zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Perspektiva: \"Pasivní dům\"

18.04.2003
Obecné
Perspektiva: \ Pasivní dům\
Veletrh energetických úspor ve Welsu
Volání po úsporách energie je dnes velikou módou. Jde však o to, aby se úspornost projevila konkrétně v peněženkách, kalkulacích a fakturách. Hlavní je, aby spotřeba energie pro dané účely byla co nejnižší a aby se využívalo energetických zdrojů, které jsou co nejlevnější a co nejdostupnější resp. obnovitelné. To bylo motto veletrhu energetických úspor, Eneergiesparmesse, který se začátkem března t.r. konal v hornorakouském Welsu. Pořadatelem byl hornorakouský Energieverband ve spolupráci s veletržní správou. Jde o akci, která se konala už po devatenácté. Odvětví energetiky je v evropských zemích prezentováno na řadě veletrhů a výstav. Pokud jde o Wels, tvrdí něm Rakušané, že jde o \"největší veletrh zaměřený na energetické úspory v Evropě\". Ve 27 pavilonech na 81 tisících čtverečních metrech tam letos vystavovalo 900 vystavovatelů zastupujících 1650 firem a organizací hlavně z Rakouska a Německa, ale také z ostatních evropských zemí. Vzhledem k mottu akce je přirozené, že dominovala tématika využívání tepla z podzemí, malých vodních elektráren, ale hlavně využívání solární energie pro ohřev, vytápění a průmyslové použití, a také využívání biomasy , hlavně formou pelet. MEZITITULEK: \"Pasivní dům\" - dům budoucnosti Veletrhu a mnoha expozicím dominovala letos velká publicita tzv. \"pasivního domu\" (Passivhaus), kterému se také přezdívá \"dům budoucnosti\", i když tato koncepce se vztahuje nejen na obytné objekty, nýbrž i na větší objekty průmyslového charakteru. Oč tu jde? Zatímco v minulých desetiletích se domy, haly, provozy a vůbec objekty stavěly víceméně konzervativním způsobem, klasicky, byť samozřejmě s pomocí stále znovu a znovu zdokonalované techniky a stále nových a nových dílčích úsporně-energetických inovací, nyní se začíná razit nový, celostní přístup, který, pokud jde o zásobování objektu energií a hospodaření s ní, přenáší těžiště na využívání obnovitelných zdrojů, hlavně pak na využívání slunečního záření pomocí různých systémů solárních kolektorů a vedení. Ne nadarmo bylo v jedné z expozici na velkém panelu napsán slogan \"Slunce a měď tvoří dohromady silný tým\". \"Pasivitou\" se tu rozumí, že energii k vytápění či osvětlování anebo uvádění do chodu různých spotřebičů a strojů v objektu není zapotřebí do tohoto objektu přivádět či přivážet (přívod proudu, přivážení uhlí pro otop atp.), protože energie se získává ze zmíněných kolektorů na objektu anebo vedle něho. Slovo pasivní je ovšem poněkud zavádějící, protože pochopitelně je \"pasivní\" přístup doplněn \"aktivním\" získáváním energie Slunce. V tzv. Bosch-Halle byly na veletrhu představeny různé koncepce stavění pasivních domů a servisních či výrobních objektů. Pasivní nízkoenergetické objekty jsou klasifikovány podle potřeby tepla resp. vytápění (Heizwärmebedarf), přičemž tepelná sluneční energie se pak převádí v elektřinu. Zmíněná veličina dosahuje u budov stavěných běžnými technologiemi hodnotu 70 kWh/m2 za rok. Avšak u pasivních domů, které si vystačí bez dosud běžného vytápění uhlím, zemním plynem, dřevem, elektřinou)) dosahuje tato hodnota maximálně 15 kWh/m2. Tento údaj uvádí Ing. Rainer Christian z rakouské stavební firmy Buhl, což je firma, která už řadu objektů postavila nebo přebudovala ve zmíněném duchu. MEZITITULEK: \"World Sustainable Energy Day\" Na veletrh funkčně navazovala mezinárodní konference nazvaná \"Světový den udržitelné energie\", byť šlo o konferenci trvající celkem tři dny. Té se účastnilo téměř šest stovek odborníků ze 60 zemí. Zazněly téměř tři desítky odborných referátů přednesených odborníky z praxe a výzkumníky hlavně z Rakouska a Německa, ale také z Belgie, Španělska, Švédska, Velké Británie, Austrálie, Číny, Itálie, USA a Thajska. Konference byla zaměřena tématicky na dva bloky: [*] úsporně-energetické stavění budov, objektů a tzv. pasivních domů (viz výše) [*] klíčové energie budoucnosti: palivovém články, fotovoltaika, biomasa , bioplyn , výroba \" ekologického \" proudu, obnovitelné zdroje. MEZITITULEK: Aktivita v Poster Session Součástí konference byla i tzv. Poster Session, což byla de fakto prezentace různých organizací a firem ve stáncích v kuloárech budovy, kde se konference konala. Zde se představilo na pět desítek subjektů z Rakouska a SRN a dále z Estonska, Slovenska, Ruska, Rumunska, Francie, Chorvatska a Alžírska. Potěšitelné je, že v této sekci konferenčního dění se prezentovalo osm firem a výzkumných pracovišť na vysokých školách z ČR. Tak např. Energy-Center z Českých Budějovic zde představilo \"mapu obnovitelných zdrojů energie v Jihočeském kraji\". AUTOR: (pb) Na snímku je transparentní fotovoltaická fasáda, kterou dodává firma Sunways AG Photovoltaiks z Kostnice (Konstanz) v SRN. Fotovoltaika je zde zapuštěna do bezpečnostního skla, při jehož výrobě se postupuje podobně jako při výrobě žáruvzdorného skla. Fasáda je složena z modulů 100x100 mm, které je možno na požádání montovat do větších bloků resp. panelů o rozměrech 2x3,5 metrů. Vzhledem k tomu, že moduly mají poměrně značný poloměr ohýbání a jsou tedy velmi flexibilní, dá se jich používat i v případě, že fasáda resp. střecha, na níž mají být osazeny, je zakřivená. ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí