zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příroda si polepšila, ale hříšníků je stále dost

29.04.2003
Obecné
Příroda si polepšila, ale hříšníků je stále dost
Liberec - Kvalita životního prostředí se za posledních deset v kraji výrazně zlepšila. Dýcháme většinou čistší vzduch, řeky a potoky již nejsou nekontrolovanými stokami. Běžní občané i podnikatelé si začínají čím dál častěji uvědomovat, že příroda není na jednou použití, a chovají se mnohem více ekologicky než dříve. Pracovníci České inspekce životního prostředí v Liberci se ale přesto nemusejí obávat, že by přišli o práci. \"Zákony na ochranu životního prostředí jsou čím dál přísnější a musíme dbát na jejich dodržování. Stačí se podívat do našich statistik, které naznačují, že s životním prostředím ještě není zdaleka vše tak růžové, jak se na první pohled může zdát,\" míní vedoucí oblastního inspektorátu Hana Kolářová. Pokračování na str. D3 Pokračování ze str. D1 Které složky životního prostředí si nejvíce polepšily? Hlavně ovzduší a povrchové vody. Musí to být patrné všem návštěvníkům Jizerských hor, kde díky čistšímu vzduchu a pěstebně technickým opatřením došlo opravdu k velkým změnám. Průměrné roční koncentrace většiny škodlivin klesly několikanásobně. Čím si takové zlepšení vysvětlujete? Hory už nejsou tolik vystaveny dálkovému přesunu imisí z polských a německých elektráren. Některé byly odsířené, jiné jejich provozovatelé zavřeli. Přínos měla i plynofikace obcí a přechod vytápění domácností na ekologicky šetrnější paliva. Problémem zůstává znečištění oxidy dusíku a přízemním ozónem způsobené automobilovou dopravou. Naměřené hodnoty neklesají a zejména ve větších městech představují hlavně v létě závažnou hrozbu pro zdraví lidí a přírodu. Stát a Evropská unie vynaložily miliardy korun na stavby čističek odpadních vod. Projevilo se na to kvalitě vody v řekách a potocích? Rozhodně. Čistírnu už mají všechny obce nad 2000 obyvatel v bývalém okrese Liberec s výjimkou Raspenavy. Na kvalitě vody v Nise je patrné především uvedení do provozu městské čistírny pro aglomeraci Liberec Jablonec nad Nisou. Podstatně se zvýšil i počet napojených domácností na pitnou vodu i její kvalita. Díky výstavbě protipovodňových opatření nedošlo v loňském roce ani k takovým škodám při povodních jako v jiných částech republiky. Životní prostředí se podstatně zlepšilo, změnil se i přístup podnikatelů k ekologii? Z mých dlouholetých zkušeností v oblasti životního prostředí mohu říci, že došlo ke značnému zlepšení. Řada firem zřídila místa ekologů podniků, kteří se velmi dobře starají o svěřenou oblast. Co k tomu podniky vede? Především potřeba dodržovat platné zákony a normy v oblasti životního prostředí. Za poslední dva roky jich byla u nás vydána velká spousta a legislativními podmínkami jsme se přiblížili Evropské unii. Často je k tomu vede jejich zahraniční majitel zvyklý na ekologickou politiku ze své vlasti a také obchodní politika firmy. Čím dál větší důraz firmy kladou při uzavírání obchodů na certifikáty v oblasti životního prostředí. Oblastní inspektorát loni vybral za znečištění životního prostředí pokuty a poplatky za bezmála deset milionů korun. Zdaleka ne všechny firmy se asi chovají k přírodě šetrně... Bohužel je stále řada podnikatelů, kteří buď z neznalosti, nebo úmyslně porušují zákony. Vystavují se ale nebezpečí značných sankcí. Nikdo neplatí rád pokuty a většina firem proto postupně raději investuje do perspektivní technologie na ochranu životního prostředí než aby opakovaně platila i několikamilionové pokuty, které musí odvést ze svého čistého zisku. Pokuty se navíc za opakované přestupky zvyšují. Pokud to je investice promyšlená a změní se i technologický systém, často firma nakonec ještě ušetří. Kam směřují vybrané peníze? Záleží, zda se jedná o pokutu nebo poplatek. Většinou do Státního fondu životního prostředí, který dotuje ekologické projekty, například plynofikaci obcí. Část dostávají také obce na jejichž území k porušení zákona došlo. Nepřekrývají se kompetence Krajského úřadu s ČIŽP? Ne. Naší starostí je hlavně kontrolovat, kraje mají své kompetence hlavně v oblasti povolovacích řízení, poplatků a koncepční činnosti. Od vzniku Krajského úřadu v Liberci spolupracujeme a vzájemně svoji činnost doplňujeme. Liberecký kraj patří k nejméně znečištěným v republice, ale má i své ekologické problémy. Jaké jsou nejzávažnější? I když se životní prostředí zlepšilo, kraj má stále spoustu bolavých míst. Není dosud vyřešená kontaminace podzemních vod a půdy v oblasti Ralska. Je to velmi citlivá záležitost, protože patří k jedněm z nejvýznamnějších zdrojů pitné vody v republice. Na zasaženém území probíhá sanace, ale je to dlouhodobý a finančně náročný proces. Velkým problémem je rozšíření některých invazních rostlin, hlavně křídlatky a netýkavky. Díky dotacím ze státního rozpočtu a snaze některých obcí se částečně daří jejich likvidace. Množí se také nezákonná těžba lesních porostů. Naštěstí jsou při větším rozsahu již tyto prohřešky kvalifikovány jako trestný čin. Nešvarem často způsobeným nejen českými lidmi jsou černé skládky. Ubývá jich? Jejich počet se za poslední roky snížil, ale stále zůstávají velkým problémem. Záleží hlavně na systému nakládání s komunálním odpadem v obcích i vyspělosti a výchově občanů. Častým trnem v oku ekologických sdružení je liberecká spalovna. Jak hodnotíte její vliv na životní prostředí? Spalovna je určitě lepší způsob likvidace odpadu, než skládkování. Věnujeme jí při svých kontrolách zvýšenou pozornost, protože je často předmětem stížností obyvatel. Myslím, že je ale její negativní vliv až příliš zveličován. Například její podíl na zamoření dioxiny je v porovnání s lokálními topeništi nebo auty zanedbatelný. Pokud opravdu dokončí instalaci dioxinového filtru, tak se nemusíme ani obávat v této oblasti velkého zatížení životního prostředí. Především Liberec je sídlem několika ekologických organizací? Jsou potřeba nebo to jsou, jak tvrdí jejich kritici, jen účelové a zbytečné spolky? Mají v oblasti životního prostředí nezastupitelnou funkci. Vysoce hodnotím jejich častou osvětovou činnost. Poskytují informační servis pro širokou veřejnost a vychovávají ji k větší ohleduplnosti. Velmi prospěšná je i konkrétní pomoc při výsadbě stromků, úklidu odpadu nebo realizaci konkrétních projektů na ochranu životních prostředí. Často nám dávají podněty pro zahájení správního řízení, jako tomu bylo v případě Šestidenní. Setkala jsem se však, bohužel, i s několika \"ekology\", kteří preferovali zviditelnění vlastní osoby, zkreslovali fakta a spíše životnímu prostředí uškodili. Naštěstí jsem zatím v Liberci nenarazila na žádné ekoteroristy. Před několika dny proběhl Den Země. Mají takové akce smysl? Jsou velmi potřebné. Učí nás, že životní prostředí je záležitostí všech. Velmi často přístupnou formou seznámí širokou veřejnost s různými stránkami životního prostředí, se situací v místech jejich bydliště i způsoby, jak se mohou sami zapojit do ochrany životního prostředí. Podobné akce považujeme za důležité pro výchovu mladé generace. Jak se do ochrany přírody zapojujete kromě své pracovní náplně vy a kolegové? Snažíme se lidem ukázat, že poměrně jednoduše můžeme životnímu prostředí značně ulehčit. Například používáme jako jeden z mála úřadů výhradně recyklovaný papír. Začali jsme jezdit více na kole. Nejen do práce, ale také v rámci naší kontrolní činnosti. Ušetříme za benzin, ale především přispějeme k čistšímu vzduchu. PETR SVOBODA Zdroj: Mladá fronta Dnes
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí