bezcenný,\" říká například Radim Lána ze sdružení Zelený Kohout. \"Pokud se například v kapitole hodnocení vlivů na životní prostředí objeví pouze obecné konstatování, že silniční a železniční doprava nemá podstatný vliv na flóru a faunu, považujeme to spíš za špatný vtip a účelovou demagogii než seriózní posudek. Takovýchto obecných konstatování je zde bohužel celá řada a jako celek je dokumentace bez náležitého přepracování nepoužitelná,\" říká Radim Lána. Velkou část připomínek sdružení tvoří též poznámky k rychlostní komunikaci R 35 a průplavu DOL. \"Zcela například chybí podrobné a přehledně zpracované posouzení variant silnice R 35 z hledisek dopravních, tak i jejich dopadů na životní prostředí. Navržené trasy často prochází zastavěnými či cennými přírodními lokalitami, řada těchto střetů není vůbec v posudku zmíněna nebo je naopak bagatelizována. Za zmínku stojí již schválená varianta R 35 Sedlice Zámrsk, procházející přímo přes lokalitu Komárov, která je navržena do sítě chráněných území přírody evropského významu Natura 2000. Podobná situace nastává v případě střední varianty R 35 i v okolí obce Semanín, který má být navíc překlenut 260 metrů dlouhým mostem. Osud obce pod mostem by mohl postihnout v případě realizace severní varianty i obec Řetovou, v Rybníku by zase bylo nutno demolovat na dvě desítky domů. U varianty jižní zase nejsou řešeny dopady přemostění rybníku Vidlák u Opatova a ohrožení mokřadů a cenných území Pod skalou u Nové Vsi. Takových příkladů lze ovšem najít desítky,\" říká Radim Lána. \"Podobná stanoviska vypracovaly i Děti Země Brno či Svoboda zvířat z Hradce Králové. Ta se ovšem více zaměřila na plánované splavnění Labe do Pardubic jako předzvěst realizace průplavu DOL, což by vážně ohrozilo např. chráněnou lokalitu Slavíkovy ostrovy. Tento záměr je v rozporu s řadou odborných posudků a bylo by nutné udělit výjimku ze zákona o ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů. Nikdo zatím seriózně neprokázal význam realizace této více než sporné stavby,\" říká Bohuslav Sedláček ze Zeleného Kohouta. I on se netají svým odmítavým postojem k záměru výstavby plavebního kanálu Dunaj Odra Labe. Podle něj není zřejmé, proč má být tak dopravně nejasný, ekologicky nepřijatelný a zcela neposouzený a neprojednaný záměr na realizaci tohoto kanálu územně hájen. \"Stavbu kanálu nelze považovat za reálný záměr a je nutné zrušit jeho územní ochranu, což požaduje i ministerstvo životního prostředí,\" upozorňuje Sedláček. \"Odmítavé stanovisko sdružení zaujímá i v případě plánovaného energetického zdroje v lokalitě Tetov. Podle něj je realizace další tepelné elektrárny o výkonu 2 x 1000 MW nezdůvodnitelná, protože trend v oblasti energetiky je přesně opačný a směřuje k postupné decentralizaci zdrojů a přiblížení se více spotřebiteli prostřednictvím menších, například alternativních zdrojů energie,\" dodává Sedláček. \"V prvé řadě je nutno koncept přepracovat a doplnit na požadovanou úroveň podle zákona. To se týká zejména již zmíněné dokumentace hodnocení vlivů konceptu na životní prostředí. Souhlasné stanovisko může vydat jako nadřazený orgán ministerstvo životního prostředí. Očekáváme, že ho k současné podobě dokumentace zcela jistě nevydá,\" uzavřel Radim Lána. Zdroj: Orlické noviny
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí