zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jde se do finále

18.04.2003
Obecné
Jde se do finále
Česká republika získala už z Bruselu více než čtyřicet miliard korun.
Prvořadým smyslem finanční pomoci Evropské unie kandidátským zemím je, aby tyto státy dosáhly ještě před přijetím za členy pokroku v ukazatelích, které považuje EU za důležité. Prioritami jsou zejména doprava, životní prostředí, zemědělství, rozvoj venkova, upevňování demokracie a překlad unijní legislativy. Celý mechanismus těchto dotací slouží zároveň k tomu, aby se nováčci naučili čerpat prostředky z unijní pokladny a připravili se na dobu, kdy budou moci jako členské státy pobírat peníze ze strukturálních fondů a Kohezního fondu (Fondu soudržnosti). Projekty, které umožní čerpat z předvstupní pomoci, musí být smluvně uzavřeny k 31. prosinci 2003. Podle Aktu o přistoupení, který je součástí přístupové smlouvy, je možné po vypršení tohoto termínu přesunout některé neuplatněné záměry do programů na rozvoj venkova v rámci Společné zemědělské politiky EU (www.eurskop.cz). Zpráva ČTK z 8. dubna hovoří o tom, že Česká republika získala dosud z předvstupních fondů a Fondu solidarity EU více než 44 miliardy korun (téměř 1,5 miliardy eur). Zdroje, z nichž brala a stále bere, jsou tyto: Program Phare. Sleduje splnění podmínek, které jsou nutné pro vstup do Unie. Financuje rovněž projekty sociální a ekonomické soudržnosti, které zvyšují životní úroveň v nejchudších regionech. Rozpočet Phare pro desítku kandidátských zemí na léta 1989 až 1999 přesáhl 11 miliard eur (400 miliard korun). Česku bylo z této částky do roku 2000 přiděleno 756 milionů eur (27,46 miliardy korun), do letošního dubna získala republika 28,5 miliardy korun. Asi nejhmatatelnějším výsledkem těchto subvencí je vybudování čtyř desítekc čističek odpadních vod. Po přistoupení bude Phare nahrazen dvěma ze čtyř strukturálních fondů, Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropským sociálním fondem. Podrobnosti na: europa.eu.int, http.//www.komora.cz/eu/phare-uvod.html, http.//www.evropska-unie.cz, phare.mfcr.cz program Ispa. Je zaměřen hlavně na podporu investičních projektů v oblasti životního prostředí (znečištění vod, ovzduší a odpadového hospodářství) a dopravních sítí napříč Evropou (rekonstrukce, stavby, propojování národních dopravních tras). Podpora je rozdělována na základě počtu obyvatel, HDP, rozlohy a stupně připravenosti na využívání tohoto fondu. U projektů, které schválí Evropská komise, se podepisuje tzv. finanční memorandum, které určuje principy financování mezi Českou republikou a Komisí. Roční objem peněz pro všechny kandidátské země činí 1,04 miliardy eur (36 miliard korun), do konce letošního března bylo přiděleno 10,5 miliardy korun. Podporovány jsou projekty s rozpočtem nad pět milionů eur. Doprava si v Česku vede lépe a dosáhla na vyhrazená eura zejména při odstraňování záplavových škod. Počet ekologických záměrů, tvrdí Ministerstvo financí, naopak zůstává za očekáváním. Po vstupu bude Ispa nahrazena Kohezním fondem (Fond soudržnosti), Unie bude hradit pouze velké projekty s rozpočtem nad 10 milionů eur. Podrobnosti na: www.komora.cz, http://www.evropska-unie.cz/, phare.mfcr.cz program Sapard. Dotuje zemědělství a rozvoj venkova. Cílem je sladit zásady domácí zemědělské politiky s principy Společné zemědělské politiky. Ročně je na Sapard uvolňováno z Evropského zemědělského garančního a orientačního fondu 520 milionů eur, na Českou republiku připadá zhruba 22 milionů eur. Finance z programu Sapard bylo možné získat až po jeho oficiálním vyhlášení (po akreditaci Agentury SAPARD), doba pro jejich využívání byla prodloužena až do roku 2006. Česku zbývá na dočerpání už jen minimum: z 1,4 miliardy korun, které mu Unie přidělila, našla příjemce podle Ministerstva pro místní rozvoj skoro celá miliarda. Dosáhli na ni drobní podnikatelé a obce (Ekonom 14/2003). ČR se tak stala první z uchazečských zemí, která dokázala unijní nabídku už nyní v takovéto míře využít. Podrobnosti na: www.komora.cz, http://www.evropska-unie.cz/, www.sapard.cz Tím však výčet pomoci adeptům nekončí. Kandidátské země se mohou účastnit i komunitárních programů, které financují jednotlivé členské země. Jde například o granty na studentské a vzdělávací projekty, jako jsou Leonardo da Vinci, Sokrates a Mládež. Dále sem patří programy výzkumu a vývoje, pro malé a střední podniky či program úspory energií SAVE. Republika se účastní od roku 1997 vzdělávacích programů Socrates, Leonardo da Vinci a Mládež pro Evropu, od roku 1998 programů Raphael, Save II a SME. Do ostatních programů se Češi zapojili v roce 1999. Fond solidarity, který zřídila Evropská unie s ohledem na ničivé následky loňským povodní v členských i kandidátských státech, poskytl Česku 3,8 miliardy eur. ZDROJ: EKONOM
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí