zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetická koncepce kraje čeká na připomínky

30.04.2003
Obecné
Energetická koncepce kraje čeká na připomínky
Návrhy či doporučení mohou občané podávat až do 23. června Jihočeský kraj má již návrh své Územně energetické koncepce, k němuž se nyní mohou vyjádřit i občané. Jedná se o dokument zpracovaný firmou CityPlan, spol. s r. o., jehož konečné schválení bude náležet zastupitelstvu kraje. Právo o tom informovala mluvčí krajského úřadu Maria Ptáčková. Veškeré náměty, připomínky či doporučení k dopracování návrhu koncepce mohou občané podávat až do 23. června. Plné znění tohoto materiálu je už k dispozici i na internetových stránkách kraje www.kraj-jihočeský.cz a nebo přímo na oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihočeského kraje. \"Územně energetická koncepce Jihočeského kraje vychází ze Státní energetické politiky a obsahově respektuje k tomu určené nařízení vlády. Jedná se o cíle a principy řešení energetického hospodářství kraje, které vycházejí ze zákona o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, z cílů státní politiky životního prostředí i z nutnosti v maximální míře využít obnovitelných zdrojů energie s přihlédnutím ke specifickým přírodním podmínkám Jihočeského kraje,\" přiblížil Právu nový dokument 1. náměstek hejtmana Jiří Vlach (US-DEU). Koncepce respektuje rovněž princip trvale udržitelného rozvoje, závazky ČR vyplývající z ratifikace Evropské energetické charty a limity emisí skleníkových plynů, které delegace ČR přijala v rámci tzv. Kjótského protokolu. \"Návrh byl již posouzen i z hlediska Metodiky posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí vydané ministerstvem životního prostředí,\" dodal Vlach. Před konečným verdiktem zastupitelstva, které by se mělo koncepcí zabývat letos na podzim, budou do návrhu koncepce zakotveny i oprávněné připomínky a náměty ze strany veřejnosti. Na měsíc květen proto připravuje krajský úřad k energetické koncepci seminář, na kterém vystoupí nezávislí odborníci. S případnými dotazy je možné se obracet i na Ing. Ivana Beneše, CityPlan, spol. s r. o., tel.: 234 125 310, ivan.benes@cityplan.cz, Ing. J. Rosu, CSc, ViP, s. r. o., Praha, tel.: 224 210 247, vipros@volny.cz a Ing. L. Průchu, Jihočeský kraj - Krajský úřad, oddělení regionálního rozvoje, tel.: 386 720 214, pruchal@kraj-jihocesky.cz Zdroj: Právo
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí